Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PODKOSILIŚCIE


13 literowe słowa:

podkosiliście22,

12 literowe słowa:

dokosiliście20, odkosiliście20, pokosiliście20,

11 literowe słowa:

podoiliście19, skopiliście19, okosiliście18,

10 literowe słowa:

dopieścili18, dopiliście18, kopiliście18, odpiliście18, okpiliście18, skiepścili18, kosiliście17, spoiliście17, podkosicie14,

9 literowe słowa:

kpiliście17, podkoście17, podścieli17, polskości17, doiliście16, koiliście16, opiliście16, poiliście16, spieścili16, spiliście16, okopcieli13, podkosili13, podolskie13, spodlicie13, dokosicie12, dosolicie12, elipsoido12, kodopisie12, odkosicie12, odsolicie12, ospielico12, podciosie12, pokosicie12, posilicie12, posolicie12,

8 literowe słowa:

lepkości16, podkiśli16, podściel16, dokoście15, dopieści15, dościeli15, dośpicie15, koliście15, kopiście15, odkoście15, pieścili15, piliście15, pokoście15, pościeli15, skiepści15, ślipicie15, sokiście14, soliście14, ciepliki12, dociekli12, dociepli12, dokopcie12, dolickie12, dopiekli12, lipickie12, lipiecki12, lipiecko12, odciekli12, odkopcie12, okopcili12, pilickie12, pilociki12, pociekli12, podlicie12, podlocie12, podolski12, polickie12, skopcili12, splickie12, dokosili11, dosiekli11, elipsoid11, ocipieli11, odkosili11, okolicie11, opolskie11, ospielic11, podoicie11, podsieci11, podsieli11, pokosili11, posiedli11, posiekli11, posilcie11, skipicie11, skipieli11, skolicie11, skopicie11, sokolice11, sopockie11, spilicie11, okosicie10, osolicie10,

7 literowe słowa:

dościel14, kleiści14, koliści14, kopiści14, liściki14, podeści14, pościel14, pościli14, ściekli14, ściepki14, ściepko14, ślepico14, ślipcie14, lesiści13, okiście13, okoście13, oleiści13, oślisko13, skiście13, skoście13, sokiści13, soliści13, spieści13, spoiści13, śliskie13, cieplik11, dociepl11, dolicki11, dolicko11, kopcili11, lipecki11, lipecko11, lipicki11, lipicko11, pilicki11, pilicko11, pilocik11, podklei11, podleci11, policki11, policko11, splicki11, splicko11, cepisko10, cielsko10, despoci10, displei10, dociski10, dokopie10, dolocie10, dolskie10, dopicie10, dopisek10, dopiski10, eklipso10, kipicie10, kipieli10, klipsie10, klopsie10, kodopis10, kopicie10, lipskie10, ociekli10, ociepli10, odcieki10, odciski10, odkopie10, odlocie10, odpicie10, okocili10, okolcie10, okolice10, okopcie10, okpicie10, opiekli10, oplocie10, opolski10, pikocie10, pikseli10, pilicie10, pilocie10, pilskie10, pociski10, podcios10, podkosi10, podoili10, pokocie10, poleski10, polesko10, polocie10, polskie10, psocili10, skipcie10, skopcie10, skopiec10, skopili10, sokolic10, solecki10, solecko10, sopelki10, sopocki10, spiekli10, splicie10, splocie10, spocili10, spoidle10, cookies9, dipisie9, dosieli9, epiloio9, idiocie9, kilosie9, kisicie9, kisieli9, kolosie9, kosicie9, odpisie9, odsieli9, okosili9, oolicie9, osiecki9, osiecko9, osiedli9, pokosie9, polisie9, posieli9, scoopie9, silicie9, solicie9, spoicie9, ociosie8,

6 literowe słowa:

liścik13, podkoś13, ślepic13, ślepki13, ślepko13, ślipek13, ślipki13, ślipko13, cieśli12, cieślo12, ciośle12, deiści12, ilości12, iścili12, kiście12, koście12, liście12, odeśpi12, okiści12, oślepi12, oślice12, oślico12, ośliki12, oślisk12, pieści12, poście12, skiśli12, ścieki12, ścieli12, ściepo12, ściski12, ślipie12, śliski12, ślisko12, śpicie12, odklep10, plecki10, podlec10, cepisk9, ciekli9, cielsk9, ciepli9, cipsko9, clipie9, cokole9, dipole9, dipoli9, docisk9, dokeci9, doklei9, doleci9, dolepi9, dolski9, dolsko9, dopici9, dopiec9, dopili9, eklips9, epicki9, epicko9, idolce9, idolek9, idolki9, idolko9, keloid9, kilcie9, kipcie9, kipiel9, klipie9, klocie9, klopie9, kocili9, kolcie9, koloid9, kopcie9, kopice9, kopico9, kopiec9, kopili9, kpicie9, lepiki9, lipiec9, lipoid9, lipski9, lipsko9, ociepl9, odciek9, odcisk9, odklei9, odleci9, odlepi9, odpici9, odpili9, okolic9, okopci9, okpili9, olecki9, olecko9, opilce9, opilco9, opilec9, peloid9, piekli9, pikiel9, pikole9, pikoli9, pikolo9, piksel9, pilcie9, piliki9, piloci9, pilski9, pilsko9, pleksi9, plisce9, plisek9, pliski9, plisko9, plocie9, pocili9, pocisk9, poidle9, poklei9, poleci9, polski9, polsko9, skleci9, sklepi9, skopce9, skopci9, slipek9, slipki9, specki9, specko9, spodek9, spodki9, spodli9, cookie8, diesli8, dipisi8, doicie8, dokosi8, dosiec8, dosoli8, elipso8, eolski8, eolsko8, epiloi8, ideolo8, idioci8, kisiel8, kisili8, koicie8, kolesi8, kosili8, lisice8, lisico8, loopie8, ocieli8, odeski8, odesko8, odkosi8, odlesi8, odolei8, odsoli8, okopie8, oleico8, oleski8, olesko8, opicie8, opieki8, opieko8, opieli8, opioid8, osiedl8, oskole8, peliso8, pieski8, piesko8, pilsie8, piskie8, plisie8, poicie8, pokosi8, poliso8, posiec8, posili8, posoce8, posoki8, posoli8, psieli8, psocie8, sidole8, sidoli8, siedli8, siekli8, silcie8, siodle8, skicie8, skidoo8, skipie8, skocie8, skopie8, slipie8, slocie8, sokole8, sokoli8, spicie8, spieki8, spieko8, spocie8, spoili8, spokoi8, ciosie7, idisie7, opisie7, oposie7, piesio7,

5 literowe słowa:

dokoś11, dośle11, dośpi11, ikści11, kiści11, kiśli11, koleś11, kości11, liści11, odkoś11, odleś11, oślep11, oślic11, oślik11, pokoś11, pości11, pośle11, ściek11, ściel11, ściep11, ścisk11, ślepi11, ślepo11, ślipi11, śpiki11, iście10, oście10, celki8, celko8, cipek8, cipki8, cipko8, cipsk8, decki8, dekli8, dikce8, dipol8, dokop8, dolce8, dolec8, dolep8, kilce8, kleci8, klice8, klipo8, klips8, kloce8, klops8, kolce8, kolec8, kopce8, kopci8, kopic8, kpili8, lepik8, lepki8, lepko8, lipce8, lipek8, lipid8, lipki8, lipko8, odkop8, odlep8, oklep8, pedli8, piekl8, pikle8, pikli8, pilik8, plice8, pliki8, pliko8, podle8, podli8, polce8, polec8, polek8, polki8, polko8, sklep8, ceiki7, cieki7, cieli7, cipie7, cosik7, delii7, delio7, deski7, desko7, diole7, dioli7, dipie7, dipis7, disco7, doili7, ekipo7, elips7, epiki7, epiko7, epodo7, epoki7, epoko7, idole7, idoli7, ikcie7, kicie7, kieco7, kilos7, kipie7, klesi7, kocie7, koeli7, koili7, kolei7, kolie7, kolii7, kolio7, kolos7, kopie7, kopii7, kopio7, lepsi7, leski7, lesko7, licie7, lipie7, lisek7, lisic7, liski7, locie7, looki7, oceli7, ociel7, odpis7, oklei7, okoci7, okole7, okoli7, oleic7, opici7, opiec7, opiek7, opiel7, opili7, opoce7, opoki7, opole7, opoli7, pelis7, picie7, pieli7, piski7, pisko7, pliso7, pocie7, podoi7, poeci7, poili7, pokoi7, pokos7, polio7, polis7, poole7, pooli7, posil7, posok7, psoci7, scoop7, sidle7, sidol7, skipi7, sklei7, skopi7, slide7, sodce7, sodek7, sodki7, sodko7, solid7, sopel7, sople7, sopli7, spici7, spiec7, spiek7, spili7, spoci7, spode7, spoko7, cioso6, cisie6, disie6, eidos6, esico6, idiso6, iksie6, kieso6, kosie6, lisie6, lisio6, losie6, ocios6, okosi6, olsie6, osice6, osiec6, osiek6, osiki6, osiko6, oskie6, osoce6, osoki6, osoli6, ospie6, piesi6, sepii6, sepio6, sicie6, sieci6, sieli6, siole6,

4 literowe słowa:

ślep10, ślip10, śpik10, ileś9, iści9, okoś9, ośce9, ości9, ośki9, ośko9, ośle9, ośli9, skiś9, skoś9, clip7, deck7, klep7, klip7, kloc7, klop7, pled7, plik7, cedi6, ceik6, ceki6, celi6, celo6, ciek6, ciel6, ciep6, cipo6, codo6, cole6, coli6, colo6, cool6, deki6, deko6, depo6, diol6, doki6, dole6, doli6, dolo6, ekip6, elki6, elko6, epik6, epod6, epok6, icek6, icki6, idol6, kepi6, kice6, kici6, kiec6, kiep6, kile6, kilo6, kipi6, kipo6, klei6, koce6, koci6, kodo6, koel6, kole6, koli6, kolo6, kopi6, kopo6, kpie6, leci6, leki6, lepi6, lice6, lici6, lico6, lido6, liki6, lipo6, loco6, loki6, loko6, look6, loop6, ocel6, ocli6, okol6, okop6, okpi6, olek6, opok6, peli6, pelo6, pice6, pici6, piec6, piel6, piki6, piko6, pile6, pili6, pilo6, pils6, pisk6, plis6, poci6, pode6, pole6, polo6, pool6, psik6, skip6, skop6, slip6, sold6, spec6, spid6, spod6, cios5, cisi5, deso5, diso5, epos5, esic5, eski5, esko5, idei5, ideo5, idis5, iski5, kies5, kisi5, kose5, kosi5, koso5, lisi5, olei5, ooid5, opie5, opis5, opos5, osep5, osik5, oski5, osko5, osok5, ospo5, peso5, pies5, psie5, seid5, siec5, siep5, siki5, sile5, sili5, sodo5, soki5, sole5, soli5, solo5, spoi5, osie4, siei4,

3 literowe słowa:

coś8, kiś8, koś8, śle8, śpi8, cek5, cel5, cep5, cip5, cle5, cli5, cod5, col5, dek5, dip5, dok5, dol5, kic5, kil5, kip5, kle5, klo5, koc5, kod5, kol5, kop5, kpi5, lec5, lek5, lep5, lic5, lid5, lik5, lip5, lok5, pel5, pic5, pik5, pil5, pod5, ces4, cie4, cis4, des4, dis4, doi4, eko4, eks4, ido4, iks4, ile4, isk4, kei4, keo4, kie4, koi4, kos4, ksi4, lei4, les4, lis4, los4, ode4, odo4, oki4, oko4, ole4, ols4, osp4, poi4, psi4, sec4, sep4, sic4, sil4, ski4, sok4, sol4, eis3, oes3, osi3, oso3, sie3, sio3, soi3,

2 literowe słowa:

6, 6, ce3, ci3, co3, de3, do3, el3, id3, ki3, ko3, li3, od3, ok3, op3, pe3, pi3, po3, es2, ii2, oo2, os2, se2, si2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności