Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTNASTOKROTNĄ


15 literowe słowa:

piętnastokrotną28,

11 literowe słowa:

prostokątna19, prostokątni19,

10 literowe słowa:

piętnastką22, potokniętą22, kostropatą18, piętnastko18, potaknięto18, potoknięta18, prostokąta18, konopiastą17, ostrokątna17, ostrokątni17, parsknięto17, koroniastą16, nakropioną16, nastąpiono16, oponiarską16, stronianką16, stroniankę16, kontrapost14, konspirant13, stronianko12,

9 literowe słowa:

kopsniętą20, kropniętą20, piętnastą20, potęsknią20, stąpnięto20, krętaniną19, natęsknią19, nasępioną18, patriotką17, patriotkę17, potknięto17, prostokąt17, pstrokatą17, trapistką17, trapistkę17, konstantą16, konstantę16, kopsnięta16, kopsnięto16, kropnięta16, kropnięto16, następnik16, natknięto16, ostrokąta16, postękano16, praistotą16, praistotę16, prosiątka16, prosiątko16, skapnięto16, stokrotną16, tropnięto16, anoskopią15, anoskopię15, kanonistą15, kanonistę15, konopianą15, krętanino15, natopioną15, onanistką15, onanistkę15, parokonną15, postronną15, potanioną15, sarknięto15, sarniątko15, skropioną15, strapioną15, stropioną15, tęskniono15, nasępiono14, poranioną14, patriotko13, pstrokato13, trapistko13, konstanto12, pontonika12, postronka12, postronki12, praistoto12, stokrotna12, stokrotni12, kanonisto11, kostniano11, onanistko11, parkinson11, parokonni11, postronna11, postronni11, sinantrop11, skorpiona11, skropiona11, spotniano11, stopniano11, strapiono11, stronnika11, stropiona11,

8 literowe słowa:

kępiastą19, kopniętą19, natrętką19, pokrętną19, tąpnięto19, tęsknotą19, nastąpię18, następną18, natrętną18, otępianą18, otępioną18, ponękaną18, skąpiarę18, stępianą18, stępioną18, nasiąknę17, kapnięto15, kopiastą15, kopnięta15, kopnięto15, natrętki15, natrętko15, opętnika15, ostrokąt15, paniątko15, pastorką15, pastorkę15, patriotą15, patriotę15, patronką15, patronkę15, pikantną15, pokrętna15, pokrętni15, potęskni15, prątnika15, prostatą15, prostatę15, prostotą15, prostotę15, spotkaną15, stotinką15, stotinkę15, taoistką15, taoistkę15, tartinką15, tartinkę15, tęsknota15, tęsknoto15, tętnopis15, topiarką15, topiarkę15, trapistą15, trapistę15, atropiną14, atropinę14, intratną14, karnięto14, karnistą14, karnistę14, konspirą14, konspirę14, kopaniną14, kopaninę14, kostniną14, kostninę14, kotoniną14, kotoninę14, krępnian14, krętanin14, kropioną14, nakostną14, nakropią14, nakropię14, następni14, nastopną14, natęskni14, natrętni14, opsnięto14, ospianką14, ospiankę14, ostatnią14, otępiano14, otępiona14, pasionką14, pasionkę14, poiskaną14, pokąsani14, pokąsano14, pokonaną14, ponękani14, ponękano14, posikaną14, prokainą14, prokainę14, prosięta14, sapnięto14, skąpiaro14, skąpiona14, skąpiono14, skitraną14, skopioną14, stanięto14, stępiano14, stępiona14, stępiono14, stopioną14, tętniono14, tokarnią14, tokarnię14, trapioną14, tropioną14, onanistą13, onanistę13, opasioną13, opsoniną13, opsoninę13, osępiano13, rotaniną13, rotaninę13, saponiną13, saponinę13, siorpaną13, sonatiną13, sonatinę13, konstant11, kontrast11, kopiasto11, kriostat11, notatnik11, ortostat11, parostki11, pastorki11, pastorko11, patrioto11, patronki11, patronko11, pontonik11, portaski11, postnika11, praistot11, prostaki11, prostato11, prostota11, protista11, psotnika11, spotkani11, spotkano11, stotinka11, stotinko11, taoistko11, tartinko11, topiarko11, topniska11, topnisko11, trapisto11, atropino10, karnisto10, konspira10, konspiro10, kopanino10, kostnina10, kostnino10, kotonina10, kropiona10, nakostni10, napornik10, nastopni10, nastroik10, opornika10, ospianko10, ostatnio10, ostinato10, ostrakon10, pannisko10, pasionko10, poiskano10, pokonani10, porsanit10, posikano10, potniano10, prokaino10, skiatron10, skitrano10, skopiona10, skorpion10, spornika10, stopiona10, stronnik10, tokarnio10, topniano10, trapiono10, tropiona10, troskano10, nasionko9, onanisto9, opsonina9, ponanosi9, rotanino9, saponino9, siorpano9, sonatino9, stronian9,

7 literowe słowa:

piąstkę18, tkniętą18, napiętą17, opętaną17, ponętną17, skrętną17, spękaną17, spętaną17, tępioną17, tęsknią17, nasępią16, osiąknę16, sępioną16, istotką14, istotkę14, kapistą14, kapistę14, kopiatą14, kopistą14, kopistę14, notatką14, notatkę14, opętnik14, partitą14, partitę14, pątnika14, piąstka14, piąstko14, piratką14, piratkę14, pokątna14, pokątni14, postęka14, potakną14, potaknę14, potarką14, potarkę14, potartą14, potokną14, potoknę14, prątnik14, prostką14, prostkę14, psiątka14, psiątko14, stępaki14, tapioką14, tapiokę14, tęsknot14, tętniak14, tętnika14, tknięta14, tknięto14, tropiką14, tropikę14, intratą13, intratę13, istotną13, karpiną13, karpinę13, kępnian13, kitraną13, konopną13, kopioną13, kopsaną13, krtanią13, nakopią13, nakopię13, napięto13, napinką13, napinkę13, napotną13, nastąpi13, nastiką13, nastikę13, natopią13, natopię13, nitarką13, nitarkę13, okopaną13, okostną13, okpioną13, okropną13, opętani13, opętano13, orantką13, orantkę13, otiatrą13, otiatrę13, otropią13, otropię13, parskną13, parsknę13, piosnką13, piosnkę13, pisanką13, pisankę13, pisarką13, pisarkę13, pokorną13, ponętna13, ponętni13, postaną13, postanę13, potanią13, potanię13, prosiąt13, psianką13, psiankę13, psikaną13, rękopis13, ripostą13, ripostę13, rospoką13, rospokę13, sirotką13, sirotkę13, skąpani13, skąpano13, skąpiar13, skępian13, skopaną13, skrętna13, skrętni13, skropią13, skropię13, spękani13, spękano13, spętani13, spętano13, srokatą13, stąpano13, stękano13, stępora13, strapią13, strapię13, stratną13, stronką13, stronkę13, stropią13, stropię13, taoistą13, taoistę13, tępiano13, tępiona13, tępiono13, tiranką13, tirankę13, tkaniną13, tkaninę13, tonięto13, topioną13, toporną13, troistą13, tropiną13, tropinę13, kanonią12, kanonię12, kasiorą12, kasiorę12, koronną12, napiorą12, napiorę12, opinaną12, opisaną12, osikaną12, pasioną12, poniosą12, poniosę12, pooraną12, poranią12, poranię12, poranną12, poronią12, poronię12, poronną12, porosną12, porosnę12, posianą12, posraną12, sarniąt12, sępiona12, sępiono12, siąkano12, siąpano12, siorpną12, siorpnę12, skonaną12, skronią12, spinaną12, spornią12, spornię12, stornią12, stornię12, stronią12, stronię12, tarniną12, tarninę12, naniosą11, naniosę11, narosną11, narosnę11, ranioną11, ronioną11, sarniną11, sarninę11, sonorną11, istotka10, istotko10, kapisto10, kopiato10, kopista10, kopisto10, notatki10, notatko10, ostatki10, partito10, piratko10, pontoka10, pontoki10, portato10, postnik10, potarki10, potarko10, potarto10, potnika10, prostak10, prostat10, prostka10, prostki10, prostko10, prostot10, protist10, psotnik10, tapioko10, topnika10, topnisk10, toporka10, toporki10, tropika10, tropiko10, atropin9, instant9, intrato9, istotna9, kapinos9, karpino9, kitrano9, konopna9, konopni9, konspir9, kopanin9, kopiona9, kopsani9, kopsano9, koronat9, kostnin9, kotonin9, nakropi9, napinko9, napotni9, nartnik9, nastiko9, nitarko9, okopani9, okostna9, okpiona9, okropna9, okropni9, oktonar9, oponiak9, opornik9, orantki9, orantko9, ortikon9, ostatni9, ostinat9, ostraki9, otiatro9, panisko9, pannisk9, patison9, patroni9, piosnka9, piosnko9, pisanko9, pisarko9, pokorna9, pokorni9, pokrasi9, poranki9, postano9, postroi9, prokain9, prosaki9, prosiak9, psianko9, psikano9, riposta9, riposto9, risotta9, risotto9, ropniak9, rospoka9, rospoki9, saponit9, sirotka9, sirotko9, skontra9, skontro9, skopani9, skopano9, skopian9, spirant9, spontan9, spornik9, srokato9, stopnia9, stratni9, stroika9, stronka9, stronki9, stronko9, taoisto9, tiranko9, tkanino9, tokarni9, topiona9, toporna9, toporni9, transit9, troista9, tropina9, tropino9, kanonio8, kasioro8, koronia8, koronna8, koronni8, kosonia8, ksoanon8, naprosi8, nastroi8, nornika8, opinano8, opisano8, opsonin8, osikano8, pasiono8, poorani8, poranni8, pornosa8, poronna8, poronni8, posiano8, posrani8, posrano8, pronaos8, ropiano8, rotanin8, santoni8, saponin8, skonani8, skonano8, sonatin8, spinano8, spinora8, spornia8, spornio8, stornia8, stornio8, tarnino8, nasiono7, raniono7, roniona7, rosiano7, sarnino7, sonorna7, sonorni7,

6 literowe słowa:

pękatą17, piątkę17, piętką17, stępką17, kępiną16, pętaną16, piękną16, ponętą16, poręką16, sękatą16, skąpię16, spiętą16, stąpnę16, stękną16, stępią16, tęskną16, tętnią16, nękaną15, siąknę15, kapotę13, opatkę13, patokę13, pątnik13, pękato13, pętaki13, piątak13, piątka13, piątko13, piętak13, piętka13, pokręt13, potkną13, potknę13, psotkę13, stępak13, stępka13, stępki13, stępko13, stopkę13, tartkę13, tępaki13, tępota13, tętnik13, topiką13, astiką12, astikę12, atopię12, istotę12, kaniąt12, kanopą12, kanopę12, karotą12, kastrę12, kąpani12, kąpano12, kępina12, kępino12, kitarę12, kontrą12, kopaną12, koparą12, kopsną12, kostną12, kotarą12, kropią12, kropną12, krostą12, krotną12, napitą12, nastąp12, następ12, nastką12, nastkę12, natkną12, natknę12, okapią12, okopię12, onętka12, onętki12, opięta12, opinką12, opinkę12, oponkę12, otępia12, pakorą12, paniką12, panikę12, pękano12, pętani12, pętano12, pianką12, piankę12, piastą12, piastę12, piękna12, piękno12, piętna12, piętno12, pikaną12, pointą12, pointę12, pokorą12, ponęka12, ponęta12, posokę12, postną12, psikną12, psiknę12, psinką12, psinkę12, psorką12, psotną12, ptasią12, rokitą12, rokitę12, ropską12, sępota12, siatką12, siatkę12, skapną12, skapnę12, skręta12, spięta12, spięto12, spikną12, spiknę12, spinką12, spinkę12, starkę12, stępia12, stępor12, stonką12, stonkę12, stopię12, tarnkę12, tąpano12, tęskna12, tęskni12, tęskno12, toniką12, tonikę12, tropnę12, troską12, arnotę11, atonią11, atonię11, iskaną11, kąsani11, kąsano11, koniną11, koninę11, koroną11, koronę11, nasępi11, nastią11, nastię11, nękano11, nioską11, nosatą11, okrasą11, oranką11, ostaną11, ostanę11, ostrię11, otarię11, parnią11, pinasę11, sikorą11, sionką11, siorką11, sokorą11, sonatą11, sonatę11, sotnią11, sotnię11, spoiną11, spoinę11, stronę11, taninę11, tarnią11, toranę11, onanią10, atopik9, kapoto9, oktant9, opatki9, opatko9, optant9, patoki9, patoko9, pokost9, pontok9, portat9, portki9, potnik9, potoki9, psotka9, psotki9, psotko9, spotka9, stopka9, stopki9, stopko9, tapiok9, tartki9, topika9, topiko9, topnik9, tropik9, akonit8, akonto8, asport8, astiko8, istota8, kanopo8, kanton8, kation8, katoni8, knastr8, konopi8, kontro8, kopani8, kopano8, kostna8, kostni8, kpiono8, kroton8, krtani8, ktosia8, napito8, nastik8, nastki8, nastko8, natopi8, opasko8, opinka8, opinko8, oponka8, oponki8, paniko8, panisk8, partio8, pastor8, patois8, patron8, pianko8, piasto8, pikano8, pionka8, piston8, pointa8, pokona8, pokosi8, ponika8, posoka8, posoki8, postna8, postni8, potani8, prosit8, prosta8, psinka8, psinko8, psotna8, psotni8, ripost8, risott8, siatko8, skitra8, skonta8, skonto8, snopki8, spinka8, spinko8, spokoi8, stanik8, starki8, starto8, stator8, stoika8, stonka8, stonki8, stonko8, stopni8, strato8, stront8, stropi8, takson8, tantro8, tarnik8, tarnki8, tarpon8, tkanin8, tonika8, toniko8, tonkin8, topian8, tropin8, kanion7, konina7, korona7, kosoni7, krosno7, narost7, nastio7, nastoi7, niosko7, okonia7, oranko7, ostria7, pinaso7, pisano7, psiano7, satori7, sionko7, sotnia7, spoina7, stanin7, storna7, storni7, strona7, stroni7, tanino7,Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności