Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty

Słowa z liter PODKOLANÓWKĘ


12 literowe słowa:

podkolanówkę25,

10 literowe słowa:

podkolanów18,

9 literowe słowa:

kolanówkę20, poklękano17, kolanówko16, pokwękano16,

8 literowe słowa:

podkówkę20, anodówkę18, podkówka16, podkówko16, klownadę15, kolędowa15, opolankę15, paklonów15, podnawkę15, anodówko14, podkolan12, klownado11, podnawko11,

7 literowe słowa:

alkówkę18, lodówkę18, lokówkę18, pędówka18, pędówko18, polówkę18, powódkę18, napędów17, oknówkę17, pankówę17, klapków15, poklęka15, alkówko14, dowlokę14, kapoków14, kępkowa14, klękano14, klonków14, kolankę14, kolonkę14, kowalkę14, lodówka14, lodówko14, lokówka14, lokówko14, odkopnę14, odkopów14, odwlokę14, oklapnę14, padoków14, palonkę14, podkowę14, podwalę14, pokwęka14, polaków14, polankę14, polówka14, polówko14, powlokę14, powódka14, powódko14, akondów13, kodonów13, kokonów13, kolonów13, konaków13, kwękano13, nawlokę13, oknówka13, oknówko13, okonków13, pankówo13, polanów13, polonów13, wakondę13, walonkę13, wokandę13, klownad10, kolanko10, kolkowa10, kolonka10, kowalko10, palonko10, podanko10, podkowa10, podlano10, podlona10, polanko10, dowolna9, klanowo9, klonowa9, kwokano9, oplwano9, pankowo9, planowo9, powolna9, wakondo9, walonko9, wkopano9, wokando9,

6 literowe słowa:

klęków17, lodówę16, klapkę14, dopalę13, kladów13, klapnę13, kloakę13, klopów13, kolęda13, kolędo13, lapków13, odpalę13, plankę13, podków13, poklnę13, wpadkę13, alkowę12, dowalę12, kandów12, kanopę12, kępowa12, klanów12, klonów12, kwaknę12, kwoknę12, landów12, lękano12, lękowa12, lękowo12, lodówa12, lodówo12, looków12, loopów12, odwalę12, okapów12, okopów12, okólna12, opadnę12, opadów12, oponkę12, owlokę12, panków12, pędowa12, pękano12, planów12, plonów12, polanę12, pondów12, ponęka12, poolów12, powalę12, wkopnę12, woalkę12, wpadnę12, kaonów11, koanów11, odnowę11, ponowę11, klapko10, kloako9, klonka9, opodal9, paklon9, planko9, podwal9, wpadko9, alkowo8, dokona8, dokowa8, dolano8, kanopo8, klowna8, kodowa8, kokona8, kolano8, kolona8, kopano8, lodowa8, odlano8, okonka8, opolan8, opolna8, oponka8, palono8, plwano8, podano8, pokona8, polano8, polowa8, powoda8, wakond8, woalko8, wokand8, odnowa7, ponowa7, walono7, wolano7,

5 literowe słowa:

lęków15, pędów15, pęków15, wódkę15, nówkę14, dakkę12, kalkę12, kalpę12, kapkę12, kępka12, kępko12, klakę12, klapę12, klęka12, klępa12, klępo12, kolęd12, kolkę12, kopkę12, palkę12, podlę12, polkę12, pólka12, pólko12, alków11, alpów11, dawkę11, doków11, dopnę11, kankę11, kapnę11, kapów11, kawkę11, koalę11, kodów11, koków11, kolnę11, kopnę11, kopów11, kwęka11, kwokę11, laków11, lankę11, lapnę11, lodów11, loków11, napęd11, okolę11, opalę11, opokę11, padnę11, padów11, paków11, palnę11, palów11, pandę11, pędna11, powód11, walkę11, wędka11, wędko11, wlokę11, wódka11, wódko11, alonę10, anodę10, danów10, donów10, kanwę10, nawęd10, noków10, nówka10, nówko10, odnów10, okowę10, oponę10, panów10, ponów10, walnę10, wnęka10, wnęko10, dakko8, dokop8, dopal8, kalko8, kalpo8, kapko8, kapok8, klako8, klapo8, kloak8, klopa8, kolka8, kolko8, kopal8, kopka8, kopko8, odkop8, odpal8, padok8, palko8, pokal8, polak8, polka8, polko8, akond7, dawko7, dolna7, dowal7, kanko7, kanop7, kawko7, klawo7, klona7, klown7, koalo7, kodon7, kokon7, kolan7, kolon7, konak7, kondo7, kopna7, kopno7, kowal7, kwoka7, kwoko7, lando7, lanko7, loopa7, nakop7, nopal7, odwal7, okola7, oplwa7, opoka7, opola7, pando7, plano7, polan7, polna7, polon7, ponad7, ponda7, poola7, powal7, walko7, wokal7, wolak7, alono6, anodo6, dawno6, downa6, kanwo6, kawon6, knowa6, lnowa6, okowa6, olano6, opona6, wapno6, wdano6, wlano6, wodna6, wolna6, wolno6,

4 literowe słowa:

wódę13, klęk11, klęp11, aldę10, alkę10, apkę10, aplę10, dolę10, kapę10, kępa10, kępo10, klnę10, kodę10, kokę10, kolę10, kopę10, kpów10, ladę10, lakę10, lęka10, pakę10, palę10, pęka10, wpęd10, kanę9, kawę9, lawę9, lnów9, napę9, nęka9, oków9, opnę9, opów9, wadę9, walę9, węda9, wędo9, wnęk9, wodę9, wolę9, wóda9, wódo9, nawę8, dakk7, kalk7, kalp7, klad7, klak7, klap7, klop7, aldo6, alko6, apko6, aplo6, dola6, dolo6, kalo6, kand6, kapo6, klan6, klon6, koda6, kodo6, koka6, koko6, kola6, kolo6, kopa6, kopn6, kopo6, kwak6, kwap6, kwok6, lado6, lako6, land6, loda6, loka6, loko6, look6, loop6, okap6, okol6, okop6, opad6, opak6, opal6, opok6, pako6, pand6, pank6, plan6, plon6, plwa6, poda6, pola6, polo6, pond6, pool6, walk6, wkop6, alon5, anod5, dano5, dona5, down5, kano5, kanw5, kaon5, kawo5, koan5, kona5, lano5, lawo5, nako5, napo5, noka5, okna5, okno5, opon5, owad5, owak5, owal5, pono5, wado5, wapn5, woal5, woda5, wodo5, woka5, wola5, wolo5, nawo4, nowa4, nowo4, wona4,

3 literowe słowa:

dól9, kęp9, kóp9, lęk9, lód9, pęd9, pęk9, pól9, alę8, dnę8, odę8, pnę8, węd8, wód8, wól8, nów7, ald5, alk5, alp5, dal5, dla5, dok5, dol5, kap5, klo5, kod5, kok5, kol5, kop5, kpa5, lad5, lak5, lok5, pad5, pak5, pal5, pod5, alo4, dan4, dao4, dna4, dno4, don4, dwa4, kan4, kaw4, kwa4, law4, lwa4, nad4, nap4, nok4, oda4, odo4, oka4, oko4, pan4, paw4, wad4, wal4, wda4, wok4, ano3, naw3, ona3, ono3, owa3, owo3, wan3, won3,

2 literowe słowa:

ód7, ów6, ad3, al3, da3, do3, ka3, ko3, la3, od3, ok3, op3, pa3, po3, na2, no2, on2, oo2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności