Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTNASTODNIOWĄ


15 literowe słowa:

piętnastodniową27,

11 literowe słowa:

odstępowaną22, odstępowani18, podstawioną18, tętnopisowi18, podiwanioną17, spointowaną17, stopniowaną17, indosantowi13, spointowani13, stopniowani13,

10 literowe słowa:

podwiniętą21, piętnowaną20, spowiniętą20, idiotowatą17, nadtopioną17, odsapnięto17, odstąpiona17, podwinięta17, podwinięto17, dostawioną16, nastąpiono16, odstanowią16, odstanowię16, odstawioną16, odwapnioną16, ostinatową16, patisonową16, piętnowani16, piętnowano16, podsinioną16, podsiwioną16, pointowaną16, postanowią16, postanowię16, postawioną16, spowinięta16, spowinięto16, stadionową16, doiwanioną15, indosowaną15, opiniowaną15, pisownianą15, spionowaną15, spoinowaną15, stanowioną15, nadstopowi13, indosatowi12, ostinatowi12, patisonowi12, podsiniano12, podsiniona12, podsiwiano12, podsiwiona12, pointowani12, saponitowi12, spontanowi12, stadionowi12, indosowani11, spionowani11, spoinowani11,

9 literowe słowa:

dostępową20, odstępową20, opadniętą20, piętnastą20, stąpnięto20, wpadniętą20, odwiniętą19, stępowaną19, nasępioną18, nawiniętą18, owioniętą18, dostatnią16, dostępowa16, dostępowi16, odstępowa16, odstępowi16, opadnięto16, podstawią16, podstawię16, spadnięto16, wpadnięto16, dopasioną15, następowi15, natopioną15, odpasioną15, odwinięta15, odwinięto15, pistonową15, podaniową15, podiwanią15, podiwanię15, posadowią15, posadowię15, postowaną15, potanioną15, powinięto15, spodniową15, stępowani15, stępowano15, stopniową15, stopowaną15, toinowatą15, wstąpiono15, nasępiono14, nawinięto14, ostawioną14, owionięta14, pąsowiano14, pionowaną14, sadowioną14, sondowaną14, staninową14, stonowaną14, dostatnio12, optantowi12, panditowi12, nadpisowi11, odstanowi11, pastwiono11, pistonowa11, pistonowi11, podaniowi11, postanowi11, postowani11, spodniowa11, spodniowi11, spotniano11, stopniano11, stopniowa11, stopniowi11, stopowani11, topianowi11, adonisowi10, pionowani10, posiniano10, posiwiano10, powisiano10, santonowi10, sonantowi10, sondowani10, staninowi10, stonowani10,

8 literowe słowa:

dostąpię19, dostępną19, odstąpię19, padniętą19, tąpnięto19, napędową18, nastąpię18, następną18, ostępową18, otępianą18, otępioną18, powiędną18, stępianą18, stępioną18, owiniętą17, dostępna15, dostępni15, nadtopią15, nadtopię15, padnięto15, podstawą15, podstawę15, tętnopis15, dopinaną14, dopisaną14, dostawią14, dostawię14, dostawną14, dotowaną14, istotową14, napędowi14, następni14, nastopną14, odpinaną14, odpisaną14, odstawią14, odstawię14, odwapnią14, odwapnię14, opiatową14, opsnięto14, ospowatą14, ostatnią14, ostępowa14, ostępowi14, ostowatą14, otępiani14, otępiano14, otępiona14, pianistą14, pianistę14, piastową14, podąsano14, podniosą14, podniosę14, podsianą14, podsinią14, podsinię14, podsiwią14, podsiwię14, podwianą14, postawią14, postawię14, postawną14, potasową14, powitaną14, powstaną14, powstanę14, sapnięto14, sitowatą14, stadniną14, stadninę14, stanięto14, stępiani14, stępiano14, stępiona14, stępiono14, stopioną14, tętniono14, toastową14, wapnistą14, wątpiono14, wodnistą14, wtopioną14, daninową13, doiwanią13, doiwanię13, napisową13, nawodnią13, nawodnię13, nitowaną13, nosiwodą13, nosiwodę13, notowaną13, onanistą13, onanistę13, opasioną13, opsoniną13, opsoninę13, osępiano13, owinięta13, owinięto13, pisaniną13, pisaninę13, pisownią13, pisownię13, saponiną13, saponinę13, siąpiono13, sodowaną13, sonatiną13, sonatinę13, sonatową13, spoinową13, stanowią13, stanowię13, stawioną13, taninową13, tonowaną13, wionięto13, wspinaną13, anionową12, anonsową12, osiowaną12, dostatni11, podstawi11, podstawo11, dopinani10, dopinano10, dopisani10, dopisano10, dostawni10, dotowani10, indosant10, istotowa10, istotowi10, nastopni10, odpasowi10, odpinani10, odpinano10, odpisani10, odpisano10, odpisowi10, opiatowi10, ostatnio10, ostinato10, patosowi10, pianisto10, piastowi10, pitosowi10, podiwani10, podsiani10, podsiano10, podwiani10, podwiano10, posadowi10, postawni10, potasowi10, potniano10, powitani10, powitano10, powstano10, stadnino10, standowi10, stopiona10, tantnisi10, toastowi10, topniano10, wodnista10, wodostan10, wtopiona10, daninowi9, dniowano9, indosowi9, istniano9, napisowi9, nitowani9, nitowano9, nosiwoda9, notisowi9, notowani9, onanisto9, opsonina9, ostanowi9, pisanino9, pisownia9, pisownio9, ponanosi9, saponino9, sodowani9, sonatino9, sonatowi9, spoinowa9, spoinowi9, stawiono9, taninowi9, tonowani9, widniano9, wspinani9, wspinano9, anionowi8, anonsowi8, nanosowi8, nisanowi8, osiowani8, osiwiano8,

7 literowe słowa:

dopiętą18, odpiętą18, napiętą17, opętaną17, piętową17, ponętną17, posiądę17, spędową17, spętaną17, tępioną17, wspiętą17, wstąpię17, wstępną17, nasępią16, sępioną16, dopięta14, dopięto14, dostąpi14, nadpitą14, odpięta14, odpięto14, odstąpi14, podatną14, atopową13, daoistą13, daoistę13, dospaną13, dostaną13, dostanę13, dostawą13, dostawę13, dwoistą13, istotną13, napięto13, napotną13, nastąpi13, natopią13, natopię13, odsapną13, odsapnę13, odstaną13, odstanę13, odstawą13, odstawę13, opadową13, opętani13, opętano13, pastwią13, pastwię13, piętowa13, piętowi13, piniatą13, piniatę13, podwiną13, podwinę13, ponętna13, ponętni13, postaną13, postanę13, postawą13, postawę13, postową13, potanią13, potanię13, powiodą13, powiodę13, psowatą13, spadową13, spędowa13, spędowi13, spętani13, spętano13, spodnią13, spotową13, spowitą13, stąpano13, stępowi13, stopową13, taoistą13, taoistę13, tępiano13, tępiona13, tępiono13, tonięto13, topioną13, tostową13, wodnitą13, wopistą13, wopistę13, wspięta13, wspięto13, wstępna13, wstępni13, anodową12, dansową12, dioniną12, dioninę12, doniosą12, doniosę12, dosianą12, nawiodą12, nawiodę12, nawodną12, odniosą12, odniosę12, odnowią12, odnowię12, odsianą12, odwianą12, odwonią12, odwonię12, opasową12, opinaną12, opisaną12, opisową12, osadową12, osądowi12, osowatą12, ostawią12, ostawię12, owodnią12, owodnię12, pasioną12, pianową12, piniową12, pionową12, piwonią12, piwonię12, poniosą12, poniosę12, ponowią12, ponowię12, ponowną12, posianą12, sadowią12, sadowię12, sępiona12, sępiono12, siadową12, siąpano12, snopową12, spinaną12, spinową12, spowiną12, spowinę12, stanową12, taonową12, wpinaną12, wpisaną12, naniosą11, naniosę11, nawisną11, nawisnę11, osinową11, osnowną11, owsianą11, siwioną11, winioną11, nadpito10, nadstop10, nadtopi10, podatni10, podstaw10, podstoi10, ponadto10, ptastwo10, atopowi9, daoisto9, dospani9, dospano9, dostani9, dostano9, dostawi9, dostawo9, dwoista9, indosat9, instant9, istotna9, istotni9, napotni9, odstani9, odstano9, odstawi9, odstawo9, odwapni9, opadowi9, opatowi9, ostatni9, ostinat9, patison9, piniato9, pintowi9, podnosi9, podsini9, podsiwi9, pondowi9, postano9, postawi9, postawo9, postowa9, postowi9, saponit9, spadowi9, spatowi9, spidowi9, spodnia9, spodowi9, spontan9, spotowa9, spotowi9, spowita9, spowito9, stadion9, stadnin9, stopiwa9, stopiwo9, stopnia9, stopowa9, stopowi9, taoisto9, tipsowi9, topiona9, tostowa9, tostowi9, wodnita9, wopista9, wopisto9, adonisi8, aidsowi8, anionit8, anodowi8, dansowi8, dansowo8, dianowi8, dionina8, dionino8, doiwani8, dosiani8, dosiano8, nawodni8, odsiani8, odsiano8, odwiani8, odwiano8, opasowi8, opinani8, opinano8, opisani8, opisano8, opisowa8, opisowi8, opsonin8, osadowi8, owodnia8, pasiono8, pianino8, pianowi8, piniowa8, pionowa8, pionowi8, pisanin8, pisowni8, piwonia8, piwonio8, ponowna8, ponowni8, posiani8, posiano8, powiano8, powinna8, powinni8, powinno8, pownosi8, saidowi8, santoni8, saponin8, siadowi8, sitowia8, snopowa8, snopowi8, sonatin8, spinani8, spinano8, spinowa8, spinowi8, stanowi8, stanowo8, taonowi8, wpinani8, wpinano8, wpisani8, wpisano8, naosowi7, nasiono7, nawnosi7, osinowa7, osinowi7, osnowna7, osnowni7, owsiani7, siniano7, siwiano7, siwiona7, siwiono7, winiona7, winiono7, wisiano7, woniano7,

6 literowe słowa:

tępotą17, nadętą16, opiętą16, otępią16, pędnią16, pędową16, pętaną16, ponętą16, sępotą16, spiętą16, stąpnę16, stępią16, tępawą16, tętnią16, wątpię16, wpiętą16, osiądę15, siąpię15, więdną15, wsiądę15, dopitą13, dostąp13, dostęp13, odpitą13, odstąp13, odstęp13, podęto13, tępota13, tępoto13, atopią12, atopię12, dopasą12, dopasę12, idiotą12, idiotę12, istotą12, istotę12, nadęto12, napitą12, nastąp12, następ12, odpasą12, odpasę12, opadną12, opadnę12, opięta12, opięto12, otępia12, pastwą12, pastwę12, patową12, pawiąt12, pędnia12, pędnio12, pędowa12, pędowi12, pętani12, pętano12, piastą12, piastę12, piętna12, piętno12, podaną12, podąsa12, pointą12, pointę12, ponęta12, ponęto12, posadą12, posadę12, postną12, potoną12, potonę12, powitą12, psotną12, ptasią12, sępota12, sępoto12, spadną12, spadnę12, spięta12, spięto12, stadną12, stępia12, stopią12, stopię12, tatową12, tąpano12, tępawi12, tępawo12, wątpia12, wpadną12, wpadnę12, wpięta12, wpięto12, wstąpi12, wtopią12, wtopię12, atonią11, atonię11, daniną11, daninę11, dąsano11, dąsowi11, dwoiną11, dwoinę11, indową11, nasępi11, nastią11, nastię11, nitową11, nosatą11, odnowę11, odwiną11, odwinę11, opinią11, opinię11, ostaną11, ostanę11, ostwią11, paniną11, panwią11, pasową11, pąsowa11, pąsowi11, pinasą11, pinasę11, pisaną11, pniową11, ponowę11, powiną11, powinę11, sądowi11, sępowi11, sitową11, snadną11, sonatą11, sonatę11, sotnią11, sotnię11, sowitą11, spoiną11, spoinę11, stawią11, stawię11, stawną11, taniną11, taninę11, witaną11, wstaną11, wstanę11, nawinę10, nianią10, nianię10, nowinę10, onanią10, onanię10, osnowę10, owianą10, owionę10, sinawą10, wiosną10, wiosnę10, wniosą10, wniosę10, wsianą10, dopita9, dopito9, nadtop9, odpita9, odpito9, optant9, pandit9, ptastw9, atopii8, atopio8, datowi8, datowo8, dipisa8, dipowi8, dopina8, dostaw8, dostoi8, idiota8, idioto8, istota8, istoto8, nadpis8, napito8, natopi8, odpina8, odstaw8, odstoi8, opioid8, ottoni8, padowi8, pastwi8, pastwo8, patois8, patowi8, patowo8, piasto8, piniat8, pinnit8, piston8, podani8, podano8, podsiw8, podwis8, podwoi8, pointa8, pointo8, ponton8, posado8, postaw8, postna8, postni8, postoi8, potani8, potowa8, potowi8, powiat8, powita8, powito8, powoda8, psotna8, psotni8, spodia8, spodni8, sponad8, stadni8, stopiw8, stopni8, tatowi8, tipowi8, topian8, topowa8, topowi8, twista8, wapiti8, adonis7, atonii7, atonio7, atonon7, danino7, danowi7, dionin7, dniowi7, donosi7, donowi7, dwoina7, dwoino7, indowa7, indowi7, nastii7, nastio7, nastoi7, natowi7, nitowa7, nitowi7, odiosa7, odnosi7, odnowa7, odnowi7, odwoni7, opinia7, opinio7, ospowa7, ospowi7, ostano7, ostawi7, ostowa7, ostowi7, owodni7, panini7, pasowi7, pasowo7, pianin7, pinaso7, pinowi7, pisani7, pisano7, pniowa7, pniowi7, ponosi7, ponowa7, ponowi7, powisi7, psiano7, sadowi7, sainit7, santon7, sapowi7, sitowa7, sitowi7, snadni7, sodowa7, sodowi7, sonant7, sonato7, sotnia7, sotnio7, sowita7, spoina7, spoino7, spoiwa7, spoiwo7, stanin7, stawni7, tanino7, tanowi7, tonowa7, tonowi7, witani7, witano7, wonton7, wspina7, wstano7, naiwni6, nanosi6, nasion6, nonowa6, nonowi6, nosiwa6, nosiwo6, nosowa6, nosowi6, nowian6, nowina6, nowino6, onanii6, onanio6, osiowa6, osiowi6, osnowa6, owiani6, owiano6, sinawi6, sinawo6, sonowi6, winian6, winion6, wiosna6, wiosno6, wsiani6, wsiano6,Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności