Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTNUJĄCYCH


12 literowe słowa:

piętnujących31,

10 literowe słowa:

piętnujący26, nitujących24,

9 literowe słowa:

piętnując24, tępiących24, upchniętą24, chipujący23, tupiących22, tyciuchną21, upchnięty21,

8 literowe słowa:

piętnują22, tęchnący22, chipując21, pchniętą21, picujący20, pijących20, puchnący20, uciętych20, upiętych20, nicujący19, nitujący19, pchnięty18,

7 literowe słowa:

tęchnąc20, ujętych20, chipują19, chipuję19, cytując19, tępiący19, typując19, chujnią18, chujnię18, cynując18, picując18, puchnąc18, upichcą18, upichcę18, ciętych17, nicując17, nitując17, piątych17, piętnuj17, pnących17, tchnący17, tęchnij17, tnących17, tupiący17, ucichną17, ucichnę17, chityną16, chitynę16, cuchnij15, pątnicy15, puchnij15, putnych15, upchnij15, upitych15, hutnicy14, pitnych13, puniccy13,

6 literowe słowa:

chęcią18, chętną18, piąchę18, tęchną18, uciętą18, upiętą18, chucpą17, chucpę17, cytują17, cytuję17, jętych17, nęcący17, tępiąc17, typują17, typuję17, chucią16, cuchną16, cuchnę16, cynują16, cynuję16, pęciną16, picują16, picuję16, puchną16, puchnę16, tępych16, upchną16, upchnę16, chętny15, juchty15, nicują15, nicuję15, nitują15, nituję15, nucący15, piąchy15, pichcą15, pichcę15, pijący15, tchnąc15, tupiąc15, ucięty15, upięty15, chętni14, chipuj14, chucpy14, cichną14, cichnę14, ciupną14, ciupnę14, piętnu14, putnią14, putnię14, tąpnij14, chujni13, ciuchy13, pęciny13, cinchu12, cupnij12, hycnij12, niuchy12, pchnij12, pitych12, tchnij12, tupnij12, tycich12, upiccy12, chityn11, uniccy11,

5 literowe słowa:

ujętą18, juchą16, juchę16, chupą15, chupę15, ciętą15, cuchą15, cuchę15, hucpą15, hucpę15, nęcąc15, piętą15, puchą15, puchę15, tąpię15, tąpnę15, tępią15, ujęty15, utyją15, utyję15, hutią14, hutię14, jęciu14, juntą14, juntę14, pychą14, pychę14, tyjąc14, ujęci14, uncją14, uncję14, upiją14, upiję14, yuccą14, yuccę14, chęci13, cichą13, ciupą13, ciupę13, cupną13, cupnę13, hutyj13, hycną13, hycnę13, jucht13, juchy13, nucąc13, pchną13, pchnę13, piąch13, pijąc13, puncą13, puncę13, putną13, tchną13, tchnę13, tupią13, tupię13, tupną13, tupnę13, upitą13, chiną12, chinę12, chucp12, chupy12, cięty12, cuchy12, cytuj12, hucpy12, piąty12, pięty12, pnący12, puchy12, pychu12, pytią12, pytię12, tnący12, tycią12, typuj12, unitą12, unitę12, chipu11, chuci11, cichu11, ciuch11, cynią11, cynię11, cynuj11, junty11, pęcin11, picuj11, piętn11, pintą11, pintę11, pitną11, puccy11, uncyj11, chipy10, cichy10, ciupy10, cnych10, nicuj10, nituj10, niuch10, pityj10, puncy10, putny10, tyciu10, uncji10, upity10, upnij10, utnij10, utyci10, chiny9, cinch9, cynij9, pintu9, putni9, unity9, pinty8, pitny8,

4 literowe słowa:

jętą15, tępą14, hutą13, hutę13, jutą13, jutę13, nęcą13, puhą13, puhę13, tują13, tuję13, uchą13, uchę13, chcą12, chcę12, cucą12, cucę12, huną12, hunę12, jęty12, pętu12, pucą12, pucę12, tyją12, tyję12, chną11, chnę11, chuj11, jęci11, juch11, nucą11, nucę11, nutą11, nutę11, piją11, piję11, puną11, punę11, pytą11, pytę11, tępy11, upną11, upnę11, utną11, utnę11, chup10, cipą10, cipę10, cuch10, cyną10, cynę10, hucp10, huty10, juty10, pięt10, pitą10, pitę10, pnąc10, puch10, puhy10, tchu10, tępi10, tnąc10, uchy10, unią10, unię10, utyj10, cycu9, hitu9, huny9, junt9, juny9, jupi9, nęci9, nicą9, nicę9, nipą9, nipę9, pucy9, pych9, tchy9, tych9, typu9, upij9, yucc9, chip8, chny8, ciup8, ciut8, cuci8, hity8, nuty8, picu8, punc8, puny8, tynu8, unij8, chin7, cipy7, city7, nich7, nitu7, nuci7, pinu7, pity7, pnij7, pniu7, tipy7, tnij7, tyci7, unit7, nicy6, nipy6, nity6, pint6, piny6,

3 literowe słowa:

jęt10, utą10, utę10, pęt9, tąp9, tęp9, chu8, cię8, cną8, hut8, jut8, phu8, pną8, pnę8, puh8, tną8, tnę8, tuj8, uch8, cup7, hun7, hyc7, jun7, nią7, phy7, puc7, tup7, tyj7, uty7, chi6, cyc6, cyt6, hip6, hit6, ich6, nut6, phi6, pij6, pun6, pyt6, tui6, typ6, cip5, cny5, cyn5, jin5, pic5, pit5, tip5, tyn5, cni4, nic4, nip4, nit4, pin4, pni4, yin4,

2 literowe słowa:

8, 8, 7, 7, hu6, tu5, ut5, hi4, ty4, ci3, ny3, pi3, in2, ni2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności