Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTNUJĄCEGO


12 literowe słowa:

piętnującego29,

10 literowe słowa:

potęgujące27, piętnujące25, potęgujcie23, nitującego22, pointujące21,

9 literowe słowa:

potęgując26, opętujące24, piętnując24, tępiącego22, niepojętą21, opętujcie20, pointując20, tupiącego20, gniotącej19, pionujące19, potniejąc18, topniejąc18,

8 literowe słowa:

potęgują24, opętując23, piętnują22, nieujętą21, tępiącej21, tępiejąc21, gotujące20, otępieją20, pociągnę20, pogujące20, potęguje20, optujące19, tupiącej19, nitujące18, notujące18, piętnuje18, pijącego18, pionując18, pogiętej18, pointują18, pointuję18, tonujące18, uciętego18, upiętego18, utopijną18, cupnięto17, goniącej17, ogniącej17, pociętej17, potencją17, potencję17, topiącej17, gniotące16, gotujcie16, pogujcie16, pojętnie16, potnieją16, potnieję16, tępionej16, topnieją16, topnieję16, optujcie15, notujcie14, pointuje14, tonujcie14, utopijne14, potencji13,

7 literowe słowa:

opętują21, uciągnę20, ciągotę19, gotując19, pogiętą19, pogując19, pojętną19, potęguj19, tępieją19, negując18, niejętą18, nietęgą18, ociągnę18, optując18, petując18, pociętą18, tepując18, tępiące18, ugiętej18, ujętego18, nietępą17, nitując17, notując17, opętuje17, opuncją17, opuncję17, piętnuj17, pociągu17, pojęciu17, tępioną17, tonując17, uciętej17, upiętej17, ginącej16, gnijące16, gnojące16, pionują16, pionuję16, pogniją16, pogniję16, tupiące16, ugniotą16, ugniotę16, ciętego15, gniotąc15, opiętej15, otępiej15, petunią15, petunię15, piątego15, pnącego15, pogięte15, pojęcie15, pojętne15, pojętni15, tnącego15, tonącej15, goniące14, gujocie14, nietęgo14, ogniące14, otępcie14, pincetą14, pincetę14, pocięte14, potnicą14, potnicę14, tępocie14, topiące14, gojeniu13, nietępo13, opuncje13, opuncji13, petunij13, poeciną13, poecinę13, pointuj13, ponęcie13, putnego13, tępione13, upitego13, jogince12, otupcie12, pionuje12, pognije12, pojeniu12, tupocie12, upojeni12, upojnie12, utopcie12, petunio11, pitnego11, poceniu11, potniej11, topniej11, upoceni11, pinceto10, potnice10,

6 literowe słowa:

ugiętą19, pojętą18, potęgą18, uciętą18, upiętą18, ciągnę17, gotują17, gotuję17, pogują17, poguję17, tępiąc17, negują16, neguję16, opętuj16, opiętą16, optują16, optuję16, otępią16, petują16, petuję16, pęciną16, picują16, picuję16, ponęcą16, ponętą16, tepują16, tepuję16, ugnoją16, ugnoję16, cięgnu15, giętej15, gnącej15, gnijąc15, gnojąc15, gojące15, jętego15, nicują15, nicuję15, nitują15, nituję15, nocują15, nocuję15, notują15, notuję15, tęgiej15, tonują15, tonuję15, tupiąc15, tupocą15, tupocę15, ugięte15, ugięto15, ujęcie15, upojną15, ciągot14, ciętej14, ciupną14, ciupnę14, ogniją14, ogniję14, otupią14, otupię14, piątej14, piejąc14, piętnu14, pijące14, pnącej14, pociąg14, pojące14, pojęci14, pojęte14, ponucą14, ponucę14, potęgi14, puentą14, puentę14, putnią14, putnię14, tąpnij14, tępego14, tępiej14, tnącej14, ucięte14, ucięto14, upięte14, upięto14, utopią14, utopię14, cięgno13, ginące13, gniotą13, gniotę13, goniąc13, gotuje13, ogniąc13, piątce13, piętce13, poginą13, poginę13, poguje13, tąpcie13, tępcie13, topiąc13, ciepną12, ciepnę12, cupnij12, gutcie12, opięte12, optuje12, pęcino12, picuje12, piętno12, pointą12, pointę12, ponęci12, putnej12, tąpnie12, tonące12, tupnij12, upitej12, utopij12, gniotu11, gnojce11, ingotu11, jonitu11, juncie11, nicuje11, nituje11, nocuje11, notuje11, ocenią11, ocenię11, peonią11, peonię11, pionuj11, pognij11, putcie11, tonuje11, tupcie11, tupoce11, upojne11, upojni11, cupnie10, gojeni10, ognije10, opitej10, otupie10, pitego10, pitnej10, ponuci10, potnej10, potnij10, puento10, putnie10, putnio10, tunice10, tupnie10, unitce10, utopie10, epigon9, goncie9, goniec9, jonice9, peonij9, pincet9, pognie9, pojeni9, potnic9, topcie9, topice9, utonie9, nepoci8, opince8, poecin8, pointe8, potnie8, tonice8,

5 literowe słowa:

ujętą18, giętą16, ciętą15, jungą15, jungę15, piętą15, tąpię15, tąpnę15, tępią15, ciągu14, gojąc14, jęciu14, juntą14, juntę14, otągu14, tungą14, tungę14, uciąg14, ujęci14, ujęte14, ujęto14, uncją14, uncję14, upiją14, upiję14, upoją14, upoję14, ciupą13, ciupę13, cupną13, cupnę13, genuą13, genuę13, gniją13, gniję13, gnoją13, gnoję13, gunią13, gunię13, jętce13, opcją13, opcję13, pijąc13, pojąc13, potęg13, puncą13, puncę13, putną13, tępej13, tupią13, tupię13, tupną13, tupnę13, upitą13, upocą13, upocę13, congą12, congę12, encją12, encję12, gięte12, gięto12, ginąc12, gnące12, gotuj12, gujot12, jęcie12, nocją12, nocję12, onucą12, onucę12, opiją12, opiję12, otągi12, pieją12, pieję12, pogną12, pognę12, poguj12, tęgie12, tongą12, tongę12, unitą12, unitę12, utoną12, utonę12, cięte11, cięto11, ciotą11, ciotę11, cnotą11, cnotę11, gnoju11, gonią11, gonię11, jungi11, jungo11, jupce11, neguj11, ognią11, ognię11, opitą11, optuj11, otępi11, petuj11, pęcie11, pęcin11, piąte11, picuj11, pietą11, pietę11, piętn11, pięto11, pintą11, pintę11, pitną11, pnące11, poetą11, poetę11, ponęt11, potną11, potnę11, tąpie11, tepuj11, tnące11, tonąc11, topią11, topię11, ugnij11, cenią10, cenię10, gojce10, gontu10, jucie10, junto10, nicuj10, niecą10, niecę10, nituj10, nocuj10, notuj10, oceną10, ocenę10, piegu10, pingu10, pioną10, pionę10, teiną10, teinę10, toiną10, toinę10, tonią10, tonuj10, tungi10, tungo10, uncje10, uncji10, uncjo10, upije10, upnij10, upoje10, utnij10, centu9, cetnu9, ciupo9, count9, genui9, genuo9, gnije9, gnoje9, gunie9, gunio9, jogin9, junie9, nutce9, ognij9, ogniu9, opcje9, opcji9, piecu9, pintu9, pitej9, puent9, punce9, punco9, putne9, putni9, tucie9, tupie9, ugnie9, ugnoi9, upiec9, upite9, upito9, upoci9, utopi9, cnego8, congi8, encji8, encjo8, gniot8, gnito8, ingot8, jenot8, jocie8, joint8, jonit8, nocje8, nocji8, nucie8, onuce8, openu8, opije8, opnij8, oucie8, peonu8, pionu8, punie8, tongi8, unito8, upnie8, utnie8, cento7, cetno7, gonie7, jonie7, nepot7, niego7, nitce7, notce7, ognie7, opiec7, opite7, pieto7, pince7, pinto7, pitne7, pocie7, poeci7, point7, potne7, potni7, topie7, nieco6, nocie6, oceni6, opnie6, peoni6, teino6, tonie6,

4 literowe słowa:

jętą15, tęgą15, jugą14, jugę14, tępą14, jutą13, jutę13, nęcą13, tują13, tuję13, goją12, goję12, jogą12, jogę12, pętu12, pucą12, pucę12, ugną12, ugnę12, cęgi11, ciąg11, gnąc11, jęci11, jęte11, jęto11, jotą11, jotę11, nucą11, nucę11, nutą11, nutę11, otąg11, piją11, piję11, poją11, poję11, puną11, punę11, tęgi11, tęgo11, togą11, togę11, upną11, upnę11, utną11, utnę11, cipą10, cipę10, geju10, giną10, ginę10, goju10, jeną10, jenę10, jigu10, jogu10, jugi10, jugo10, jung10, nogą10, nogę10, otęp10, pęto10, pięt10, pitą10, pitę10, pnąc10, pocą10, pocę10, tępe10, tępi10, tępo10, tnąc10, unią10, unię10, ceną9, cenę9, cugi9, entą9, juce9, junt9, jupi9, juto9, netą9, netę9, nęci9, nicą9, nicę9, nipą9, nipę9, nocą9, notą9, notę9, ojcu9, opną9, opnę9, teju9, toną9, tonę9, tuje9, tujo9, tung9, upij9, ciup8, ciut8, genu8, ginu8, gnij8, goje8, goji8, gonu8, guni8, jego8, jogi8, jonu8, ngui8, octu8, otup8, picu8, potu8, puce8, puco8, punc8, topu8, tuce8, unij8, utop8, cnej7, cong7, etui7, gont7, jeti7, nepu7, netu7, nitu7, nuci7, nuto7, ojce7, onuc7, opij7, pieg7, piej7, pije7, ping7, pinu7, pnij7, pniu7, poje7, puno7, tego7, tnij7, togi7, tong7, tonu7, ucie7, unit7, upoi7, cent6, cetn6, ciep6, ciot6, cipo6, cito6, eonu6, gnie6, gnoi6, goni6, jeno6, jeon6, joni6, niej6, nogi6, ocet6, ogni6, onej6, ongi6, pice6, piec6, piet6, pint6, pite6, pito6, poci6, topi6, unie6, unio6, ceni5, ceno5, enci5, ince5, inte5, neto5, nice5, nico5, nipo5, noce5, ocen5, open5, opie5, peon5, pion5, pnie5, tein5, tnie5, toin5, toni5, eoni4,

3 literowe słowa:

jęt10, utą10, utę10, gną9, gnę9, jug9, pęt9, tąp9, tęp9, cię8, cną8, cug8, etą8, etę8, jut8, pną8, pnę8, tną8, tnę8, tuj8, cup7, gej7, gnu7, goj7, jig7, jog7, jun7, nią7, oną7, puc7, tup7, uje7, ecu6, git6, jot6, nut6, opu6, out6, pij6, pun6, tej6, tog6, tui6, uto6, cep5, cip5, ego5, gen5, gie5, gin5, goi5, gon5, jen5, jin5, jon5, ogi5, pet5, pic5, pit5, pot5, tip5, top5, cen4, cie4, cne4, cni4, ent4, eto4, nep4, net4, nic4, nip4, nit4, noc4, not4, pen4, pin4, pni4, poi4, ten4, ton4, eon3, nie3, one3, oni3,

2 literowe słowa:

8, 8, 7, 7, tu5, ut5, ej4, go4, je4, oj4, ce3, ci3, co3, et3, op3, ot3, pe3, pi3, po3, te3, to3, en2, in2, ni2, no2, on2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności