Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘĆDZIESIĄTYCH


15 literowe słowa:

pięćdziesiątych35,

13 literowe słowa:

pięćdziesiąty30,

12 literowe słowa:

pięćdziesiąt28,

11 literowe słowa:

dziesiątych21,

9 literowe słowa:

dziesiąty16, spędzicie16, zstąpicie16, dziesiąci15,

8 literowe słowa:

dziesięć18, spiętych18, tępszych18, dzieciąt15, pędzicie15, siedzący15, siepiący15, stępicie15, zstąpcie15, chipsety14, sądzicie14, siąpicie14, pieszych13,

7 literowe słowa:

pędzący19, spęczyć19, tępiący19, pędzące18, pieczęć18, pięćset18, sępiący18, spędzić18, stępieć18, tępiące18, zstąpić18, piątych17, piędzią17, sępiące17, zstąpię17, hepiący16, piechtą16, piechtę16, szychtą16, szychtę16, cieszyć14, dyszące14, peszący14, piąstce14, piszący14, scedzić14, sczepić14, stępcie14, sypiące14, szpecić14, tępicie14, tysiące14, zipiący14, dziecię13, piędzie13, piszące13, sczepią13, sczepię13, sępicie13, siąpcie13, siedząc13, siepiąc13, spędzie13, spięcie13, spitych13, tąpiesz13, zesypią13, zesypię13, zipiące13, chipset12, siądzie12, siedzią12, chipsie11, hipisce11, dyszcie10, hipisie10, schizie10, szyitce10, zsypcie10, czipsie9, dipisie9, piszcie9, spidzie9, szyicie9,

6 literowe słowa:

piąchę18, pędząc17, pędzić17, sączyć17, stępić17, tępiąc17, tępieć17, częstą16, dętych16, pęsetą16, sądzić16, sępiąc16, siąpić16, spęczą16, spędzą16, spiętą16, stępią16, tępszą16, tępych16, piąchy15, sędzią15, siąpię15, zsiądę15, hepiąc14, schedą14, schedę14, sępich14, szychą14, szychę14, cedzić13, ciszyć13, czepić13, częsty13, czystą13, depczą13, depczę13, dysząc13, dyszeć13, peszyć13, pęsety13, piątce13, piętce13, schizą13, schizę13, spęczy13, spięty13, stępce13, syczeć13, syćcie13, sypiąc13, sztycą13, sztycę13, tąpcie13, tępcie13, tępszy13, tysiąc13, zdepcą13, zdepcę13, ciepią12, ciepię12, czepią12, czepię12, częste12, deistą12, deistę12, pesząc12, pędzie12, pieczą12, pieczę12, pięcie12, piędzi12, pisząc12, pitych12, scedzą12, scedzę12, sępcie12, spędzi12, spięci12, spięte12, stępie12, szepcą12, szepcę12, szpecą12, szpecę12, szpicą12, szpicę12, szyitą12, szyitę12, tępisz12, tępsze12, zipiąc12, zstąpi12, zsypią12, zsypię12, chipsy11, cieszą11, cieszę11, ichtys11, piąsze11, pieszą11, psyche11, sądzie11, schedy11, sędzie11, siecią11, siedzą11, siedzę11, siepią11, siepię11, sztych11, szycht11, zięcie11, chipie10, hipcie10, hipice10, hipisy10, schizy10, czipsy9, czyste9, deisty9, dipisy9, dyszce9, hipisi9, pieczy9, piescy9, pitcie9, ptysie9, spiczy9, stypie9, sypcie9, szedyt9, szepty9, szpicy9, sztyce9, cieszy8, czipie8, dipisi8, dzieci8, pieszy8, scedzi8, sczepi8, spicie8, spicze8, spiecz8, szpeci8, szpice8, szycie8, szyici8, szypie8, tipsie8, zipcie8, zsypie8, idisie7, seidzi7, siedzi7,

5 literowe słowa:

tępić16, ciętą15, pędzą15, piętą15, sępić15, spiąć15, spięć15, stępą15, tąpię15, tęczą15, tępią15, dychą14, dychę14, pichć14, pychą14, pychę14, sączę14, sądzę14, sępią14, siądę14, dechą13, dechę13, piąch13, cięty12, cystą12, cystę12, depcą12, depcę12, dętce12, hepią12, hepię12, histą12, histę12, idący12, piąty12, pięty12, pytią12, pytię12, spędy12, stępy12, stypą12, stypę12, sycić12, tęczy12, tędzy12, tycią12, tyczą12, tyczę12, cedzą11, cedzę11, cięte11, cistą11, cistę11, czetą11, czetę11, dęcie11, dietą11, dietę11, dyszą11, dyszę11, dzetą11, dzetę11, idące11, pęcie11, pędzi11, pęset11, piąci11, piąte11, piczą11, piczę11, pietą11, pietę11, pitią11, pitię11, pizdą11, pizdę11, psieć11, sączy11, spęcz11, spitą11, stępi11, syczą11, syczę11, sypią11, sypię11, szpeć11, szytą11, tąpie11, teidą11, teidę11, tęcze11, tępsi11, zstąp11, chipy10, ciszą10, ciszę10, cizią10, cizię10, dąsie10, dechy10, esicą10, esicę10, idisą10, idisę10, pąsie10, pechy10, peszą10, peszę10, pęzie10, piezą10, piezę10, piszą10, piszę10, sądzi10, sepią10, sepię10, sędzi10, sępie10, siąpi10, siczą10, zipią10, zipię10, chips9, hescy9, histy9, psich9, pytce9, sched9, szych9, cisty8, cydze8, czepy8, czety8, czipy8, depcz8, diety8, dysce8, dzety8, dzicy8, epicy8, hicie8, hipis8, hysie8, hyzie8, piczy8, piety8, piscy8, pizdy8, ptysi8, pycie8, pytie8, pytii8, schiz8, spidy8, spity8, stepy8, sztyc8, teidy8, tipsy8, tycie8, tycze8, typie8, cedzi7, cipie7, ciszy7, czepi7, czips7, dipie7, dipis7, dysze7, dyzie7, esicy7, idisy7, peszy7, picie7, picze7, piecz7, piezy7, pitie7, pitii7, pysie7, pysze7, pyzie7, sczep7, seidy7, siczy7, spici7, spicz7, spiec7, spite7, sycie7, sypie7, szept7, szpic7, szyci7, szyte7, tipie7, zesyp7, ciesz6, cisie6, cisze6, cizie6, disie6, idzie6, piesi6, pisze6, sepii6, sicie6, sicze6, sieci6, siecz6, zipie6, zsiec6, zysie6,

4 literowe słowa:

chęć16, ciąć14, cięć14, dętą14, piąć14, pięć14, tępą14, zięć13, cipć11, dęty11, hecą11, hecę11, pędy11, pytą11, pytę11, tędy11, tępy11, cieć10, cipą10, cipę10, dąsy10, dęci10, dęte10, dyzą10, dyzę10, idąc10, pąsy10, pęzy10, pięt10, pitą10, pitę10, pyzą10, pyzę10, sądy10, sępy10, spęd10, spić10, stąd10, stęp10, sycą10, sycę10, sytą10, sytę10, szyć10, tęcz10, tępe10, tępi10, cezą9, cezę9, desą9, desę9, disą9, disę9, dych9, ideą9, ideę9, psią9, pych9, sącz9, setą9, setę9, sępi9, siąp9, sieć9, tchy9, tezą9, tezę9, tych9, chip8, dech8, hecy8, hity8, pech8, cepy7, cipy7, city7, cyst7, dipy7, hist7, hysi7, hyzi7, pety7, pity7, psyt7, sich7, styp7, tedy7, tipy7, tyce7, tyci7, tycz7, cedi6, cezy6, ciep6, cist6, cisy6, czep6, czet6, czip6, czyi6, desy6, diet6, disy6, dysz6, dzet6, pice6, pici6, picz6, piec6, piet6, pite6, pizd6, sepy6, sety6, sity6, spec6, spid6, step6, syci6, sycz6, syte6, szyp6, teid6, tezy6, tipi6, tips6, yeti6, zety6, zipy6, zsyp6, cisi5, cisz5, cizi5, esic5, idei5, idis5, pesz5, pies5, piez5, pisz5, psie5, seid5, sicz5, siec5, siep5, szyi5, ziet5, siei4,

3 literowe słowa:

dąć13, dęć13, tyć10, pęd9, pęt9, pić9, syć9, tąp9, tęp9, cię8, dąs8, etą8, etę8, idą8, idę8, pąs8, pęz8, sąd8, sęp8, ezą7, ezę7, ęsi7, hyc7, phy7, sią7, się7, che6, chi6, cyt6, ech6, hec6, hep6, het6, hip6, hit6, hyz6, ich6, phi6, pyt6, typ6, cep5, cip5, czy5, dip5, dyz5, ety5, his5, idy5, pet5, pic5, pit5, pst5, psy5, pyz5, syp5, syt5, tip5, ces4, cez4, cie4, cis4, cze4, czi4, des4, dis4, esy4, ezy4, psi4, sec4, sep4, set4, sic4, sit4, tez4, zet4, zip4, zys4, eis3, sie3,

2 literowe słowa:

8, 7, 7, 6, dy4, eh4, he4, hi4, ty4, ce3, ci3, de3, et3, id3, pe3, pi3, te3, ts3, es2, ez2, ii2, se2, si2, ze2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności