Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty

Słowa z liter PODKIŚNIĘCIACH


14 literowe słowa:

podkiśnięciach29,

12 literowe słowa:

pięknościach26, podkiśnięcia24,

11 literowe słowa:

kiśnięciach24, piśnięciach24, pośnięciach24, dociśnięcia22, odciśnięcia22, pięciościan22, pociśnięcia22, dopchnięcia21, kipnięciach21, kopnięciach21, piknięciach21,

10 literowe słowa:

ścichapęki24, dociśnięci21, odciśnięci21, pociśnięci21, dopchnięci20, dopięciach20, odpięciach20, chopiniadę19, chopiniści19, kichnięcia19, opchnięcia19, podcinkach17,

9 literowe słowa:

ścichapęk23, pięściach22, śnięciach21, piękności20, pięściaki20, ciśnięcia19, kiśnięcia19, pęcinkach19, pędnikach19, piśnięcia19, podęciach19, pośnięcia19, chapnięci18, chopinadę18, kochanicę18, okiściach18, opchnięci18, opięciach18, panichidę18, pchnięcia18, podcięcia17, ciapnięci16, kicnięcia16, kipnięcia16, kopnięcia16, ocknięcia16, opadnięci16, piknięcia16, docinkach15, dopiciach15, dopinkach15, odcinkach15, odpiciach15, chopiniad14, konidiach14, panichido14,

8 literowe słowa:

kępiaści19, pięściak19, ciśnięci18, piśnięci18, chodnicę17, kępinach17, kiściach17, kościach17, odęciach17, pchnięci17, pęcinach17, pędniach17, pięciach17, pięknach17, pocichnę17, ścinkach17, ośnikach16, podcięci16, podcinkę16, ścichano16, capnięci15, docięcia15, dopięcia15, kapocinę15, kocięcia15, kopiaści15, kopnięci15, nadcięci15, ocknięci15, odcięcia15, odpięcia15, okapnicę15, pacnięci15, padnięci15, piknięci15, pocięcia15, diakonię14, kopciach14, kopicach14, kościani14, opackich14, pianiści14, chodnica13, chodnika13, chodniki13, chopinad13, donicach13, dopchani13, kochanic13, kocinach13, opiciach13, opinkach13, panichid13, pichcona13, pionkach13, ponikach13, opiniach12, podcinka12, podcinki12, docinaki11, odcinaki11, pinakoid11, diakonii10,

7 literowe słowa:

ścichnę19, piękniś17, ściankę17, ścięcia17, dęciach16, dopchnę16, śnięcia16, śpikach16, choinkę15, ciachnę15, noścach15, ościach15, ścinach15, śnicach15, śpiocha15, dęciaki14, docięci14, dopięci14, dopinkę14, kapiści14, kopiści14, nakopcę14, odcięci14, odpięci14, pęcinka14, pęcinki14, pęcinko14, pędnika14, pędniki14, pocięci14, podęcia14, cipkach13, dackich13, daoiści13, kopcach13, nacięci13, nakopię13, napięci13, napości13, nicości13, opięcia13, paśniki13, pościna13, ścianki13, ścianko13, ścinaki13, chodaki12, chodnic12, chodnik12, hapkido12, kiciach12, kopiach12, kopnach12, kpinach12, nickach12, nockach12, piciach12, pindach12, pinkach12, podiach12, pokicha12, pondach12, chciani11, chciano11, chicano11, choinka11, choinki11, cochani11, ikonach11, kichano11, kochani11, koniach11, niciach11, oidiach11, opchani11, piniach11, pionach11, docinak10, docinka10, docinki10, dopicia10, dopinka10, dopinki10, kapocin10, kopiaci10, nadpici10, nakopci10, odcinak10, odcinka10, odcinki10, odpicia10, okapnic10, pandici10, podcina10, adoniki9, ciocina9, ciocini9, diakoni9, kainici9, kipiano9, konidia9,

6 literowe słowa:

dośpię16, ościcę16, pięści16, ścięci16, ścinkę16, kępach15, naśpię15, pędach15, pękach15, pichcę15, ścianę15, śnięci15, chapię14, chapnę14, cichnę14, dochnę14, hipikę14, kichnę14, kochaś14, kochię14, konchę14, opchnę14, oścach14, ośkach14, pachnę14, ścicha14, śpioch14, choanę13, choinę13, ciapkę13, cipcię13, dęciak13, kahinę13, kapicę13, kocicę13, kopicę13, pęcaki13, pędnik13, pękaci13, pikadę13, capinę12, ciapię12, ciapnę12, cięcia12, ciocię12, donicę12, kanopę12, kęcian12, kępina12, kępino12, kocinę12, nadęci12, napocę12, odęcia12, okapię12, okiści12, opadnę12, opięci12, opinkę12, ościca12, panikę12, paśnik12, pęcina12, pęcino12, pędnia12, pędnio12, pękano12, piankę12, pięcia12, piękna12, piękni12, piękno12, ponęci12, ponęka12, ścinak12, ścinka12, ścinki12, ścinko12, capich11, chocka11, chocki11, chodak11, ciaśni11, cipach11, codach11, dipach11, dokach11, dopcha11, ickach11, kacich11, kadich11, kicach11, kipach11, kocach11, kocich11, kodach11, kopach11, opinię11, ośnika11, ośniki11, picach11, pichci11, pikach11, ściano11, śniado11, chodna10, chodni10, ciacho10, cincha10, dniach10, dochna10, donach10, hipcia10, hipcio10, hipika10, hipiki10, hipiko10, hopaki10, indach10, inkach10, kanich10, kinach10, kochia10, kochii10, koncha10, nicach10, nipach10, nocach10, nokach10, odiach10, oknach10, opiach10, pchani10, pchano10, pinach10, pniach10, poncha10, caciki9, choina9, ciapki9, ciapko9, cipcia9, cipcio9, dopici9, ichnia9, iniach9, kahino9, kapico9, kocica9, kopcia9, kopica9, odpici9, opacki9, padoki9, pikado9, pokica9, adonik8, aikido8, capino8, ciocia8, ciocin8, diakon8, docina8, donica8, dopina8, idioci8, kicano8, kidani8, kidano8, kocina8, kopani8, napici8, napoci8, odcina8, odpina8, opicia8, opinka8, opinki8, paniki8, paniko8, pianki8, pianko8, pikani8, pikano8, pionka8, pionki8, pniaki8, podani8, ponika8, poniki8, opinia7, opinii7,

5 literowe słowa:

noścę14, ścinę14, śnicę14, chęci13, hopkę13, kichę13, pachę13, pchnę13, chinę12, cipkę12, hości12, kopcę12, packę12, pęcak12, capię11, capnę11, ciapę11, cięci11, dęcia11, dopaś11, dopnę11, dośpi11, ikści11, kapię11, kapnę11, kępin11, kicię11, kicnę11, kipię11, kipnę11, kiści11, knocę11, kocię11, kopię11, kopnę11, kości11, kpinę11, napęd11, nockę11, ocknę11, odęci11, odpaś11, okpię11, ościc11, pacię11, pacnę11, padnę11, pandę11, paści11, pęcin11, pędna11, pędni11, piknę11, pindę11, pinkę11, pości11, śpiki11, anodę10, dainę10, ikonę10, kanię10, koniś10, kośna10, kośni10, kpach10, nakiś10, nakoś10, naści10, naśpi10, nośca10, ośnik10, pianę10, pinię10, pionę10, ścian10, ścina10, ścino10, śnica10, śnico10, chaco9, chipa9, ciach9, cicha9, cicho9, cinch9, coach9, cocha9, dnach9, hipik9, hipka9, hipki9, hopak9, hopka9, hopki9, idach9, kicha9, kicho9, kocha9, konch9, odach9, okach9, opach9, opcha9, pacho9, piach9, ponch9, cacko8, china8, chino8, choan8, choin8, chona8, cipci8, cipka8, cipki8, cipko8, dacki8, dacko8, haiki8, hindi8, ichni8, kahin8, kapci8, kapic8, kocic8, kopca8, kopci8, kopic8, nacho8, packi8, packo8, padok8, pikad8, akond7, candi7, capin7, ciapo7, cioci7, diaki7, donic7, kanop7, kicia7, knoci7, kocia7, kocin7, kopia7, kopii7, kopna7, kopni7, kpina7, kpino7, nakop7, nicka7, nicki7, nocka7, nocki7, okapi7, opaci7, opici7, pacio7, pando7, panik7, panki7, picia7, pinda7, pindo7, pinka7, pinki7, pinko7, pniak7, podia7, ponad7, ponda7, ponik7, daino6, danio6, ikona6, kanio6, konia6, nadoi6, napoi6, oidia6, opina6, piani6, piano6, pinia6, pinii6, pinio6, piona6,

4 literowe słowa:

ośkę13, śpię13, chcę12, śnię12, chnę11, hakę11, apkę10, cipę10, codę10, dęci10, kapę10, kępa10, kępo10, kipę10, kocę10, kodę10, kopę10, kpię10, pacę10, pakę10, pęka10, pęki10, pikę10, pocę10, śpik10, akię9, inkę9, iści9, kanę9, kinę9, napę9, nęci9, nęka9, nicę9, nipę9, opaś9, opnę9, ośca9, ości9, ośka9, ośki9, ścin9, śnic9, chap8, chip8, dach8, inię8, kich8, pach8, pcha8, anch7, ankh7, chan7, chia7, chin7, chna7, chno7, choi7, chon7, haik7, haki7, hako7, hopi7, nich7, apki6, apko6, capi6, ciap6, cipa6, cipo6, ckni6, coda6, diak6, doki6, icka6, icki6, kaci6, kadi6, kaid6, kand6, kapo6, kica6, kici6, kida6, kipa6, kipi6, kipo6, koca6, koci6, koda6, kopa6, kopi6, kopn6, kpin6, nick6, okap6, okpi6, opad6, opak6, paci6, paco6, paki6, pako6, pand6, pank6, pici6, pika6, piki6, piko6, pind6, poci6, poda6, pond6, akii5, akio5, anod5, ciao5, dain5, dani5, dano5, dian5, dnia5, dona5, ikon5, inka5, inki5, inko5, kani5, kano5, kaon5, kina5, kino5, koan5, kona5, koni5, naci5, nako5, napo5, nica5, nici5, nico5, nipa5, nipo5, noka5, noki5, odia5, okna5, opia5, pani5, pian5, pina5, pion5, pnia5, inia4, inii4, inio4,

3 literowe słowa:

kęp9, pęd9, pęk9, cię8, coś8, dnę8, idę8, kiś8, koś8, odę8, paś8, pnę8, śpi8, noś7, śni7, ach6, cha6, chi6, hak6, hip6, hoc6, hop6, ich6, och6, phi6, cap5, cip5, cod5, dip5, dok5, hai5, han5, hao5, hoi5, kac5, kap5, kic5, kip5, koc5, kod5, kop5, kpa5, kpi5, pac5, pad5, pak5, pic5, pik5, pod5, cna4, cni4, dan4, dao4, dna4, dni4, dno4, doi4, don4, ido4, ind4, kan4, kin4, koi4, nad4, nap4, nic4, nip4, noc4, nok4, oda4, oka4, oki4, pai4, pan4, pia4, pin4, pni4, poi4, ani3, ano3, ona3, oni3,

2 literowe słowa:

8, 6, ha4, hi4, ho4, ad3, ci3, co3, da3, do3, id3, ka3, ki3, ko3, od3, ok3, op3, pa3, pi3, po3, ii2, in2, na2, ni2, no2, on2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności