Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTNASTYCH


11 literowe słowa:

piętnastych22,

10 literowe słowa:

chapsnięty20, stępianych20,

9 literowe słowa:

chapnięty19, napiętych19, spętanych19, piętnasty17,

8 literowe słowa:

pchnięty18, pętanych18, spiętych18, tchnięty18, pchnięta17, piętnach17, tchnięta17, capnięty16, następcy16, pacnięty16, stępiany15, sypnięta15, napitych14, ptysiach14, pisanych13, spychani13,

7 literowe słowa:

chitynę16, piętach16, stępach16, tętnach16, chapsnę15, tętnicy15, nacięty14, nacystę14, napięty14, następy14, piscynę14, sanhitę14, spętany14, statynę14, tętnica14, nasypię13, pitnych13, pittach13, pytiach13, spętani13, spitych13, stanicę13, stypach13, chityna12, hiacynt12, istnych12, nastych12, pianych12, pintach12, ptasich12, pysiach12, tintach12, tipsach12, psinach11, sanhity11, sianych11, spinach11, piscyna10, spytani10, stanicy10,

6 literowe słowa:

tępych16, chętny15, pętach15, tachtę15, chapię14, chapnę14, chętna14, chętni14, cytatę14, pachnę14, paschę14, sępach14, sępich14, atypię13, pacynę13, patynę13, pęciny13, pętany13, spięty13, tętnic13, ahinsę12, capinę12, ciapnę12, następ12, nasycę12, pachty12, pęcina12, pętani12, piastę12, piętna12, pitych12, pytach12, satynę12, spięta12, stancę12, stępia12, tachty12, typach12, chipsy11, chityn11, ichtys11, nasępi11, nastię11, paschy11, pchany11, piachy11, pinasę11, pitach11, spycha11, sytach11, tipach11, tynach11, chipsa10, nipach10, nitach10, pchani10, pinach10, pniach10, sinych10, sitach10, synach10, tanich10, ahinsy9, capiny9, hanysi9, napity9, piasty9, piscyn9, ptysia9, pytani9, sanhit9, stancy9, statyn9, tytani9, ciasny8, napisy8, nasyci8, pinasy8, pisany8, stanic8, sypani8,

5 literowe słowa:

pychę14, chatę13, hycnę13, pachę13, pchnę13, tchnę13, chinę12, cięty12, cystę12, hastę12, histę12, pięty12, pittę12, pytię12, schnę12, stępy12, stypę12, capię11, capnę11, ciapę11, cięta11, cistę11, cynię11, pacię11, pacnę11, pastę11, pęcin11, pięta11, piętn11, pintę11, spęta11, stępa11, stępi11, sypię11, sypnę11, tępsi11, tętna11, tętni11, tintę11, chaty10, chipy10, cisnę10, nasęp10, naspę10, natię10, pacht10, pachy10, patch10, pianę10, pisnę10, psinę10, pycha10, sapię10, sapnę10, sępia10, siatę10, spinę10, stanę10, tacht10, yacht10, anchy9, chany9, chaps9, chiny9, chipa9, chips9, cytat9, hascy9, hasty9, hiaty9, histy9, pasch9, piach9, pitty9, psach9, psich9, spahy9, china8, ciapy8, cisty8, cysta8, hanys8, hista8, hysia8, pacyn8, panty8, pasty8, patyn8, pinty8, piscy8, pitny8, pitta8, ptysi8, pytia8, scaty8, snach8, spaty8, spity8, spyta8, stypa8, tinty8, tipsy8, tycia8, tytan8, ahins7, capin7, ciast7, cista7, cynia7, istny7, nashi7, naspy7, nasty7, nasyp7, niscy7, piany7, piast7, pinta7, pitna7, psiny7, ptasi7, pysia7, satyn7, siacy7, siaty7, spiny7, spita7, stanc7, stany7, sypia7, sytna7, sytni7, tinta7, tipsa7, istna6, napis6, pinas6, psina6, siany6, spina6,

4 literowe słowa:

chnę11, pytę11, tępy11, cipę10, cynę10, pacę10, pęta10, pięt10, pitę10, sępy10, stęp10, sycę10, sytę10, tacę10, tatę10, tępa10, tępi10, tętn10, antę9, napę9, nęci9, nicę9, nipę9, pasę9, pych9, sapę9, sępa9, sępi9, tchy9, tych9, achy8, ansę8, chap8, chat8, chip8, chny8, hity8, hyca8, pach8, pcha8, anch7, capy7, chan7, chia7, chin7, chna7, cipy7, city7, cyst7, hany7, hast7, hasy7, hiat7, hist7, hysi7, nich7, pacy7, paty7, pitt7, pity7, psyt7, pyta7, sich7, spah7, styp7, tacy7, taty7, tipy7, tyci7, typa7, anty6, cant6, capi6, ciap6, cipa6, cist6, cisy6, cyna6, napy6, naty6, nicy6, nipy6, nity6, paci6, pant6, pany6, past6, pasy6, pint6, piny6, pita6, sapy6, scat6, sity6, spat6, syci6, syta6, tany6, tint6, tipa6, tips6, ansy5, cisa5, naci5, nasp5, nica5, nipa5, nita5, pani5, pian5, pias5, pina5, pnia5, psia5, psin5, sati5, siat5, siny5, sita5, spin5, stai5, stan5, syna5, tani5, nasi4, sani4, sian4, sina4,

3 literowe słowa:

pęt9, tęp9, cię8, pnę8, sęp8, tnę8, ęsi7, hyc7, phy7, się7, snę7, ach6, cha6, chi6, cyt6, hip6, hit6, ich6, phi6, pyt6, typ6, aty5, cap5, cip5, cny5, cyn5, hai5, han5, has5, his5, pac5, pat5, pic5, pit5, pst5, psy5, syp5, syt5, tac5, tip5, tyn5, ant4, asy4, cis4, cna4, cni4, nap4, nat4, nic4, nip4, nit4, pai4, pan4, pas4, pia4, pin4, pni4, psa4, psi4, sap4, sic4, sit4, sny4, spa4, syn4, tai4, tan4, tas4, yin4, ais3, ani3, ans3, nas3, sia3,

2 literowe słowa:

8, 7, ha4, hi4, ty4, at3, ci3, ny3, pa3, pi3, ta3, ts3, as2, in2, na2, ni2, si2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności