Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty

Słowa z liter PODKOLANÓWKACH


14 literowe słowa:

podkolanówkach26,

12 literowe słowa:

podkolanówka21,

11 literowe słowa:

kolanówkach21, podkolanach18, polowankach17,

10 literowe słowa:

podkówkach21, anodówkach19, podkolanów18, klownadach16, opolankach16, podnawkach16, pochwalano15, pochwalona15, podchowana15,

9 literowe słowa:

alkówkach19, lodówkach19, lokówkach19, polówkach19, powódkach19, handlówka18, handlówko18, kochanków18, oknówkach18, pankówach18, kolanówka16, kolanówko16, kolankach15, kolonkach15, kowalkach15, nadkolach15, odpchlona15, paklonach15, palonkach15, podankach15, podkowach15, podwalach15, polankach15, handlowca14, kapadocko14, ochlapano14, opolanach14, pochwalna14, pokochana14, wakondach14, walonkach14, wokandach14, adwokacko13, dachowano13, dochowana13, hackowano13, hodowlana13, odchowana13, pochowana13, caplowano12, kalkowano12, klapowano12, klocowana12, kolankowa12, kolcowana12, kopcowana12, koplanowa12, kowalanko12, palcowano12, plakowano12, podwalano12, podwalona12, polowanka12,

8 literowe słowa:

chodaków17, dachówka17, dachówko17, lodówach17, olchówka17, olchówko17, pachówka17, pachówko17, pochodów17, pochówka17, klapaków16, klocówka16, klocówko16, kolcówka16, kolcówko16, lachonów16, padalców16, palcówka16, palcówko16, placówka16, placówko16, podkówka16, podkówko16, kapcanów15, kapkanów15, klapkach15, paklonów15, anodówka14, anodówko14, kanklach14, kapokach14, kloakach14, klonkach14, kopalach14, odkopach14, padokach14, plankach14, pokalach14, polakach14, wpadkach14, akondach13, alkowach13, chlapano13, dopchana13, dopchano13, kanopach13, klownach13, kochanka13, kochanko13, kodonach13, kokonach13, kolanach13, kolonach13, konakach13, kowalach13, nopalach13, okonkach13, oponkach13, pochlana13, pochlano13, pochodna13, pochowka13, pochwala13, podchowa13, polanach13, polonach13, powodach13, woalkach13, wokalach13, wolakach13, chowanka12, chowanko12, chwalona12, chwalono12, handlowa12, handlowo12, kawonach12, klapkowa12, klockowa12, konchowa12, odnowach12, ohapowca12, podkolan12, podkowca12, ponowach12, clownada11, clownado11, dokopana11, dopalano11, dopalona11, hakowano11, halonowa11, hodowana11, holowana11, kapokowa11, kloakowa11, klownada11, klownado11, kopalowa11, odkopana11, odpalano11, odpalona11, okopcana11, opolanka11, pankowca11, podnawka11, podnawko11, podowala11, pokalano11, poodwala11, wandalko11, dokowana10, dowalano10, dowalona10, kapowano10, kocowana10, kodowana10, kolanowa10, lakowano10, lodowana10, lokowana10, odwalano10, odwalona10, pakowano10, palowano10, podawano10, powalano10, powalona10,

7 literowe słowa:

pólkach17, podchów16, wódkach16, hadalów15, halówka15, halówko15, handlów15, hopaków15, klapków15, klocków15, nówkach15, placków15, alkadów14, alkówka14, alkówko14, calówka14, calówko14, halonów14, kacapów14, kapoków14, klonków14, lodówka14, lodówko14, lokówka14, lokówko14, odkopów14, padoków14, palcówa14, palcówo14, polaków14, polówka14, polówko14, powódka14, powódko14, acpanów13, akondów13, alkanów13, colonów13, dakkach13, kalkach13, kalpach13, kanaków13, kapkach13, kladach13, klakach13, klapach13, klopach13, kodonów13, kokonów13, kolkach13, kolonów13, konaków13, kopkach13, ladanów13, lapkach13, napadów13, oknówka13, oknówko13, okonków13, pacanów13, palkach13, pankówa13, pankówo13, polanów13, polkach13, polonów13, chodaka12, dawkach12, kandach12, kankach12, kawkach12, klanach12, klonach12, koalach12, kopnach12, kwakach12, kwokach12, landach12, lankach12, lookach12, loopach12, nachlap12, odkocha12, okapach12, okolach12, okopach12, opadach12, opalach12, opokach12, opolach12, pandach12, pankach12, planach12, plonach12, pochwal12, pokocha12, pondach12, poolach12, walkach12, wkopach12, alonach11, anodach11, chapano11, chodowa11, cholowa11, dachowa11, dochowa11, downach11, hanacko11, hawdalo11, hodowca11, hodowla11, kacapko11, kanwach11, kaonach11, koanach11, kochana11, kochano11, lachona11, lochano11, nachwal11, nakocha11, nochala11, ochlana11, ochlano11, odchowa11, okowach11, olchowa11, opchana11, opchano11, oponach11, owadach11, owalach11, pachowa11, pochowa11, wapnach11, woalach11, akolado10, calando10, chanowa10, chowana10, chowano10, clownad10, hawanko10, kalkowa10, kanapko10, kapcowa10, klapano10, klapowa10, klocowa10, klownad10, kocanka10, kocanko10, kolanka10, kolanko10, kolcowa10, kolkowa10, kolonka10, kopalna10, kopcona10, kopcowa10, kowalka10, kowalko10, lodowca10, nadkola10, palcowa10, palonka10, palonko10, palowca10, placowa10, podanka10, podanko10, podawca10, podawco10, podkowa10, podlana10, podlano10, podlona10, podwala10, polanka10, polanko10, polowca10, awokado9, dowolna9, kakaowo9, klanowa9, klanowo9, klonowa9, kowalan9, kowalna9, kwakano9, kwokano9, landowa9, nadawco9, ocalano9, ocalona9, okalano9, okapano9, okapowa9, okopana9, opadano9, opadowa9, opalano9, opalona9, opalowa9, oplwana9, oplwano9, padwano9, pakowna9, pankowa9, pankowo9, planowa9, planowo9, powolna9, wakonda9, wakondo9, walonka9, walonko9, wkopana9, wkopano9, wokalna9, wokanda9, wokando9, wpadano9, anodowa8,

6 literowe słowa:

pochód15, chodów14, dachów14, holków14, hopków14, hoplów14, lachów14, lochów14, odchów14, wódach14, anchów13, ankhów13, chanów13, chonów13, dolców13, kapców13, kladów13, kloców13, klopów13, kolców13, kopców13, lapków13, palców13, placów13, podków13, kakaów12, kandów12, klanów12, klonów12, kocówa12, kocówo12, landów12, lodówa12, lodówo12, looków12, loopów12, nocków12, okapów12, okopów12, okólna12, opadów12, panków12, planów12, plonów12, pondów12, poolów12, acanów11, aldach11, alkach11, alpach11, apkach11, aplach11, chlapa11, chlapo11, chodak11, dalach11, dokach11, dolach11, dopcha11, kachla11, kaonów11, kapach11, koanów11, kodach11, kokach11, kolach11, kopach11, ladach11, lakach11, lodach11, lokach11, ochlap11, padach11, pakach11, palach11, pochla11, polach11, chlana10, chlano10, chodna10, danach10, dochna10, dochno10, donach10, hawdal10, hopaka10, kanach10, kawach10, klapak10, klapka10, klapko10, klocka10, koncha10, koncho10, kwacha10, kwacho10, lachon10, lawach10, nachap10, nachla10, napach10, napcha10, nochal10, nokach10, odwach10, oknach10, panach10, pchana10, pchano10, placka10, placko10, pochwa10, pochwo10, poncha10, poncho10, wadach10, walach10, wodach10, wokach10, wolach10, achano9, akolad9, alpako9, choana9, choano9, dopala9, hakowa9, halawo9, halowa9, halowo9, kakapo9, kapcan9, kapkan9, kapoka9, kloaka9, kloako9, klonka9, ladaco9, nadpal9, nawach9, odpala9, okopca9, opacka9, opacko9, opodal9, padako9, paklon9, planka9, planko9, podwal9, pokala9, polaka9, wanach9, wonach9, wpadka9, wpadko9, akonda8, akowca8, alkowa8, alkowo8, alowca8, calowa8, clowna8, colona8, colowa8, dokona8, dokowa8, dolana8, dolano8, dowala8, hawano8, kacowa8, kalano8, kanado8, kanapo8, kanopa8, kanopo8, kaowca8, kapano8, klowna8, kocona8, kocowa8, kodowa8, kokona8, kolana8, kolano8, kolona8, kopana8, kopano8, kowala8, lakowa8, lodowa8, oclona8, odlana8, odlano8, odwala8, okonka8, opolan8, opolna8, oponka8, owocka8, pacano8, padano8, padwan8, pakowa8, palona8, palono8, palowa8, plwano8, podana8, podano8, pokona8, polana8, polano8, polowa8, powala8, powoda8, wahano8, wakond8, wandal8, woalka8, woalko8, wokala8, wokand8, wolaka8, dawano7, kawona7, nadawo7, odnowa7, owalna7, owocna7, pawano7, ponowa7, walano7, walona7, walono7, wolano7,

5 literowe słowa:

dwóch13, wchód13, achów12, haków12, holów12, ochów12, pólka12, pólko12, alków11, alpów11, capów11, doków11, hanów11, kaców11, kapów11, koców11, kodów11, koków11, kopów11, laków11, loców11, lodów11, loków11, paców11, padów11, paków11, palów11, powód11, wódka11, wódko11, chlap10, danów10, donów10, kpach10, noków10, nówka10, nówko10, odnów10, panów10, pchla10, ponów10, alach9, chwal9, dnach9, hadal9, halka9, halko9, holka9, hopak9, hopka9, hopko9, hopla9, kocha9, konch9, kwach9, lacha9, lacho9, lnach9, locha9, locho9, lwach9, ochla9, odach9, okach9, olcha9, olcho9, opach9, opcha9, pacha9, pacho9, pochw9, ponch9, alkad8, aloha8, alpak8, ancha8, ankha8, cakla8, chana8, choan8, chona8, chowa8, dacka8, dacko8, dakka8, dakko8, dokop8, dolca8, dopal8, halaw8, halna8, halon8, kacap8, kalka8, kalko8, kalpa8, kalpo8, kapca8, kapka8, kapko8, kapok8, klaka8, klako8, klapa8, klapo8, kloak8, kloca8, klopa8, kocka8, kocko8, kolca8, kolka8, kolko8, kopal8, kopca8, kopka8, kopko8, lacka8, lacko8, lapka8, nacho8, odkop8, odpal8, packa8, packo8, padak8, padok8, palca8, palka8, palko8, pokal8, polak8, polka8, polko8, wacha8, wacho8, acpan7, akond7, alkan7, clona7, clono7, clown7, colon7, dawca7, dawco7, dawka7, dawko7, dolna7, dowal7, hawan7, kakao7, kanad7, kanak7, kanap7, kanka7, kanko7, kanop7, kawka7, kawko7, klawa7, klawo7, klona7, klown7, koala7, koalo7, kodon7, kokon7, kolan7, kolon7, konak7, kondo7, kopna7, kopno7, kowal7, kwoka7, kwoko7, lanca7, lanco7, landa7, lando7, lanka7, lanko7, loopa7, nadal7, nakap7, nakop7, napad7, napal7, nocka7, nocko7, nopal7, ocala7, odwal7, okala7, okola7, opada7, opala7, oplwa7, opoka7, opola7, pacan7, palna7, panda7, pando7, panka7, plano7, polan7, polna7, polon7, ponad7, ponda7, poola7, powal7, wacka7, walca7, walka7, walko7, wokal7, wolak7, wolca7, wpada7, alona6, alono6, anoda6, anodo6, cwana6, dawna6, dawno6, dnawa6, downa6, kanwa6, kanwo6, kawon6, knowa6, lnowa6, nadaw6, nawal6, okowa6, olana6, olano6, opona6, owada6, owaka6, pawan6, walna6, wanad6, wapna6, wapno6, wdana6, wdano6, wlana6, wlano6, wodna6, wolna6, wolno6,

4 literowe słowa:

kalp7, klad7, klap7, kloc7, klop7, aldo6, alko6, apko6, aplo6, coda6, codo6, colo6, cool6, dola6, dolo6, kalo6, kand6, kapo6, klan6, klon6, koca6, koda6, kodo6, kola6, kolo6, kopa6, kopn6, kopo6, kwak6, kwap6, kwok6, lado6, lako6, land6, loco6, loda6, loka6, loko6, look6, loop6, okap6, okol6, okop6, opad6, opak6, opal6, opok6, paco6, pako6, pand6, pank6, plan6, plon6, poda6, pola6, polo6, pond6, pool6, wkop6, alon5, anod5, dana5, dano5, dona5, kana5, kano5, kaon5, kawo5, koan5, kona5, lana5, lano5, nada5, nako5, napa5, napo5, noka5, okna5, okno5, opon5, owad5, owak5, pana5, pono5, wado5, woda5, wodo5, woka5, wolo5, anoa4,Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności