Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘTNASTEJ


10 literowe słowa:

piętnastej19,

9 literowe słowa:

stępianej17, panteistę16, piętnaste16,

8 literowe słowa:

najtępsi16, napiętej16, spętanej16, spanieję15, stanieję15, następie14, spętanie14, stępiane14,

7 literowe słowa:

pętanej15, spiętej15, stępiaj15, stępiej15, niejęta14, stajnię14, tanieję14, ateistę13, napięte13, nasieję13, nietępa13, pętanie13, spętane13, spętani13, tetanię13, astenię12, napitej11, ptasiej11, tetanij11, astenij10, pisanej10, spaniej10, speniaj10, spijane10, stajnie10, staniej10,

6 literowe słowa:

pajetę14, pitaję14, spętaj14, tępiej14, tętnij14, najęte13, napiję13, pensję13, psieję13, sępiej13, tajnię13, tapetę13, tensję13, następ12, patenę12, pęseta12, pętane12, pętani12, piastę12, piętna12, spięta12, spięte12, stępia12, stępie12, teistę12, tętnie12, nasępi11, nastię11, pinasę11, siepnę11, pitaje10, pitnej10, spitej10, istnej9, japsie9, jespan9, napije9, nastej9, pajsie9, patent9, peniaj9, pensja9, pensji9, pianej9, pijane9, sapnij9, sipaje9, sjenit9, spinaj9, stajen9, stajni9, tajeni9, tajnie9, taniej9, tensja9, tensji9, napite8, nasiej8, ptasie8, sianej8, teista8, asient7, naspie7, nastie7, penisa7, pisane7, sapnie7, spanie7, spenia7, stanie7, tenisa7,

5 literowe słowa:

pętaj13, tępej13, pajsę12, pasję12, pieję12, pittę12, spiję12, staję12, pastę11, pęset11, pietę11, pięta11, piętn11, pintę11, sieję11, sjenę11, spęta11, stępa11, stępi11, tępsi11, tętna11, tętni11, tintę11, nasęp10, naspę10, natię10, pianę10, pisnę10, psinę10, sapię10, sapnę10, sepię10, sępia10, sępie10, siatę10, spinę10, stanę10, teinę10, pajet9, pitaj9, pitej9, ajent8, japie8, japsi8, napij8, pasje8, pasji8, pejsa8, petit8, pitta8, psiej8, sepij8, sipaj8, spija8, spije8, staje8, tajne8, tajni8, tapet8, atest7, jasie7, jasne7, jeans7, netta7, paten7, piast7, pieta7, pinta7, pitna7, pitne7, ptasi7, sieja7, sinej7, sjena7, spita7, spite7, stent7, stepa7, tenit7, testa7, tinta7, tipsa7, inset6, istna6, istne6, napie6, napis6, naste6, natie6, panie6, pasie6, penia6, penis6, pensa6, piane6, pinas6, psina6, sapie6, senat6, senti6, sepia6, setna6, setni6, spina6, stena6, tanie6, teina6, tenis6, ansie5, sanie5, siane5,

4 literowe słowa:

japę11, jatę11, jęta11, jęte11, paję11, piję11, taję11, jenę10, pęta10, pięt10, pitę10, stęp10, tatę10, tetę10, tępa10, tępe10, tępi10, tętn10, antę9, napę9, netę9, nipę9, pasę9, sapę9, setę9, sępa9, sępi9, ansę8, japs7, jest7, jeti7, paje7, pajs7, pejs7, piej7, pija7, pije7, pitt7, pnij7, spij7, staj7, taje7, tnij7, etap6, etat6, jena6, naje6, nett6, niej6, njai6, pant6, past6, peta6, piet6, pint6, pita6, pite6, siej6, sjen6, spat6, step6, stet6, tent6, test6, teta6, tint6, tipa6, tips6, enat5, enta5, etan5, inte5, nasp5, neta5, nipa5, nita5, pani5, pean5, pena5, pens5, pian5, pias5, pies5, pina5, pnia5, pnie5, psia5, psie5, psin5, sati5, sent5, seta5, siat5, siep5, sita5, spin5, stai5, stan5, sten5, tani5, tein5, tnie5, anse4, asie4, nasi4, sani4, sena4, sian4, sina4, sine4,

3 literowe słowa:

jęt10, pęt9, tęp9, etę8, pnę8, sęp8, tnę8, ęsi7, się7, snę7, jap6, jat6, paj6, pij6, taj6, tej6, jen5, jin5, naj5, pat5, pet5, pit5, pst5, tet5, tip5, ant4, ent4, eta4, nap4, nat4, nep4, net4, nip4, nit4, pai4, pan4, pas4, pen4, pia4, pin4, pni4, psa4, psi4, sap4, sep4, set4, sit4, spa4, tai4, tan4, tas4, ten4, ais3, ani3, ans3, eis3, esa3, nas3, nie3, sen3, sia3, sie3,

2 literowe słowa:

7, aj4, ej4, ja4, je4, at3, et3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, ts3, as2, en2, es2, in2, na2, ni2, se2, si2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności