Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTRÓWKACH


11 literowe słowa:

piętrówkach25,

9 literowe słowa:

pętówkach23, piętrówka20, rtęciówka20, tirówkach18,

8 literowe słowa:

pachówkę21, harcówkę20, piętaków19, pręcików19, piętkach18, pachówki17, piętrach17, piórkach17, wkrętach17, harcówki16, wiórkach16, wartkich13,

7 literowe słowa:

harówkę18, pęcaków18, pętaków18, pętówka18, pętówki18, tępaków18, parówkę17, pętkach17, rapówkę17, tirówkę17, chrapkę16, krętach16, pachtów16, patchów16, piętach16, prętach16, tchawkę16, chartów15, chrapię15, chrapów15, kichawę15, krachów15, parchów15, piachów15, piórach15, wtórach15, harówki14, kapciów14, piratkę14, pręcika14, tricków14, wiórach14, krępawi13, parówki13, picarów13, piratów13, prawicę13, rapciów13, rapówki13, rękawic13, takirów13, tapirów13, tirówka13, chrapki12, karpich12, kiprach12, kwitach12, pitrach12, piwkach12, tchawki12, trikach12, tripach12, wiktach12, witkach12, krwiach11, wirkach11, piractw10,

6 literowe słowa:

harówę16, krętów16, prętów16, twórcę16, chatkę15, chętka15, chętki15, kępach15, parówę15, pękach15, pętach15, chapię14, chatów14, chipów14, chórki14, chrapę14, hipków14, khatów14, kirchę14, kwachę14, rękach14, wachtę14, ciapkę13, haików13, harców13, harpię13, hartów13, hiatów13, kapców13, kapicę13, paktów13, pęcaki13, pękaci13, pętaki13, piętak13, piętka13, pręcik13, ptaków13, tępaki13, ciapów12, ciarkę12, kaprów12, karców12, kartów12, kawcię12, kiatów12, kiprów12, kitarę12, kwapię12, kwartę12, parków12, partię12, partów12, patiów12, patrów12, pawicę12, piętra12, pikawę12, piórka12, pitrów12, raptów12, tępawi12, traków12, trapię12, trapów12, trawkę12, trików12, tripów12, twórca12, wcięta12, wiatkę12, wiharę12, wkręca12, wkręci12, wkręta12, wpięta12, atriów11, chatki11, iktach11, karwię11, kipach11, kitach11, piarów11, pikach11, pitach11, prawię11, takich11, tikach11, tipach11, trawię11, wiórka11, ikrach10, itrach10, kichaw10, kirach10, kircha10, pawich10, piwach10, tirach10, triach10, tracki9, wirach9, prawic8, trawki8, wartki8, wparci8, wtarci8,

5 literowe słowa:

córkę15, pęków15, wrócę14, chatę13, kichę13, pachę13, tchów13, achów12, cętka12, cętki12, charę12, cipkę12, haków12, hitów12, irchę12, packę12, patkę12, pęcak12, pętak12, pętka12, rathę12, tackę12, tępak12, wachę12, akitę11, aktów11, capię11, capów11, ciapę11, cięta11, córka11, córki11, harów11, icków11, iktów11, kaców11, kapię11, kapów11, karcę11, karpę11, kartę11, katów11, kiców11, kipów11, kitów11, kratę11, kręci11, krępa11, krępi11, kręta11, która11, pacię11, paców11, paków11, parkę11, patów11, piców11, pięta11, piętr11, pików11, pracę11, pręta11, ratkę11, rtęci11, tarkę11, tików11, tipów11, tkwię11, tracę11, trapę11, watkę11, witkę11, wkręt11, akrów10, carów10, itrów10, karów10, kawię10, kirów10, kpach10, pacht10, parów10, patch10, pawię10, pióra10, raków10, rapów10, rękaw10, tarów10, tiarę10, tirów10, trawę10, triów10, warkę10, wartę10, watrę10, wiatę10, wróci10, wtóra10, chart9, chipa9, chrap9, chwat9, hipka9, kicha9, kirch9, krach9, kwach9, parch9, piach9, trach9, wacht9, wiarę9, wióra9, archi8, cipka8, ircha8, iwach8, kapci8, kapic8, packi8, patki8, ptaki8, rwach8, tacki8, trick8, wichr8, karci7, karpi7, kawci7, kipra7, kitar7, kitra7, kwapi7, kwarc7, kwart7, kwiat7, kwita7, parci7, parki7, pawic7, pawik7, pikaw7, pirat7, pitra7, piwka7, rapci7, ratki7, takir7, tapir7, tarci7, tarki7, traci7, traki7, trapi7, tripa7, wacik7, wacki7, watki7, wicka7, wihar7, witka7, wpita7, karwi6, prawi6, trawi6, warci6, warki6, wiatr6, wirka6, wraki6,

4 literowe słowa:

córę13, chór11, chów11, hakę11, węch11, apkę10, cipę10, kapę10, katę10, kępa10, kipę10, kitę10, kpię10, kpów10, kręt10, pacę10, pakę10, pęka10, pęki10, pęta10, pięt10, pikę10, pitę10, póki10, pręt10, tacę10, takę10, tępa10, tępi10, akię9, arkę9, atów9, córa9, ikrę9, karę9, kawę9, krów9, parę9, piór9, racę9, ratę9, ręka9, ręki9, tarę9, trói9, twór9, watę9, więc9, wrót9, wtór9, arię8, arów8, chap8, chat8, chip8, khat8, kich8, pach8, pcha8, wiór8, char7, chia7, haik7, haki7, harc7, hart7, hiat7, irch7, pakt7, ptak7, rath7, wach7, akit6, apki6, capi6, ciap6, cipa6, icka6, kaci6, karc6, karp6, kart6, kiat6, kica6, kipa6, kita6, krat6, kwap6, kwic6, kwit6, paci6, paki6, park6, part6, pika6, pita6, prac6, rapt6, taki6, tipa6, tkwi6, trak6, trap6, trik6, trip6, wikt6, arki5, ciar5, ikra5, kari5, kiwa5, krwi5, pawi5, piar5, piwa5, praw5, raki5, tiar5, tira5, traw5, tria5, trwa5, wart5, watr5, wcir5, wiat5, wica5, wita5, wrak5, wrap5, wari4, wiar4,

3 literowe słowa:

kęp9, kóp9, pęk9, pęt9, tęp9, cię8, cór8, krę8, pór8, prę8, trę8, arę7, iwę7, rów7, rwę7, wór7, wrę7, ach6, cha6, chi6, hak6, hip6, hit6, ich6, phi6, akt5, cap5, cip5, hai5, hiw5, ikt5, kac5, kap5, kat5, kic5, kip5, kit5, kpa5, kpi5, pac5, pak5, pat5, pic5, pik5, pit5, tac5, tak5, tik5, tip5, tka5, akr4, ark4, car4, ikr4, itr4, kar4, kaw4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, pai4, par4, paw4, pia4, piw4, rac4, rak4, rap4, rat4, tai4, tar4, tir4, tra4, tri4, twa4, wat4, wic4, air3, iwa3, rai3, rwa3, war3, wir3,

2 literowe słowa:

8, 7, ów6, ha4, hi4, at3, ci3, ka3, ki3, pa3, pi3, ta3, ar2, iw2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności