Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘĆSETLETNIEJ


14 literowe słowa:

pięćsetletniej29,

13 literowe słowa:

pięćsetletnie26,

12 literowe słowa:

pięćsetletni25,

10 literowe słowa:

pięćsetnej23, niespiętej18, siepniętej18,

9 literowe słowa:

pięćsetne20, pięćsetni20, niesępiej16, niespięte15, siepnięte15, stępienie15, niespitej13, pienistej13,

8 literowe słowa:

niespięć18, siepnięć18, nietępej16, stępieje16, istnieję15, seplenić15, stępieli15, seplenię14, siepnęli14, stępieni14, tępienie14, niesępie13, sępienie13, nielitej12, niepitej12, istnieje11, niepsiej11, jesienie10, lepienie10, niespite10, pielenie10, pieniste10, spleenie10,

7 literowe słowa:

pięćset18, stępieć18, niepięć17, spiętej15, stępiej15, tępieje15, lenieję14, linieję14, niejęte14, stępili14, telepię14, tępieli14, tętnili14, istnieć13, niespić13, nietępe13, nietępi13, piętnie13, pisnęli13, sinieję13, spienić13, tępieni13, niesępi12, sępieni12, spienię12, letniej11, lipniej11, listnej11, pilniej11, istniej10, jelenie10, lenieje10, linieje10, pletnie10, siepnij10, silniej10, telepie10, elipsie9, jesieni9, lepieni9, lisente9, nielite9, niepite9, pelisie9, pieleni9, pilenie9, selenit9, sepleni9, sinieje9, spinele9, spineli9, splinie9, stlenie9, niepsie8, penisie8, psienie8, selenie8, siepnie8, silenie8, tenesie8, tenisie8,

6 literowe słowa:

niejęć17, stępić17, tępieć17, tętnić17, tępiej14, tętnij14, lejnię13, pensję13, pielić13, plenić13, plintę13, psieję13, sępiej13, tensję13, tępili13, tlenić13, elipsę12, estetę12, lenieć12, linieć12, lipinę12, niepić12, pelisę12, pesetę12, pienić12, plenię12, sępili12, spięli12, spięte12, stępie12, teistę12, tętnie12, tlenię12, pienię11, siepię11, siepnę11, silnię11, sinieć11, lepiej10, lipnej10, pilnej10, pitnej10, spitej10, epilit9, epitet9, istnej9, jeepie9, jeleni9, lejnie9, leniej9, liniej9, lisiej9, pejsie9, pensje9, pensji9, petent9, pletni9, psieje9, septet9, setnej9, silnej9, sjenit9, spilit9, tensje9, tensji9, letnie8, lipnie8, listne8, listni8, pileni8, pilnie8, pilsie8, plenie8, plisie8, psieli8, siniej8, sjenie8, slipie8, spinel8, spleen8, stepie8, tipsie8, tlenie8, etenie7, niepsi7, pensie7, pienie7, piesie7, psinie7, seniti7, setnie7, siepie7, silnie7, spieni7, spinie7, stenie7, teinie7, niesie6, sienie6,

5 literowe słowa:

tępić16, sępić15, spięć15, tępej13, tleję13, lepić12, leptę12, peltę12, pętel12, pętle12, pętli12, pieję12, pilić12, pittę12, spiję12, spleć12, stlić12, elitę11, lenić11, lepię11, listę11, pęset11, pielę11, pietę11, pięli11, piętn11, pintę11, pitię11, plisę11, psieć11, sieję11, silić11, sjenę11, stelę11, stępi11, teslę11, tępsi11, tętni11, tintę11, lenię10, linię10, lisię10, pinię10, pisnę10, psinę10, sepię10, sępie10, snęli10, spinę10, teinę10, jelit9, litej9, pitej9, stlij9, tleje9, entej8, lejne8, lejni8, linij8, pelet8, pelit8, petit8, pieje8, pinij8, plint8, psiej8, sepij8, spije8, split8, telep8, tilit8, elips7, eseje7, inlet7, jenie7, lepie7, lepsi7, letni7, lipie7, lipin7, lipne7, lipni7, pelis7, peset7, piele7, pieli7, pilne7, pilni7, pitie7, pitne7, pitni7, pleni7, sepet7, sieje7, silit7, sinej7, spili7, spite7, splin7, stele7, steli7, stent7, stile7, stili7, tenit7, tesle7, tesli7, tipie7, tleni7, inset6, istne6, istni6, lenie6, lesie6, linie6, lisie6, nepie6, nipie6, penie6, penis6, pieni6, piesi6, pinie6, selen6, sente6, senti6, sepie6, sepii6, setne6, setni6, sieli6, silne6, silni6, tenes6, tenis6, senie5, sieni5,

4 literowe słowa:

ćelę14, pięć14, jęli11, jęte11, leję11, piję11, pleć11, tleć11, tlić11, ćele10, ćeli10, jenę10, lipę10, pelę10, pięt10, pilę10, pitę10, spić10, stęp10, stlę10, tetę10, tępe10, tępi10, tętn10, linę9, netę9, nieć9, nipę9, setę9, sępi9, sieć9, silę9, inię8, tlej8, tlij8, jeep7, jest7, jeti7, leje7, lept7, pejs7, pelt7, piej7, pije7, pitt7, pnij7, spij7, tnij7, elit6, esej6, inij6, lent6, lepi6, list6, lite6, nett6, niej6, pele6, peli6, piel6, piet6, pile6, pili6, pils6, pint6, pite6, plis6, siej6, sjen6, slip6, stel6, step6, stet6, stil6, stli6, tent6, test6, tint6, tipi6, tips6, tlen6, ente5, eten5, inte5, leni5, lisi5, lnie5, nile5, nili5, pens5, pies5, pnie5, psie5, psin5, sent5, siep5, sile5, sili5, spin5, sten5, tein5, tnie5, esie4, inie4, insi4, sene4, siei4, sine4, sini4,

3 literowe słowa:

jęć14, nęć12, jęt10, leć9, pęt9, pić9, tęp9, tlę9, etę8, nić8, pnę8, sęp8, tnę8, ęsi7, się7, snę7, lej6, pij6, tej6, jen5, jin5, lep5, lip5, lit5, pel5, pet5, pil5, pit5, pst5, tet5, tip5, tle5, tli5, ent4, ile4, lei4, len4, les4, lin4, lis4, nep4, net4, nil4, nip4, nit4, pen4, pin4, pni4, psi4, sep4, set4, sil4, sit4, ten4, eis3, nie3, sen3, sie3,

2 literowe słowa:

7, ej4, je4, el3, et3, li3, pe3, pi3, te3, ts3, ee2, en2, es2, ii2, in2, ni2, se2, si2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności