Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTNASTOKROTNĄ


15 literowe słowa:

piętnastokrotną28,

11 literowe słowa:

prostokątna19, prostokątni19,

10 literowe słowa:

piętnastką22, potokniętą22, kostropatą18, piętnastko18, potaknięto18, potoknięta18, prostokąta18, konopiastą17, ostrokątna17, ostrokątni17, parsknięto17, koroniastą16, nakropioną16, nastąpiono16, oponiarską16, stronianką16, stroniankę16, kontrapost14, konspirant13, stronianko12,

9 literowe słowa:

kopsniętą20, kropniętą20, piętnastą20, potęsknią20, stąpnięto20, krętaniną19, natęsknią19, nasępioną18, patriotką17, patriotkę17, potknięto17, prostokąt17, pstrokatą17, trapistką17, trapistkę17, konstantą16, konstantę16, kopsnięta16, kopsnięto16, kropnięta16, kropnięto16, następnik16, natknięto16, ostrokąta16, postękano16, praistotą16, praistotę16, prosiątka16, prosiątko16, skapnięto16, stokrotną16, tropnięto16, anoskopią15, anoskopię15, kanonistą15, kanonistę15, konopianą15, krętanino15, natopioną15, onanistką15, onanistkę15, parokonną15, postronną15, potanioną15, sarknięto15, sarniątko15, skropioną15, strapioną15, stropioną15, tęskniono15, nasępiono14, poranioną14, patriotko13, pstrokato13, trapistko13, konstanto12, pontonika12, postronka12, postronki12, praistoto12, stokrotna12, stokrotni12, kanonisto11, kostniano11, onanistko11, parkinson11, parokonni11, postronna11, postronni11, sinantrop11, skorpiona11, skropiona11, spotniano11, stopniano11, strapiono11, stronnika11, stropiona11,

8 literowe słowa:

kępiastą19, kopniętą19, natrętką19, pokrętną19, tąpnięto19, tęsknotą19, nastąpię18, następną18, natrętną18, otępianą18, otępioną18, ponękaną18, skąpiarę18, stępianą18, stępioną18, nasiąknę17, kapnięto15, kopiastą15, kopnięta15, kopnięto15, natrętki15, natrętko15, opętnika15, ostrokąt15, paniątko15, pastorką15, pastorkę15, patriotą15, patriotę15, patronką15, patronkę15, pikantną15, pokrętna15, pokrętni15, potęskni15, prątnika15, prostatą15, prostatę15, prostotą15, prostotę15, spotkaną15, stotinką15, stotinkę15, taoistką15, taoistkę15, tartinką15, tartinkę15, tęsknota15, tęsknoto15, tętnopis15, topiarką15, topiarkę15, trapistą15, trapistę15, atropiną14, atropinę14, intratną14, karnięto14, karnistą14, karnistę14, konspirą14, konspirę14, kopaniną14, kopaninę14, kostniną14, kostninę14, kotoniną14, kotoninę14, krępnian14, krętanin14, kropioną14, nakostną14, nakropią14, nakropię14, następni14, nastopną14, natęskni14, natrętni14, opsnięto14, ospianką14, ospiankę14, ostatnią14, otępiano14, otępiona14, pasionką14, pasionkę14, poiskaną14, pokąsani14, pokąsano14, pokonaną14, ponękani14, ponękano14, posikaną14, prokainą14, prokainę14, prosięta14, sapnięto14, skąpiaro14, skąpiona14, skąpiono14, skitraną14, skopioną14, stanięto14, stępiano14, stępiona14, stępiono14, stopioną14, tętniono14, tokarnią14, tokarnię14, trapioną14, tropioną14, onanistą13, onanistę13, opasioną13, opsoniną13, opsoninę13, osępiano13, rotaniną13, rotaninę13, saponiną13, saponinę13, siorpaną13, sonatiną13, sonatinę13, konstant11, kontrast11, kopiasto11, kriostat11, notatnik11, ortostat11, parostki11, pastorki11, pastorko11, patrioto11, patronki11, patronko11, pontonik11, portaski11, postnika11, praistot11, prostaki11, prostato11, prostota11, protista11, psotnika11, spotkani11, spotkano11, stotinka11, stotinko11, taoistko11, tartinko11, topiarko11, topniska11, topnisko11, trapisto11, atropino10, karnisto10, konspira10, konspiro10, kopanino10, kostnina10, kostnino10, kotonina10, kropiona10, nakostni10, napornik10, nastopni10, nastroik10, opornika10, ospianko10, ostatnio10, ostinato10, ostrakon10, pannisko10, pasionko10, poiskano10, pokonani10, porsanit10, posikano10, potniano10, prokaino10, skiatron10, skitrano10, skopiona10, skorpion10, spornika10, stopiona10, stronnik10, tokarnio10, topniano10, trapiono10, tropiona10, troskano10, nasionko9, onanisto9, opsonina9, ponanosi9, rotanino9, saponino9, siorpano9, sonatino9, stronian9,

7 literowe słowa:

piąstkę18, tkniętą18, napiętą17, opętaną17, ponętną17, skrętną17, spękaną17, spętaną17, tępioną17, tęsknią17, nasępią16, osiąknę16, sępioną16, istotką14, istotkę14, kapistą14, kapistę14, kopiatą14, kopistą14, kopistę14, notatką14, notatkę14, opętnik14, partitą14, partitę14, pątnika14, piąstka14, piąstko14, piratką14, piratkę14, pokątna14, pokątni14, postęka14, potakną14, potaknę14, potarką14, potarkę14, potartą14, potokną14, potoknę14, prątnik14, prostką14, prostkę14, psiątka14, psiątko14, stępaki14, tapioką14, tapiokę14, tęsknot14, tętniak14, tętnika14, tknięta14, tknięto14, tropiką14, tropikę14, intratą13, intratę13, istotną13, karpiną13, karpinę13, kępnian13, kitraną13, konopną13, kopioną13, kopsaną13, krtanią13, nakopią13, nakopię13, napięto13, napinką13, napinkę13, napotną13, nastąpi13, nastiką13, nastikę13, natopią13, natopię13, nitarką13, nitarkę13, okopaną13, okostną13, okpioną13, okropną13, opętani13, opętano13, orantką13, orantkę13, otiatrą13, otiatrę13, otropią13, otropię13, parskną13, parsknę13, piosnką13, piosnkę13, pisanką13, pisankę13, pisarką13, pisarkę13, pokorną13, ponętna13, ponętni13, postaną13, postanę13, potanią13, potanię13, prosiąt13, psianką13, psiankę13, psikaną13, rękopis13, ripostą13, ripostę13, rospoką13, rospokę13, sirotką13, sirotkę13, skąpani13, skąpano13, skąpiar13, skępian13, skopaną13, skrętna13, skrętni13, skropią13, skropię13, spękani13, spękano13, spętani13, spętano13, srokatą13, stąpano13, stękano13, stępora13, strapią13, strapię13, stratną13, stronką13, stronkę13, stropią13, stropię13, taoistą13, taoistę13, tępiano13, tępiona13, tępiono13, tiranką13, tirankę13, tkaniną13, tkaninę13, tonięto13, topioną13, toporną13, troistą13, tropiną13, tropinę13, kanonią12, kanonię12, kasiorą12, kasiorę12, koronną12, napiorą12, napiorę12, opinaną12, opisaną12, osikaną12, pasioną12, poniosą12, poniosę12, pooraną12, poranią12, poranię12, poranną12, poronią12, poronię12, poronną12, porosną12, porosnę12, posianą12, posraną12, sarniąt12, sępiona12, sępiono12, siąkano12, siąpano12, siorpną12, siorpnę12, skonaną12, skronią12, spinaną12, spornią12, spornię12, stornią12, stornię12, stronią12, stronię12, tarniną12, tarninę12, naniosą11, naniosę11, narosną11, narosnę11, ranioną11, ronioną11, sarniną11, sarninę11, sonorną11, istotka10, istotko10, kapisto10, kopiato10, kopista10, kopisto10, notatki10, notatko10, ostatki10, partito10, piratko10, pontoka10, pontoki10, portato10, postnik10, potarki10, potarko10, potarto10, potnika10, prostak10, prostat10, prostka10, prostki10, prostko10, prostot10, protist10, psotnik10, tapioko10, topnika10, topnisk10, toporka10, toporki10, tropika10, tropiko10, atropin9, instant9, intrato9, istotna9, kapinos9, karpino9, kitrano9, konopna9, konopni9, konspir9, kopanin9, kopiona9, kopsani9, kopsano9, koronat9, kostnin9, kotonin9, nakropi9, napinko9, napotni9, nartnik9, nastiko9, nitarko9, okopani9, okostna9, okpiona9, okropna9, okropni9, oktonar9, oponiak9, opornik9, orantki9, orantko9, ortikon9, ostatni9, ostinat9, ostraki9, otiatro9, panisko9, pannisk9, patison9, patroni9, piosnka9, piosnko9, pisanko9, pisarko9, pokorna9, pokorni9, pokrasi9, poranki9, postano9, postroi9, prokain9, prosaki9, prosiak9, psianko9, psikano9, riposta9, riposto9, risotta9, risotto9, ropniak9, rospoka9, rospoki9, saponit9, sirotka9, sirotko9, skontra9, skontro9, skopani9, skopano9, skopian9, spirant9, spontan9, spornik9, srokato9, stopnia9, stratni9, stroika9, stronka9, stronki9, stronko9, taoisto9, tiranko9, tkanino9, tokarni9, topiona9, toporna9, toporni9, transit9, troista9, tropina9, tropino9, kanonio8, kasioro8, koronia8, koronna8, koronni8, kosonia8, ksoanon8, naprosi8, nastroi8, nornika8, opinano8, opisano8, opsonin8, osikano8, pasiono8, poorani8, poranni8, pornosa8, poronna8, poronni8, posiano8, posrani8, posrano8, pronaos8, ropiano8, rotanin8, santoni8, saponin8, skonani8, skonano8, sonatin8, spinano8, spinora8, spornia8, spornio8, stornia8, stornio8, tarnino8, nasiono7, raniono7, roniona7, rosiano7, sarnino7, sonorna7, sonorni7,

6 literowe słowa:

pękatą17, piątkę17, piętką17, stępką17, tępotą17, kępiną16, opiętą16, otępią16, pętaną16, piękną16, ponętą16, poręką16, sękatą16, sępotą16, skąpię16, spiętą16, stąpnę16, stękną16, stępią16, tęskną16, tętnią16, nękaną15, siąknę15, kapotą13, kapotę13, opatką13, opatkę13, patoką13, patokę13, pątnik13, pękato13, pętaki13, piątak13, piątka13, piątko13, piętak13, piętka13, piętko13, pokręt13, potkną13, potknę13, prątka13, prątki13, psotką13, psotkę13, stępak13, stępka13, stępki13, stępko13, stopką13, stopkę13, tartką13, tartkę13, tępaki13, tępota13, tępoto13, tętnik13, topiką13, topikę13, astiką12, astikę12, atopią12, atopię12, istotą12, istotę12, kaniąt12, kanopą12, kanopę12, karotą12, karotę12, karpią12, kastrą12, kastrę12, kąpani12, kąpano12, kępina12, kępino12, kitarą12, kitarę12, kontrą12, kontrę12, kopaną12, koparą12, koparę12, kopsną12, kopsnę12, kostną12, kotarą12, kotarę12, krąpia12, kropią12, kropię12, kropną12, kropnę12, krostą12, krostę12, krotną12, napitą12, nastąp12, następ12, nastką12, nastkę12, natkną12, natknę12, natręt12, okapią12, okapię12, okopią12, okopię12, onętka12, onętki12, opartą12, opaską12, opaskę12, opięta12, opięto12, opinką12, opinkę12, oponką12, oponkę12, otartą12, otępia12, pakorą12, pakorę12, paniką12, panikę12, partią12, partię12, pękano12, pętani12, pętano12, pianką12, piankę12, piastą12, piastę12, piątra12, piątro12, piękna12, piękno12, piętna12, piętno12, piętra12, piętro12, pikaną12, pointą12, pointę12, pokąsa12, pokorą12, pokorę12, ponęka12, ponęta12, ponęto12, poręka12, poręki12, poręko12, posoką12, posokę12, postną12, potoną12, potonę12, praską12, praskę12, prostą12, psikną12, psiknę12, psinką12, psinkę12, psorką12, psorkę12, psotną12, ptasią12, rokitą12, rokitę12, ropską12, sępota12, sępoto12, siatką12, siatkę12, skapną12, skapnę12, skarpą12, skarpę12, skopią12, skopię12, skrępa12, skręta12, spięta12, spięto12, spikną12, spiknę12, spinką12, spinkę12, starką12, starkę12, startą12, stępia12, stępor12, stonką12, stonkę12, stopią12, stopię12, stratą12, stratę12, strąka12, strąki12, tantrą12, tantrę12, tarnką12, tarnkę12, tąpano12, tęskna12, tęskni12, tęskno12, toniką12, tonikę12, trapią12, trapię12, tropią12, tropię12, tropną12, tropnę12, troską12, troskę12, aporią11, aporię11, arniką11, arnikę11, arnotą11, arnotę11, atonią11, atonię11, iskaną11, kąsani11, kąsano11, koniną11, koninę11, koroną11, koronę11, krainą11, krainę11, krasną11, nasępi11, nastią11, nastię11, nękani11, nękano11, nioską11, nioskę11, nosatą11, okrasą11, okrasę11, opiorą11, opiorę11, oporną11, opraną11, oranką11, orankę11, ostaną11, ostanę11, ostrią11, ostrię11, otarią11, otarię11, paniną11, panorą11, panorę11, parnią11, parnię11, pinasą11, pinasę11, pisaną11, prasną11, prasnę11, prosię11, psiarą11, psiarę11, sarkną11, sarknę11, siarką11, siarkę11, sikorą11, sikorę11, sionką11, sionkę11, siorką11, siorkę11, sokorą11, sokorę11, sonatą11, sonatę11, sotnią11, sotnię11, spiorą11, spiorę11, spoiną11, spoinę11, sporną11, spraną11, stroną11, stronę11, taniną11, taninę11, tarnią11, toraną11, toranę11, aronią10, aronię10, onanią10, onanię10, osraną10, sarnią10, sarnię10, atopik9, kapoto9, oktant9, opatki9, opatko9, optant9, parkot9, partit9, patoki9, patoko9, pokost9, pontok9, portat9, portki9, potnik9, potoki9, psotka9, psotki9, psotko9, spotka9, statki9, stopka9, stopki9, stopko9, tapiok9, tartki9, tartko9, topika9, topiko9, topnik9, tropik9, akonit8, akonto8, asport8, astiko8, atopio8, intrat8, istota8, istoto8, kanopo8, kanton8, kantor8, kapron8, karoto8, karpin8, karton8, kastor8, kastro8, kation8, katoni8, kitaro8, knastr8, konopi8, kontra8, kontro8, kopani8, kopano8, koparo8, kostna8, kostni8, kotaro8, kpiono8, kraton8, krosta8, krosto8, krotna8, krotni8, kroton8, krtani8, ktosia8, nakrop8, napito8, nastik8, nastki8, nastko8, natopi8, oparto8, opaski8, opasko8, opinka8, opinko8, oponka8, oponki8, optron8, ostrak8, ostrka8, ostrki8, otarto8, otropi8, ottoni8, pakoro8, paniko8, panisk8, parkin8, parnik8, partio8, pastor8, patois8, patron8, pianko8, piasto8, piastr8, pikano8, pionka8, piston8, pointa8, pointo8, poiska8, pokona8, pokora8, pokosi8, pokroi8, ponika8, ponton8, porost8, posika8, posoka8, posoki8, postna8, postni8, postoi8, potani8, potroi8, pranko8, praski8, prasko8, prosak8, prosit8, prosta8, prosto8, proton8, psinka8, psinko8, psorka8, psorki8, psorko8, psotna8, psotni8, ripost8, risott8, rokita8, rokito8, ropska8, ropski8, ropsko8, rospok8, siatko8, skarpi8, skarpo8, skitra8, skonta8, skonto8, skontr8, skropi8, snopka8, snopki8, spanko8, spinka8, spinko8, spokoi8, sporka8, sporki8, sprint8, stanik8, starki8, starko8, starto8, stator8, stoika8, stonka8, stonki8, stonko8, stopni8, strapi8, strato8, strita8, stroik8, stroka8, stroki8, stront8, stropi8, takson8, tantro8, tarnik8, tarnki8, tarnko8, taroki8, tarpon8, tkanin8, tonika8, toniko8, tonkin8, topian8, topora8, tropin8, troska8, troski8, trosko8, aporio7, arniko7, arnoto7, atonio7, atonon7, inkaso7, intron7, iskano7, kairos7, kanion7, kasior7, konano7, konina7, konino7, korona7, kosoni7, kraino7, krosna7, krosno7, nakosi7, nakroi7, narost7, nastio7, nastoi7, natron7, nioska7, niosko7, norito7, nornik7, okonia7, okrasi7, okraso7, oporna7, oporni7, oprani7, oprano7, oprosi7, oranki7, oranko7, ostano7, ostria7, ostrio7, ostroi7, otario7, panoro7, parnio7, pinaso7, pisano7, ponosi7, porani7, porano7, pornos7, poroni7, psiano7, psiaro7, ropnia7, santon7, satori7, sianko7, siarko7, sikano7, sikora7, sikoro7, sionka7, sionko7, siorka7, siorko7, skroni7, sokora7, sonant7, sonato7, sopran7, sotnia7, sotnio7, spinor7, spiran7, spoina7, spoino7, sporna7, sporni7, sprani7, sprano7, stanin7, storna7, storni7, storno7, strona7, stroni7, strono7, tanino7, tarnin7, torano7, transi7, arioso6, aronio6, nanosi6, nasion6, onanio6, osrani6, osrano6, ronina6, sarnin6,

5 literowe słowa:

kąpię15, krępą15, krętą15, pękną15, piętą15, stępą15, tąpię15, tąpnę15, tępią15, osęką14, sępią14, rąsię13, kattą12, kattę12, patką12, patkę12, pętak12, pętka12, pętko12, pittą12, pittę12, tatką12, tatkę12, tępak12, tępot12, akitą11, akitę11, ikstą11, kapią11, kapię11, kapną11, kapnę11, kapsą11, kapsę11, karpą11, karpę11, kartą11, kartę11, kastą11, kastę11, kępin11, kipną11, kipnę11, kopią11, kopię11, kopną11, kopnę11, koprą11, koprę11, kotną11, kpiną11, kpinę11, kratą11, kratę11, krąpi11, krępa11, krępi11, kręta11, kręto11, kropą11, kropę11, natką11, natkę11, nitką11, nitkę11, notką11, notkę11, okpią11, okpię11, okręt11, opęta11, opitą11, opoką11, opokę11, ostęp11, ostką11, ostkę11, otępi11, otręt11, parką11, parkę11, partą11, pastą11, pastę11, piąta11, pięta11, piętn11, pięto11, piętr11, pikną11, piknę11, pinką11, pinkę11, pintą11, pintę11, piską11, pitną11, ponęt11, poręk11, portą11, portę11, potną11, potnę11, potrą11, potrę11, pręta11, psotą11, psotę11, pstrą11, ratką11, ratkę11, sapką11, sapkę11, sępot11, skąpa11, skąpi11, skąpo11, skręp11, skręt11, spęka11, spęta11, spitą11, stąpa11, stęka11, stępa11, stępi11, stępo11, stopą11, stopę11, strąk11, strąt11, taksą11, taksę11, tanką11, tankę11, tarką11, tarkę11, tartą11, tartę11, tępsi11, tętna11, tętni11, tętno11, tintą11, tintę11, tkaną11, topią11, topię11, trapą11, trapę11, tratą11, tratę11, ankrą10, ankrę10, aortą10, aortę10, astrą10, astrę10, ikoną10, ikonę10, iskrą10, iskrę10, istną10, kanią10, kanię10, kanną10, kannę10, karną10, karnę10, kisną10, kisnę10, konną10, korną10, krasą10, krasę10, napną10, napnę10, naprą10, naprę10, nartą10, nartę10, nasęp10, naspą10, naspę10, nastą10, natią10, natię10, natną10, natnę10, natrą10, natrę10, nikną10, niknę10, niską10, norką10, norkę10, okarą10, okarę10, opasą10, opasę10, oponą10, oponę10, oporą10, oporę10, opsną10, opsnę10, orską10, osęka10, osęki10, osęko10, osiką10, osikę10, osoką10, osokę10, ostrą10, panią10, panną10, pannę10, parną10, pianą10, pianę10, pioną10, pionę10, piorą10, piorę10, pisną10, pisnę10, posną10, posnę10, praną10, pranę10, prasą10, prasę10, psiną10, psinę10, raksą10, raksę10, ranką10, rankę10, ropną10, sakrą10, sakrę10, sapią10, sapię10, sapną10, sapnę10, sępia10, siaką10, siatą10, siatę10, siąka10, siąpa10, sikną10, siknę10, skiną10, skinę10, skorą10, sortą10, sortę10, spiną10, spinę10, sporą10, sporę10, sraką10, srakę10, sroką10, srokę10, staną10, stanę10, starą10, storą10, storę10, tanią10, tiarą10, tiarę10, toiną10, toinę10, tonią10, trasą10, trasę10, nairą9, nairę9, niosą9, niosę9, norią9, norię9, oraną9, osiną9, osinę9, ranią9, ranię9, ranną9, rąsia9, rąsio9, riasą9, riasę9, ronią9, ronię9, rosną9, rosnę9, sanną9, sannę9, sarną9, sarnę9, sianą9, siarą9, siarę9, siorą9, siorę9, kapot8, katto8, patki8, patko8, patok8, pikot8, pitta8, pitto8, pokot8, potok8, ptaki8, tatki8, tatko8, topik8, totka8, totki8, trakt8, akito7, akont7, aktor7, antki7, aport7, apsik7, astik7, iksta7, istot7, kanop7, kapso7, karot7, karpi7, karpo7, karto7, kasto7, kastr7, katon7, kipra7, kitar7, kitra7, knota7, koati7, konta7, konto7, kontr7, kopar7, kopia7, kopio7, kopna7, kopni7, kopno7, kopra7, kopro7, kopsa7, korpo7, kotar7, kotna7, kotni7, kpina7, kpino7, krato7, kropa7, kropi7, kropo7, krost7, nakop7, natki7, natko7, natop7, nitka7, nitko7, notka7, notki7, notko7, okapi7, oktan7, opart7, opiat7, opita7, opito7, opoka7, opoki7, ostka7, ostki7, ostko7, otoka7, otoki7, otrop7, pakor7, panik7, panki7, parki7, parko7, parto7, pasik7, paski7, pasto7, patio7, patos7, piast7, pinka7, pinko7, pinta7, pinto7, pirat7, pisak7, piska7, pisko7, pitna7, pitos7, pitra7, pniak7, point7, pokoi7, pokos7, ponik7, porta7, porto7, posok7, posta7, potas7, potna7, potni7, prask7, prast7, prost7, psiak7, psika7, psota7, psoto7, pstra7, pstro7, ptasi7, ratki7, ratko7, rokit7, sapki7, sapko7, sitak7, sitka7, sitko7, skarp7, skita7, skont7, skopa7, skopi7, skrop7, spita7, spito7, spoko7, sport7, spota7, start7, stoik7, stoki7, stopa7, stopi7, stopo7, strap7, strat7, strit7, strok7, strop7, takin7, takir7, taksi7, takso7, tanki7, tanko7, tantr7, tapir7, tarki7, tarko7, tarok7, tarot7, tarto7, tinta7, tinto7, tipsa7, tkani7, tkano7, toast7, tonik7, topos7, tosta7, traki7, trapi7, trapo7, trato7, tripa7, troka7, troki7, tropi7, trosk7, akson6, ankro6, aorto6, arnik6, arnot6, astro6, ikona6, ikono6, inkas6, intra6, intro6, iskra6, iskro6, istna6, kanio6, kanno6, kanon6, karni6, konar6, konia6, konin6, konna6, konni6, konno6, koran6, korna6, korni6, koron6, korsa6, korso6, krain6, krasi6, kraso6, krisa6, krosa6, napis6, napoi6, narto6, naspo6, natio6, niska6, nisko6, nitra6, nitro6, noksa6, norka6, norki6, norko6, noska6, noski6, notis6, okaro6, okoni6, okosi6, okrai6, okras6, okroi6, okson6, onkos6, opina6, opona6, opora6, oposa6, orant6, orkan6, ornat6, orska6, orski6, orsko6, osika6, osiko6, osoka6, osoki6, ostan6, ostoi6, ostra6, ostro6, panin6, panno6, panor6, parni6, parno6, piano6, pinas6, piona6, piono6, piran6, ponor6, porno6, posra6, prani6, prano6, praso6, prion6, prosa6, prosi6, proso6, psiar6, psina6, psino6, psora6, rakso6, ranki6, ranko6, roast6, roota6, ropna6, ropni6, sakro6, sanki6, siako6, siato6, sikor6, sinto6, siorp6, sirat6, sitar6, skarn6, skina6, skira6, skona6, skora6, skoro6, skroi6, snopa6, sokor6, sonat6, sopor6, sorka6, sorki6, sorta6, sorto6, sotni6, spano6, spina6, spino6, spoin6, spora6, sporo6, sraki6, srako6, sroka6, sroki6, sroko6, stano6, staro6, stora6, storn6, storo6, stroi6, stron6, tanin6, tanio6, tarni6, tiaro6, toina6, toino6, toran6, toron6, toros6, trans6, traso6, trias6, anion5, anons5, arion5, arios5, nairo5, nanos5, nisan5, noria5, norio5, orani5, orano5, orosi5, osina5, osino5, ranni5, riaso5, ronin5, sanno5, sarin5, sarni5, sarno5, siano5, siaro5, siora5, sioro5, sonar5, srano5,

4 literowe słowa:

kępą14, tępą14, ręką13, apką10, apkę10, kapą10, kapę10, katą10, katę10, kąta10, kępa10, kępo10, kipą10, kipę10, kitą10, kitę10, kopą10, kopę10, kotą10, kotę10, kpią10, kpię10, krąp10, kręt10, otęp10, paką10, pakę10, pąka10, pąki10, pęka10, pęki10, pęta10, pęto10, pięt10, piką10, pikę10, pitą10, pitę10, pręt10, skąp10, stęp10, taką10, takę10, tatą10, tatę10, tępa10, tępi10, tępo10, tętn10, tkną10, tknę10, akią9, akię9, antą9, antę9, arką9, arkę9, ikrą9, ikrę9, inką9, inkę9, kaną9, kanę9, karą9, karę9, kasą9, kasę9, kąsa9, kęsa9, kiną9, kinę9, korą9, korę9, kosą9, kosę9, napą9, napę9, nęka9, nipą9, nipę9, notą9, notę9, okrą9, okrę9, opną9, opnę9, oprą9, oprę9, orką9, orkę9, osęk9, oską9, ospą9, ospę9, otrą9, otrę9, parą9, parę9, pasą9, pasę9, porą9, porę9, psią9, ratą9, ratę9, ręka9, ręki9, ręko9, ropą9, ropę9, rotą9, rotę9, sapą9, sapę9, sęka9, sęki9, sępa9, sępi9, siąp9, skrą9, skrę9, stoą9, stoę9, tarą9, tarę9, toną9, tonę9, torą9, torę9, ansą8, ansę8, arią8, arię8, arsą8, arsę8, inną8, noną8, nonę8, norą8, norę8, orną8, osią8, raną8, ranę8, rasą8, rasę8, rąsi8, rosą8, rosę8, siną8, katt7, pakt7, pitt7, ptak7, takt7, akit6, apki6, apko6, kant6, kapo6, kaps6, karp6, kart6, kast6, kato6, kiat6, kipa6, kipo6, kita6, kito6, knot6, kont6, kopa6, kopi6, kopn6, kopo6, kopr6, kort6, kota6, koto6, kpin6, krat6, krop6, nikt6, okap6, okop6, okpi6, opak6, opat6, opok6, otok6, paki6, pako6, pank6, pant6, park6, part6, past6, pika6, piko6, pint6, pisk6, pita6, pito6, port6, post6, prot6, psik6, psot6, rapt6, skat6, skip6, skit6, skop6, skot6, spat6, spot6, stok6, stop6, taki6, tako6, taks6, tank6, tart6, tato6, tint6, tipa6, tips6, titr6, toki6, topi6, tort6, tost6, toto6, trak6, trap6, trat6, trik6, trip6, trok6, trop6, akio5, ankr5, anto5, aort5, arki5, arko5, astr5, ikon5, ikra5, ikro5, iksa5, inka5, inko5, intr5, iska5, kani5, kann5, kano5, kaon5, kari5, karo5, kaso5, kina5, kino5, koan5, kona5, koni5, kora5, koro5, kors5, kosa5, kosi5, koso5, kran5, kras5, kris5, kroi5, kron5, kros5, nako5, napo5, nart5, nasp5, nipa5, nipo5, nita5, nitr5, noka5, noki5, noks5, nota5, noto5, okar5, okna5, okno5, okra5, okro5, opar5, opas5, opia5, opis5, opon5, opos5, orka5, orki5, orko5, orta5, osik5, oska5, oski5, osko5, osok5, ospa5, ospo5, pani5, paro5, pars5, pian5, piar5, pias5, pina5, pion5, pirs5, pnia5, pono5, pora5, poro5, pran5, pras5, pros5, psia5, psin5, psor5, raki5, raks5, rant5, rato5, roik5, roki5, ront5, root5, ropa5, ropo5, rota5, roto5, saki5, sakr5, sapo5, sati5, siak5, siat5, sika5, sita5, sito5, skai5, skan5, skin5, skir5, skon5, skra5, skro5, snop5, soki5, sort5, spin5, spoi5, spor5, srak5, srok5, stai5, stan5, stoa5, stoi5, stoo5, stor5, tani5, taon5, taro5, tiar5, tira5, toin5, tona5, toni5, tono5, tora5, toro5, tors5, tran5, tras5, tria5, trio5, troi5, tron5, anno4, anso4, ario4, arni4, aron4, arso4, inna4, inra4, inro4, iron4, nair4, naos4, nasi4, noir4, nona4, nono4, nora4, nori4, noro4, nosa4, nosi4, orna4, orni4, osia4, osin4, osra4, rani4, rano4, raso4, rias4, roni4, rosa4, rosi4, roso4, sani4, sann4, sari4, sarn4, sian4, siar4, sina4, sino4, sior4, sona4,

3 literowe słowa:

kąp9, kąt9, kęp9, pąk9, pęk9, pęt9, tąp9, tęp9, kęs8, krą8, krę8, pąs8, pną8, pnę8, prą8, prę8, rąk8, sęk8, sęp8, tną8, tnę8, trą8, trę8, arą7, arę7, ęsi7, nią7, oną7, osą7, osę7, sią7, się7, sną7, snę7, akt5, ikt5, kap5, kat5, kip5, kit5, kop5, kot5, kpa5, kpi5, kto5, pak5, pat5, pik5, pit5, pot5, pst5, tak5, tik5, tip5, tka5, tok5, top5, akr4, ant4, ark4, ikr4, iks4, isk4, itr4, kan4, kar4, kas4, kin4, kir4, koi4, kor4, kos4, kra4, kro4, ksi4, nap4, nat4, nip4, nit4, nok4, not4, oka4, oki4, oko4, okr4, ork4, ort4, osp4, oto4, pai4, pan4, par4, pas4, pia4, pin4, pni4, poi4, por4, pro4, psa4, psi4, rak4, rap4, rat4, rok4, rop4, rot4, sak4, sap4, sit4, ska4, ski4, sok4, spa4, sto4, tai4, tan4, tao4, tar4, tas4, tir4, ton4, tor4, tra4, tri4, air3, ais3, ani3, ano3, ans3, aro3, ars3, inr3, nar3, nas3, non3, nor3, nos3, ona3, oni3, ono3, ora3, oro3, osa3, osi3, oso3, rai3, ran3, ras3, roi3, ros3, sia3, sio3, sir3, soi3, son3, sra3,

2 literowe słowa:

7, 7, 6, at3, ka3, ki3, ko3, ok3, op3, ot3, pa3, pi3, po3, ta3, to3, ts3, ar2, as2, in2, na2, ni2, no2, on2, oo2, or2, os2, ro2, si2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności