Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘĆSETLETNIEGO


15 literowe słowa:

pięćsetletniego30,

13 literowe słowa:

pięćsetletnie26,

12 literowe słowa:

pięćsetletni25,

11 literowe słowa:

pięćsetnego24, poligenistę20, niespiętego19, siepniętego19,

10 literowe słowa:

legionistę18, niepogięte18, politeistę18, niesępiego17, poinsettię17, tętnopisie17, niespitego14, pienistego14, poinsettie13, nieoleiste12,

9 literowe słowa:

polegnięć22, niepogięć21, pięćsetne20, pięćsetni20, espingolę17, gęstnieli17, nietępego17, poligenię17, etiopistę16, nieopięte15, niespięte15, otępienie15, siepnięte15, siepnięto15, stępienie15, glottisie14, osępienie14, pognietli14, spottingi14, espingole13, espingoli13, nielitego13, niepitego13, poligenie13, sleepingi13, niepsiego12, peletonie12, pitolenie12, spotnieli12, stiltonie12, stopnieli12, epsilonie11, opielenie11, posilenie11, steelonie11, stopienie11,

8 literowe słowa:

gęstnieć20, poginięć20, nieopięć18, niespięć18, siepnięć18, golnięte16, legnięto16, poginęli16, spiętego16, niegęste15, niegęsto15, niegięte15, nietęgie15, otępieli15, seplenić15, spotnieć15, stępieli15, stopnieć15, tętnopis15, niegęsie14, osępieli14, otępieni14, posinieć14, seplenię14, siepnęli14, stępieni14, stępione14, tępienie14, niesępie13, pettingi13, sępienie13, spotting13, espingol12, letniego12, listnego12, peelingi12, pistolet12, polegnie12, sleeping12, stopingi12, epigonie11, epistole11, legionie11, leptonie11, litopsie11, pitoleni11, potnieli11, sepiolit11, toplesie11, topnieli11, istotnie10, lepienie10, nieopite10, niespite10, opieleni10, pielenie10, pieniste10, pistonie10, polienie10, posileni10, posilnie10, spleenie10, stilonie10, stopieni10, telsonie10, topienie10, poniesie9,

7 literowe słowa:

golnięć19, legnięć19, niegięć18, otępieć18, pięćset18, stępieć18, niepięć17, opsnięć17, osępieć17, genettę15, legistę15, lgnięto15, logistę15, pitolić15, pogięli15, pogięte15, pognieć15, polegnę15, egestię14, egoistę14, gęstnie14, ginięto14, nietęgi14, nietęgo14, opielić14, otępili14, polenić14, polentę14, posilić14, potnieć14, sępiego14, stępili14, telepię14, tępieli14, tętnili14, topnieć14, epiloię13, gęsinie13, istnieć13, niegęsi13, nieopić13, niespić13, nietępe13, nietępi13, nietępo13, opsnęli13, ostępie13, piętnie13, piniolę13, pisnęli13, polenię13, posnęli13, sępolie13, sępolii13, sięgnie13, spienić13, tępieni13, tępione13, glottis12, lesonię12, niesępi12, petting12, pitting12, sępieni12, sępione12, spienię12, epilogi11, genetto11, gentile11, gentili11, gnietli11, legisto11, lipnego11, listing11, peeling11, pelengi11, pilnego11, pitnego11, pognili11, poligen11, sliping11, spitego11, stoping11, tentego11, egestie10, egestii10, egestio10, epigoni10, estopel10, estople10, estopli10, golenie10, igielne10, istnego10, lisiego10, litotes10, loginie10, niegoli10, ogniste10, peleton10, pistole10, pistoli10, pletnie10, poginie10, setnego10, silnego10, singiel10, stilton10, stopili10, telepie10, topiele10, topieli10, elipsie9, eneolit9, epiloie9, epsilon9, istotne9, istotni9, lepieni9, lepione9, lisente9, litosne9, nielite9, niepite9, oleiste9, pelisie9, pieleni9, pielone9, pilenie9, pilonie9, piniole9, pitosie9, polisie9, posieli9, posilne9, posilni9, psotnie9, selenit9, sepleni9, spinele9, spineli9, splinie9, steelon9, stlenie9, stopnie9, telosie9, topieni9, etnosie8, lesonie8, lesonii8, niepsie8, notesie8, notisie8, oleinie8, penisie8, psienie8, selenie8, setonie8, siepnie8, silenie8, solenie8, spoinie8, tenesie8, tenisie8, nieosie7, oseinie7,

6 literowe słowa:

lgnięć18, pogięć18, ginięć17, otępić17, stępić17, tępieć17, tętnić17, tonięć16, gęstli14, glistę14, pognić14, potęgi14, tępego14, elegię13, gestię13, giętsi13, ginęli13, gniotę13, goistę13, lęgnie13, lęgnio13, litotę13, pelotę13, pielić13, pitolę13, plenić13, plintę13, poginę13, splotę13, stengę13, stopić13, tępili13, tlenić13, elipsę12, estetę12, gęsino12, istotę12, lenieć12, linieć12, lipinę12, lotnię12, niepić12, opielę12, opięli12, opięte12, pelisę12, pesetę12, pęseto12, pienić12, piętno12, pinolę12, plenię12, pointę12, polisę12, posilę12, sępili12, spięli12, spięte12, spięto12, stępie12, stopię12, teistę12, tętnie12, tlenię12, tonęli12, oleinę11, opinię11, peonię11, pienię11, siepię11, siepnę11, silnię11, sinieć11, sotnię11, spoinę11, epilog10, genett10, gentil10, glisto10, gospel10, igelit10, lignit10, litego10, oseinę10, peleng10, piling10, pingle10, pingli10, pitego10, tingel10, tingle10, tingli10, elegie9, elegii9, elegio9, elingi9, entego9, epigon9, epilit9, epitet9, epolet9, gestie9, gestii9, gestio9, gipsie9, glinie9, glonie9, glosie9, gnoili9, goleni9, golnie9, gonili9, legion9, legnie9, lepton9, litops9, ognili9, petent9, pistol9, pitoli9, pletni9, plinto9, pognie9, polent9, psiego9, septet9, singel9, single9, singli9, spilit9, stengi9, stengo9, toleit9, topiel9, topili9, toples9, topsel9, topsle9, topsli9, elipso8, epiloi8, esteto8, geesie8, letnie8, letnio8, lipino8, lipnie8, listne8, listni8, lotnie8, neolit8, nielot8, opiele8, opieli8, peliso8, peseto8, pileni8, pilnie8, pilone8, pilsie8, piniol8, pinole8, pinoli8, piston8, plenie8, plisie8, plonie8, pointe8, poleni8, polien8, posili8, postne8, postni8, potnie8, psieli8, psotne8, psotni8, sinego8, slipie8, sottie8, spinel8, spleen8, spoili8, stepie8, stilon8, stopie8, stopni8, teisto8, telson8, tinole8, tinoli8, tipsie8, tlenie8, eposie7, etenie7, etosie7, niepsi7, nosili7, openie7, opinie7, opisie7, opsnie7, osepie7, pensie7, peonie7, peonii7, pienie7, piesie7, piesio7, pionie7, psinie7, seniti7, setnie7, siepie7, silnie7, silnio7, snopie7, soleni7, sotnie7, spieni7, spinie7, stenie7, teinie7, toinie7, nieosi6, niesie6, osinie6, sienie6,

5 literowe słowa:

tępić16, opięć15, ponęć15, sępić15, spięć15, golić13, potęg13, gęste12, gęsto12, gięli12, gięte12, gięto12, glinę12, glosę12, gnieć12, gnoić12, golnę12, gonić12, legię12, legnę12, lepić12, leptę12, lęgni12, lingę12, ognić12, opleć12, peltę12, pętel12, pętle12, pętli12, pętlo12, pilić12, pittę12, plotę12, pognę12, poleć12, slegę12, spleć12, stlić12, tęgie12, tępot12, tongę12, topić12, elitę11, etolę11, gęsie11, gęsin11, gonię11, lenić11, lepię11, listę11, ognię11, oleić11, ostęp11, otępi11, pęset11, pielę11, pietę11, pięli11, piętn11, pięto11, pintę11, pitię11, plisę11, poetę11, ponęt11, potnę11, psieć11, psotę11, sępot11, silić11, solić11, spoić11, stelę11, stępi11, stępo11, stolę11, stopę11, teslę11, tępsi11, tętni11, tętno11, tintę11, topię11, lenię10, linię10, lisię10, nosić10, opsnę10, pinię10, pionę10, pisnę10, posnę10, psinę10, sepię10, sępie10, snęli10, spinę10, teinę10, toinę10, getto9, glist9, niosę9, osinę9, eling8, gites8, glino8, gnili8, gniot8, gnito8, goili8, ingot8, leges8, legie8, legii8, legio8, lepto8, lgnie8, lingi8, lingo8, litot8, login8, pelet8, pelit8, pelot8, pelto8, petit8, piegi8, pilot8, pingi8, pitol8, pitto8, plint8, slegi8, slego8, split8, splot8, steng8, stogi8, teges8, telep8, tenge8, tilit8, tongi8, elips7, elito7, eolit7, etole7, etoli7, genie7, ginie7, gonie7, inlet7, istot7, lento7, lepie7, lepsi7, letni7, lipie7, lipin7, lipne7, lipni7, listo7, lotne7, lotni7, nepot7, netto7, niego7, ognie7, opiel7, opili7, opite7, pelis7, peset7, pesto7, piele7, pieli7, pieto7, pilne7, pilni7, pilno7, pilon7, pinol7, pinto7, pitie7, pitio7, pitne7, pitni7, pitos7, pleni7, pliso7, poili7, point7, polis7, polne7, polni7, posil7, potne7, potni7, sepet7, siego7, silit7, songi7, sopel7, sople7, sopli7, spili7, spite7, spito7, splin7, stele7, steli7, stelo7, stent7, stile7, stili7, stilo7, stole7, stoli7, stopi7, telos7, tenit7, tesle7, tesli7, teslo7, testo7, tinol7, tinto7, tiole7, tioli7, tipie7, tleni7, topie7, enole6, enoli6, etnos6, inset6, istne6, istni6, lenie6, leone6, lesie6, linie6, linio6, lisie6, lisio6, losie6, nepie6, nipie6, notes6, notis6, olein6, olsie6, opnie6, ospie6, penie6, penis6, peoni6, pieni6, piesi6, pinie6, pinio6, psino6, selen6, sente6, senti6, sepie6, sepii6, sepio6, setne6, setni6, seton6, sieli6, silne6, silni6, sinto6, siole6, solne6, solni6, sonet6, sotni6, spino6, spoin6, stone6, teino6, tenes6, tenis6, tonie6, eonie5, nosie5, oesie5, osein5, senie5, sieni5, sonie5,

4 literowe słowa:

gięć15, ćelę14, pięć14, gnić11, goić11, golę11, legę11, lęgi11, lgnę11, ligę11, pleć11, tęgi11, tęgo11, tleć11, tlić11, togę11, ćele10, ćeli10, ćelo10, gęsi10, ginę10, lipę10, nogę10, opić10, otęp10, pelę10, pęto10, pięt10, pilę10, pitę10, poić10, psoć10, spić10, spoć10, stęp10, tetę10, tępe10, tępi10, tępo10, tętn10, linę9, netę9, nieć9, nipę9, notę9, opnę9, ospę9, setę9, sępi9, sieć9, silę9, solę9, stoę9, tonę9, gett8, inię8, gest7, gile7, gili7, gips7, glei7, glin7, gole7, goli7, igle7, legi7, lego7, lept7, ligi7, ligo7, ling7, logi7, pelt7, pieg7, ping7, pitt7, plot7, sleg7, tego7, togi7, elit6, etol6, gees6, gnie6, gnoi6, goni6, lent6, lepi6, lipo6, list6, lite6, lont6, loti6, nett6, nogi6, ogni6, ongi6, pele6, peli6, pelo6, piel6, piet6, pile6, pili6, pilo6, pils6, pint6, pite6, pito6, plis6, plon6, pole6, post6, psot6, slip6, slot6, song6, spot6, stel6, step6, stet6, stil6, stli6, stop6, tent6, test6, teto6, tint6, tiol6, tipi6, tips6, tlen6, topi6, tost6, enol5, ente5, epos5, eten5, etos5, inte5, leni5, lino5, lisi5, lnie5, neto5, nile5, nili5, nipo5, olei5, open5, opie5, opis5, osep5, oset5, pens5, peon5, peso5, pies5, pion5, pnie5, psie5, psin5, sent5, seto5, siep5, sile5, sili5, sito5, snop5, sole5, soli5, spin5, spoi5, sten5, stoi5, tein5, tnie5, toin5, toni5, eoni4, esie4, inie4, inio4, insi4, nosi4, osie4, osin4, sene4, siei4, sine4, sini4, sino4,Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności