Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty

Słowa z liter POFIKALIŚCIE


12 literowe słowa:

pofikaliście24,

10 literowe słowa:

fikaliście21, kopaliście18, kopiliście18, okpiliście18, pikaliście18, pościekali18,

9 literowe słowa:

kpiliście17, fakolicie16, koiliście16, opiliście16, pialiście16, pofikacie16, poiliście16, ślipiacie16,

8 literowe słowa:

faliście18, lepkości16, filecika15, fileciki15, filipice15, filipika15, filipiko15, kapiście15, koliście15, kopiaści15, kopiście15, lakiście15, liściaki15, opaśliki15, pieścili15, piliście15, pofikali15, pościeka15, pościeli15, ściekali15, ślipicie15, cieplaki12, cieplika12, ciepliki12, lipickie12, lipiecka12, lipiecki12, lipiecko12, pilickie12, pilocika12, pilociki12, pociekli12, pokicali12, poklacie12, polickie12, akolicie11, celiakii11, celiakio11, ociekali11, ocipiali11, ocipieli11, opalicie11, opiekali11,

7 literowe słowa:

faliści17, filecik14, filipik14, flecika14, fleciki14, kapiści14, kleiści14, koliści14, kopiści14, lakiści14, liściak14, liścika14, liściki14, opaślik14, pikfale14, pilaści14, pościel14, pościli14, ściekli14, ściepka14, ściepki14, ściepko14, ślepaki14, ślepica14, ślepico14, ślipcie14, epifila13, facelii13, facelio13, fikacie13, filicie13, filipie13, kalifie13, kilofie13, okiście13, oleiści13, opaście13, ościale13, oślepia13, piaście13, cieplak11, cieplik11, kaplice11, kaplico11, klapcie11, kopcili11, lipecka11, lipecki11, lipecko11, lipicka11, lipicki11, lipicko11, pilicka11, pilicki11, pilicko11, pilocik11, plecaki11, policka11, policki11, akolici10, aplicie10, capieli10, ciekali10, cielaki10, ciepali10, kalocie10, kapocie10, kipicie10, kipieli10, kopiaci10, kopiale10, kopicie10, laickie10, lokacie10, ociekli10, ociepla10, ociepli10, okapcie10, okpicie10, opackie10, opalcie10, opiekli10, palicie10, pikacie10, pikocie10, pilicie10, pilocie10, epiloia9, opiacie9,

6 literowe słowa:

flecik13, klefci13, liścik13, ślepak13, ślepca13, ślepic13, ślepka13, ślepki13, ślepko13, ślipek13, ślipka13, ślipki13, ślipko13, aliści12, cefali12, cieśla12, cieśli12, cieślo12, ciośle12, cofali12, fakcie12, fikali12, filipa12, fiolce12, fiolek12, fiolka12, fiolki12, flicie12, flipie12, flocie12, flopie12, ilaści12, ilości12, iścili12, kaście12, kilofa12, kiście12, klifie12, kofcie12, koście12, lifcie12, liścia12, liście12, lofcie12, okiści12, opaśli12, oślepi12, oślica12, oślice12, oślika12, ośliki12, paście12, pieśca12, pieści12, pofika12, poście12, ścieka12, ścieki12, ścieli12, ściepa12, ściepo12, ślepia12, ślipia12, ślipie12, śpicie12, oficie11, kaplic10, klapce10, placek10, placki10, placko10, plecak10, plecki10, aplice9, apliki9, apliko9, cakiel9, capili9, cepaki9, ciapek9, ciapki9, ciapko9, ciekli9, cielak9, ciepli9, clipie9, epicka9, epicki9, epicko9, kalpie9, kapcie9, kapeli9, kapelo9, kapice9, kapico9, kicali9, kilcie9, kipcie9, kipiel9, klacie9, klapie9, klipie9, kloace9, klocie9, klopie9, kocili9, kolcie9, kopale9, kopali9, kopcia9, kopcie9, kopica9, kopice9, kopiec9, kopili9, kpicie9, lackie9, laicki9, laicko9, lepiki9, lipiec9, lokaci9, ociepl9, okpili9, olecka9, olecki9, opacki9, opilca9, opilce9, opilec9, paciek9, pakcie9, palcie9, paliki9, piekli9, pikali9, pikiel9, pikola9, pikole9, pikoli9, pilaki9, pilcie9, pilika9, piliki9, piloci9, plocie9, pocili9, pokale9, pokali9, pokica9, poklei9, polaki9, poleca9, poleci9, akicie8, alicie8, apiole8, apioli8, ciapie8, epiloi8, kiacie8, koicie8, ocieka8, ocieli8, okapie8, oleica8, opacie8, opicia8, opicie8, opieka8, opieki8, opiela8, opieli8, poicie8,

5 literowe słowa:

cefal11, cofek11, cofka11, cofki11, elfka11, elfki11, elfko11, falce11, falek11, falki11, falko11, filce11, filip11, flaki11, fleka11, fleki11, flika11, fliki11, flipa11, flopa11, folka11, folki11, ikści11, kafel11, kafle11, kafli11, kalif11, kilof11, kiści11, kiśli11, koleś11, kości11, liści11, oślep11, oślic11, oślik11, paści11, paśli11, pości11, pośle11, ściek11, ściel11, ściep11, ślepa11, ślepi11, ślepo11, ślipi11, śpiki11, afcie10, alfie10, elfia10, facie10, facio10, fiale10, fiali10, fialo10, ficie10, filia10, filie10, filii10, filio10, fioka10, fioki10, fiola10, fiole10, fioli10, focia10, focie10, folia10, folie10, folii10, iście10, kafei10, kefia10, kefii10, kefio10, ofici10, oście10, aplik8, cakle8, cakli8, celka8, celki8, celko8, cepak8, cipek8, cipka8, cipki8, cipko8, kalce8, kalpo8, kapce8, kapci8, kapec8, kapel8, kapic8, kilce8, klace8, klapo8, kleci8, klice8, klipa8, klipo8, kloca8, kloce8, klopa8, kolca8, kolce8, kolec8, kopal8, kopca8, kopce8, kopci8, kopic8, kpili8, lacki8, lacko8, lapek8, lapki8, lepik8, lepka8, lepki8, lepko8, lipca8, lipce8, lipek8, lipka8, lipki8, lipko8, oklep8, pacek8, packi8, packo8, palce8, palec8, palek8, palik8, palki8, palko8, piekl8, pikla8, pikle8, pikli8, pilak8, pilik8, place8, plice8, plika8, pliki8, pliko8, pokal8, polak8, polce8, polec8, polek8, polka8, polki8, akcie7, alcie7, alpie7, apeli7, apiol7, capie7, ceika7, ceiki7, ciapo7, cieka7, cieki7, cieli7, cipie7, ekipa7, ekipo7, epika7, epiki7, epiko7, epoka7, epoki7, ikcie7, kacie7, kalie7, kalii7, kalio7, kapie7, kicia7, kicie7, kieca7, kieco7, kiepa7, kipie7, koale7, koali7, kocia7, kocie7, koela7, koeli7, koili7, kolei7, kolia7, kolie7, kolii7, kopia7, kopie7, kopii7, laiki7, licea7, licie7, lipie7, locie7, lokai7, ocali7, ocela7, oceli7, ociel7, okapi7, oklei7, oleic7, opaci7, opale7, opali7, opici7, opiec7, opiek7, opiel7, opili7, pacie7, pacio7, palie7, palii7, palio7, piali7, picia7, picie7, pieca7, pieli7, pocie7, poeci7, poili7, polia7, aioli6,

4 literowe słowa:

falc10, felc10, filc10, flak10, flek10, flik10, flip10, flop10, folk10, klif10, ślep10, ślip10, śpik10, alef9, alfo9, cofa9, elfa9, elfi9, fale9, fali9, falo9, fial9, fika9, fila9, file9, fili9, filo9, fiok9, fiol9, flei9, foce9, foci9, foka9, foki9, fola9, fole9, foli9, ileś9, iści9, opaś9, ośca9, ośce9, ości9, ośka9, ośki9, ośla9, ośle9, ośli9, clip7, kalp7, klap7, klep7, klip7, kloc7, klop7, plac7, plik7, alce6, alki6, alko6, apce6, apek6, apel6, apki6, apko6, aple6, apli6, aplo6, cale6, cali6, capi6, ceik6, ceki6, cela6, celi6, celo6, cepa6, ciap6, ciek6, ciel6, ciep6, cipa6, cipo6, cola6, cole6, coli6, ekip6, elka6, elki6, elko6, epik6, epok6, icek6, icka6, icki6, kace6, kaci6, kale6, kali6, kalo6, kapo6, kepi6, kica6, kice6, kici6, kiec6, kiep6, kila6, kile6, kilo6, kipa6, kipi6, kipo6, klei6, koca6, koce6, koci6, koel6, kola6, kole6, koli6, kopa6, kopi6, kpie6, lace6, laik6, laki6, lako6, leci6, leka6, leki6, lepi6, lica6, lice6, lici6, lico6, liki6, lipa6, lipo6, loca6, loka6, loki6, ocal6, ocel6, ocli6, okap6, okpi6, olek6, opak6, opal6, pace6, paci6, paco6, paki6, pako6, pale6, pali6, pela6, peli6, pelo6, pice6, pici6, piec6, piel6, pika6, piki6, piko6, pila6, pile6, pili6, pilo6, poci6, pola6, pole6, acie5, akie5, akii5, akio5, alei5, alii5, aloe5, aloi5, ciao5, olea5, olei5, opia5, opie5,

3 literowe słowa:

fiś11, alf8, coś8, elf8, fal8, fik8, fil8, fok8, fol8, kiś8, koś8, paf8, paś8, pfe8, pif8, śle8, śpi8, efa7, efo7, fai7, alk5, alp5, cal5, cap5, cek5, cel5, cep5, cip5, cle5, cli5, col5, kac5, kap5, kic5, kil5, kip5, kle5, klo5, koc5, kol5, kop5, kpa5, kpi5, lak5, lec5, lek5, lep5, lic5, lik5, lip5, lok5, pac5, pak5, pal5, pel5, pic5, pik5, pil5, ale4, ali4, alo4, cie4, eko4, ile4, kea4, kei4, keo4, kie4, koi4, lai4, lei4, oka4, oki4, ole4, pai4, pia4, poi4,

2 literowe słowa:

ef6, 6, fa6, fe6, fi6, 6, al3, ce3, ci3, co3, el3, ka3, ki3, ko3, la3, li3, ok3, op3, pa3, pe3, pi3, po3, ii2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności