Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter POFAŁDOWANIU


12 literowe słowa:

pofałdowaniu22,

11 literowe słowa:

pofałdowani19, poładowaniu17,

10 literowe słowa:

fałdowaniu19, ufałdowani19, ufałdowano19, południowa16, pudłowania16, dopiłowana14, odpiłowana14, odwapniało14, poładowani14, poodnawiał14,

9 literowe słowa:

fundowała18, fundowało18, fałdowani16, fałdowano16, odłupania15, podołaniu15, poudawało15, pudłowano15, dołowaniu14, dowołaniu14, ładowaniu14, odwołaniu14, owładaniu14, pałowaniu14, piołunowa14, powołaniu14, udławiono14, upiłowana14, upiłowano14, uwadniało14, uwapniało14, odwapniał13, odwapniła13, odwapniło13, opowiadał13, podawaniu13, podołania13, poudawani13, poudawano13, powiadało13, dołowania12, dowołania12, łopianowa12, odławiano12, odnawiało12, odwaniało12, odwołania12, opiłowana12, pionowała12, poławiano12, ponawiało12, powołania12, podaniowa11, poodnawia11, powiadano11,

8 literowe słowa:

podufała18, fundował17, awifauno14, awiofonu14, finałowa14, odłupana14, odłupani14, odłupano14, południa14, poudawał14, apofonia13, łupinowa13, puławian13, uwadniał13, uwapniał13, uwapniła13, uwapniło13, uwodniła13, uwodniło13, władaniu13, dopinała12, dopinało12, odpinała12, odpinało12, odwapnił12, ołowianu12, opadaniu12, padołowi12, podawało12, podwiała12, podwiało12, podwoiła12, poundowi12, powiadał12, powiodła12, ułowiona12, wpadaniu12, anodował11, dławiona11, dławiono11, dłoniowa11, dniowała11, dniowało11, dołowana11, dołowani11, ładowani11, ładowano11, ładownia11, ładownio11, nawiodła11, nawiodło11, odłownia11, odnawiał11, odnowiła11, odwaniał11, odwołana11, odwołani11, odwoniła11, opanował11, owładani11, owładano11, pałowani11, pałowano11, panowało11, piłowana11, piłowano11, pionował11, pławiona11, pławiono11, płowiano11, ponawiał11, ponowiła11, powołana11, powołani11, wapniało11, napadowi10, odwapnia10, ołowiana10, opowiada10, podawani10, podawano10, podwiana10, podwiano10,

7 literowe słowa:

poufała16, diafonu14, dufania14, fałdowa14, fałdowi14, awifaun13, faunowi13, południ13, powidłu13, upadało13, łapaniu12, łopianu12, łupania12, łupiona12, łupiono12, pałaniu12, udawało12, upałowi12, upinała12, upinało12, uwapnił12, uwiodła12, uwiodło12, uwodnił12, ałunowa11, ałunowi11, awiofon11, dopinał11, nadpiła11, nadpiło11, napadło11, odpinał11, ołowinu11, opadało11, padaniu11, płodowa11, płodowi11, podaniu11, podawał11, podława11, podławi11, podławo11, podoiła11, podwiał11, podwoił11, powidła11, powidło11, ułanowi11, upadano11, upadowa11, upadowi11, wołaniu11, wpadało11, dawaniu10, dniował10, ładowna10, ładowni10, nadoiła10, nadoiło10, napoiła10, napoiło10, odławia10, odłowni10, odnowił10, odwiała10, odwiało10, odwonił10, opałowa10, opałowi10, opinała10, opinało10, panował10, poławia10, ponowił10, powiała10, powiało10, udawani10, udawano10, uwadnia10, uwapnia10, wapniał10, władano10, wpinała10, wpinało10, iłowana9, iłowano9, łowiona9, nawiało9, odwapni9, oławian9, ołowian9, opadani9, opadano9, opadowa9, opadowi9, padwano9, podania9, pondowi9, powiada9, wołania9, woniała9, woniało9, wpadano9, anodowa8, anodowi8, odnawia8, odwania8, odwiana8, odwiano8, owodnia8, pianowa8, pionowa8, ponawia8, powiano8,

6 literowe słowa:

dufała15, dufało15, finału14, infuła14, infuło14, dufano13, poufna13, poufni13, pufowi13, fałowa12, fałowi12, faunia12, nadłup12, padołu12, poidłu12, ufania12, upadał12, upadła12, upadło12, dafnia11, dafnio11, diafon11, łupana11, łupani11, łupano11, łupina11, łupino11, łupnia11, łupowi11, odłowu11, odwału11, piołun11, połowu11, powału11, udawał11, udławi11, udoiła11, udoiło11, upinał11, upoiła11, upoiło11, afonia10, afonio10, aułowi10, dopiła10, dopiło10, fanowi10, fonowi10, nadpił10, napadł10, napadu10, nawału10, odpiła10, odpiło10, ołowiu10, opadał10, opadła10, opadło10, padało10, paduna10, paduno10, płodna10, płodni10, podała10, podało10, podoił10, podoła10, poidła10, poidło10, pounda10, powodu10, pudowa10, pudowi10, wpadał10, wpadła10, wpadło10, audion9, dawało9, dniało9, dołowa9, dołowi9, dowoła9, dwoiła9, dwoiło9, ładowi9, łapani9, łapano9, łapian9, łapina9, łapino9, łopian9, nadało9, nadoił9, napiła9, napiło9, napoił9, odłowi9, odwiał9, odwoła9, opinał9, owłada9, pałano9, piłowa9, pławna9, pławni9, połowa9, połowi9, powała9, powało9, powiał9, powiła9, powiło9, powoła9, udania9, uwapni9, uwodni9, wanadu9, wapniu9, wdaniu9, wiodła9, wiodło9, władna9, władni9, wpinał9, wpoiła9, wpoiło9, anioła8, dopina8, łanowa8, łanowi8, łonowa8, łonowi8, łownia8, łownio8, nałowi8, nawało8, nawiał8, odpina8, ołowin8, owiała8, owiało8, padano8, padowi8, padwan8, podana8, podani8, podano8, podwoi8, powoda8, wołana8, wołani8, wołano8, woniał8, danowi7, dawani7, dawano7, donowi7, dwoina7, dwoino7, indowa7, nadawo7, odnowa7, odnowi7, odwoni7, owodni7, pawano7, pawian7, pniowa7, ponowa7, ponowi7, wapnia7, wdania7, owiana6, owiano6,

5 literowe słowa:

dufał14, fałdu14, infuł13, ufała13, ufało13, dufna12, dufni12, fałda12, fałdo12, funda12, fundo12, fauna11, fauni11, fauno11, finał11, fioła11, odłup11, padłu11, płodu11, pudła11, pudło11, ufano11, upadł11, dafni10, łupin10, łupni10, nałup10, opału10, udała10, udało10, udław10, udoił10, upiła10, upiło10, upoił10, dopił9, dupna9, dupni9, fonia9, fonio9, odpił9, opadł9, opadu9, padał9, padła9, padło9, padun9, podał9, podła9, pound9, ułana9, ułani9, ułowi9, upada9, uwiła9, uwiło9, wpadł9, audio8, daniu8, dawał8, dianu8, diuna8, diuno8, dławi8, dłoni8, doiła8, doiło8, dwoił8, ładna8, ładni8, łapin8, nadał8, nałap8, napił8, odwał8, ooidu8, opiła8, opiło8, opoła8, pawiu8, piała8, piało8, pianu8, pionu8, pława8, pławi8, pławo8, płona8, płoni8, płono8, płowa8, płowi8, płowo8, poiła8, poiło8, pował8, powił8, udana8, udani8, udano8, udowa8, udowi8, upina8, wapnu8, wdała8, wdało8, włada8, wpiła8, wpiło8, wpoił8, anioł7, iłowa7, iwanu7, łania7, łanio7, łowna7, łowni7, napad7, nawał7, nowiu7, ołowi7, opada7, owiał7, owiła7, owiło7, panda7, pando7, pinda7, pindo7, podia7, podoi7, ponad7, ponda7, waniu7, wiała7, wiało7, wianu7, wpada7, anoda6, anodo6, daina6, daino6, dania6, danio6, dawna6, dawni6, dawno6, dnawa6, dnawi6, downa6, dwoin6, nadaw6, nadoi6, napoi6, opina6, opona6, opowi6, owada6, panwi6, pawan6, pawia6, piana6, piano6, piona6, piono6, piwna6, powoi6, wadia6, wanad6, wapna6, wapni6, wapno6, wdana6, wdani6, wdano6, widna6, widno6, winda6, windo6, wodna6, wodni6, wpina6, nawoi5, wania5, wiana5, wiano5,

4 literowe słowa:

fału12, ufał12, dufa11, fałd11, fund11, pfiu11, pufa11, pufo11, faun10, fioł10, fonu10, ufna10, ufni10, dołu9, fado9, ładu9, łupa9, łupi9, łupo9, udał9, upał9, upił9, ałun8, dipu8, dupa8, dupo8, fana8, fani8, fina8, fona8, infa8, info8, łanu8, łonu8, łowu8, łuna8, łuno8, padł8, padu8, puda8, ułan8, upad8, uwał8, uwił8, wału8, wołu8, adiu7, dała7, dało7, diun7, dław7, dniu7, doił7, doła7, indu7, łapa7, łapo7, nuda7, nudo7, opał7, opił7, pała7, pało7, panu7, piał7, piła7, piło7, pinu7, piwu7, pław7, płon7, pniu7, poił7, poła7, poło7, puna7, puno7, udoi7, upoi7, wadu7, wdał7, widu7, wpił7, łana6, łani6, ława6, ławo6, łona6, łono6, łowi6, opad6, owił6, pada6, pand6, pind6, poda6, pond6, unia6, unio6, uowa6, uowi6, wała6, wiał6, wiła6, wiło6, winu6, włoi6, woła6, anod5, dain5, dana5, dani5, dano5, dian5, diwa5, diwo5, dnia5, dona5, down5, dwoi5, nada5, napa5, napo5, nipa5, nipo5, odia5, ooid5, opia5, opon5, owad5, pana5, pani5, pawi5, pian5, pina5, pion5, piwa5, piwo5, pnia5, pono5, wada5, wadi5, wado5, wapn5, wind5, woda5, wodo5, wpoi5, anoa4, iwan4, nawa4, nawo4, niwa4, niwo4, nowa4, nowi4, nowo4, wana4, wani4, wian4, wina4, wino4, wona4, woni4,

3 literowe słowa:

pfu10, puf10, fał9, fiu9, ufa9, ufo9, łup8, paf8, pif8, auł7, dup7, fai7, fan7, fin7, fon7, iłu7, inf7, łun7, pud7, dał6, dnu6, duo6, dwu6, idu6, ład6, łap6, nud6, opu6, pał6, pił6, pun6, uda6, udo6, aua5, dip5, łan5, ław5, łoi5, łon5, pad5, pod5, wał5, wił5, dan4, dao4, diw4, dna4, dni4, dno4, doi4, don4, dwa4, ido4, ind4, nad4, nap4, nip4, oda4, odo4, pai4, pan4, paw4, pia4, pin4, piw4, pni4, poi4, wad4, wda4, wid4, ana3, ani3, ano3, iwa3, iwo3, naw3, niw3, ona3, oni3, ono3, owa3, owi3, owo3, wan3, win3, wio3, won3,

2 literowe słowa:

fu8, uf8, fa6, fi6, ud5, au4, 4, wu4, ad3, da3, do3, id3, od3, op3, pa3, pi3, po3, aa2, in2, iw2, na2, ni2, no2, on2, oo2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności