Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘĆDZIESIĄTKO


14 literowe słowa:

pięćdziesiątko31,

12 literowe słowa:

pięćdziesiąt28,

10 literowe słowa:

dziesiątkę21, dziesiątki17, dziesiątko17,

9 literowe słowa:

pięćsetką25, pięćsetki21, pięćsetko21, posiądzie15,

8 literowe słowa:

dostąpić20, odstąpić20, dostąpię19, odstąpię19, podzięką19, posądzić19, dziesięć18, despotką16, despotkę16, despotią15, despotię15, dostępie15, etiopską15, odstępie15, piędziki15, podsiąki15, podzięki15, poszetką15, poszetkę15, spiekotą15, spiekotę15, posiedzą14, posiedzę14, osiądzie13, despotki12, despotii11, etiopski11, poszetki11, spodziki11, posiedzi10,

7 literowe słowa:

dopiętą18, odpiętą18, opędzić18, otępieć18, pęsetką18, piąstkę18, pięćset18, spędzić18, stępieć18, zstąpić18, osądzić17, osępieć17, piędzią17, posądzę17, posiądę17, zstąpię17, deistką14, deistkę14, despotą14, despotę14, dopieką14, dopiekę14, dopięte14, dostąpi14, ektopią14, ektopię14, idiotką14, idiotkę14, kopistą14, kopistę14, odpięte14, odsetką14, odsetkę14, odstąpi14, pęsetki14, pęsetko14, piąstek14, piąstki14, piąstko14, piędzik14, pikietą14, pikietę14, podestą14, podestę14, podsiąk14, podsieć14, podzięk14, potędze14, psiątek14, psiątko14, skipieć14, dopiszą13, dopiszę13, dosieką13, dosiekę13, kąpiesz13, księdze13, odpiszą13, odpiszę13, ostępie13, otępisz13, piędzie13, posądzi13, posieką13, posiekę13, spędzie13, tąpiesz13, osądzie12, siądzie12, siedzią12, desktop11, deistki10, deistko10, dopisek10, dopiski10, ektopii10, idiotek10, idiotki10, odsetki10, pikieto10, spiekot10, spodzik10, dipisie9, dopisze9, kipisze9, kopiesz9, odpisie9, odpisze9, pitosie9, spidzie9, spodzie9, szkopie9,

6 literowe słowa:

dopiąć17, dopięć17, odpiąć17, odpięć17, otępić17, pędzić17, piątkę17, piętką17, skąpić17, stępić17, stępką17, tępieć17, opędzą16, opiętą16, otępią16, pęsetą16, sądzić16, sępotą16, siąpić16, skąpię16, spędzą16, spiętą16, stępią16, tępszą16, osądzę15, osiądę15, sędzią15, siąpię15, zsiądę15, dietką13, dietkę13, doketą13, doketę13, dopitą13, dostąp13, dostęp13, kipieć13, odpitą13, odstąp13, odstęp13, pestką13, pestkę13, piątek13, piątki13, piątko13, piętek13, piętki13, piętko13, poetką13, poetkę13, psotką13, psotkę13, skopić13, stępek13, stępki13, stępko13, stopić13, stopką13, stopkę13, topiką13, topikę13, deistą12, deistę12, dzięki12, idiotą12, idiotę12, ketozą12, ketozę12, kozetą12, kozetę12, ksiądz12, odeską12, opędzi12, opieką12, opiekę12, opięte12, oszpeć12, pędzie12, pęseto12, pieską12, piędzi12, skąpie12, skipią12, skipię12, skopią12, skopię12, spędzi12, spieką12, spiekę12, spięte12, spięto12, stępie12, stopią12, stopię12, szkodą12, szkodę12, szopką12, szopkę12, tępisz12, tępsze12, zstąpi12, opiszą11, opiszę11, osądzi11, piąsze11, pieszą11, sądzie11, sędzie11, sędzio11, siedzą11, siedzę11, siepią11, siepię11, zsieką11, zsiekę11, despot9, detoks9, dietki9, dietko9, dopite9, epidot9, odpite9, pestki9, pestko9, pikiet9, podest9, poetki9, psotek9, psotki9, spodek9, spodki9, stopek9, stopki9, topiki9, deisto8, dipisi8, dopisz8, dzikie8, dziksi8, editio8, epizod8, kipisz8, kodzie8, kopisz8, ktosie8, odeski8, odpisz8, okpisz8, opieki8, pedzio8, pieski8, piesko8, piskie8, skipie8, skopie8, spieki8, spieko8, stoiki8, stopie8, szkopi8, szopek8, szopki8, szpiki8, sztoki8, tipsie8, topisz8, idisie7, opisie7, opisze7, piesio7, pieszo7, seidzi7, siedzi7, siodzi7, skizie7, sodzie7, szopie7, zosiek7,

5 literowe słowa:

dętką16, podąć16, podęć16, tępić16, kąpię15, odętą15, opiąć15, opięć15, pędzą15, piętą15, sępić15, spiąć15, spięć15, stępą15, tąpię15, tępią15, osęką14, sądzę14, sępią14, siądę14, dętek12, dętki12, dętko12, dopić12, kopeć12, kopić12, odpić12, okpić12, pętek12, pętko12, pokąd12, potąd12, skopć12, topić12, deską11, deskę11, dietą11, dietę11, dzetą11, dzetę11, dziką11, ekipą11, ekipę11, epiką11, epikę11, epodą11, epodę11, epoką11, epokę11, ikstą11, kąpie11, kępie11, kipią11, kipię11, kisić11, kopią11, kopię11, kosić11, odęte11, okpią11, okpię11, opitą11, ostęp11, ostką11, ostkę11, otępi11, pędzi11, pęset11, piąte11, pieką11, piekę11, pietą11, pietę11, pięto11, piską11, pitią11, pitię11, pizdą11, pizdę11, poetą11, poetę11, psieć11, psotą11, psotę11, sądek11, sądki11, sektą11, sektę11, setką11, setkę11, sępot11, skąpe11, skąpi11, skąpo11, sodką11, sodkę11, spitą11, spoić11, stępi11, stępo11, stopą11, stopę11, szpeć11, tąpie11, teidą11, teidę11, tępsi11, topią11, topię11, zetką11, zetkę11, zstąp11, dąsie10, idisą10, idisę10, kęsie10, kiesą10, kiesę10, kiszą10, kiszę10, kizią10, kizię10, koszą10, koszę10, kozią10, okszą10, okszę10, osęki10, osiką10, osikę10, pąsie10, peszą10, peszę10, pęzie10, piezą10, piezę10, piszą10, piszę10, sądzi10, sepią10, sepię10, sędzi10, sępie10, siąpi10, sieką10, siekę10, szopą10, szopę10, zipią10, zipię10, pikot8, topik8, deski7, desko7, dieto7, dipie7, dipis7, dzeto7, dziki7, dziko7, ekipo7, epiki7, epiko7, epoki7, ikste7, ketoz7, kipie7, kodze7, kopie7, kopii7, koszt7, kozet7, kpisz7, odpis7, opiek7, opite7, ostek7, ostki7, pesto7, pieto7, piski7, pisko7, pitie7, pitii7, pitio7, pitos7, pizdo7, sekto7, setki7, setko7, sitek7, sitki7, sitko7, skipi7, skopi7, sodek7, sodki7, spiek7, spite7, spito7, spode7, steki7, stoik7, stoki7, stopi7, szept7, szkop7, szkot7, szpik7, sztok7, teido7, tipie7, todze7, topie7, zetki7, zetko7, disie6, doisz6, dozie6, eidos6, idiso6, idzie6, iksie6, kieso6, kisze6, kizie6, koisz6, kosie6, kosze6, kozie6, odzie6, oksze6, opisz6, osiek6, osiki6, oskie6, ospie6, ozeki6, piesi6, piezo6, pisze6, poisz6, pozie6, sepii6, sepio6, szoki6, zipie6,

4 literowe słowa:

dętą14, kępą14, odąć14, odęć14, piąć14, pięć14, tępą14, zięć13, kopć11, kpić11, deką10, dekę10, dęte10, dęto10, doić10, ketą10, ketę10, kępo10, kipą10, kipę10, kitą10, kitę10, kodą10, kodę10, koić10, kopą10, kopę10, kotą10, kotę10, kpią10, kpię10, opić10, otęp10, pąki10, pęki10, pęto10, pięt10, piką10, pikę10, pitą10, pitę10, poić10, psoć10, skąd10, skąp10, spęd10, spić10, spoć10, stąd10, stęp10, teką10, tekę10, tępe10, tępi10, tępo10, desą9, desę9, disą9, disę9, dozą9, dozę9, eską9, eskę9, ideą9, ideę9, kosą9, kosę9, kozą9, kozę9, osąd9, osęk9, oską9, ospą9, ospę9, pozą9, pozę9, psią9, setą9, setę9, sęki9, sępi9, siąp9, sieć9, sodą9, sodę9, stoą9, stoę9, tezą9, tezę9, osią8, deki6, deko6, depo6, diet6, doki6, dzet6, dzik6, ekip6, epik6, epod6, epok6, kepi6, keto6, kiep6, kipi6, kipo6, kito6, kopi6, kpie6, okpi6, piet6, piki6, piko6, pisk6, pite6, pito6, pizd6, pode6, post6, psik6, psot6, sekt6, skip6, skit6, skop6, skot6, spid6, spod6, spot6, stek6, step6, stok6, stop6, teid6, teki6, teko6, teks6, tiki6, tipi6, tips6, toki6, topi6, deso5, diso5, epos5, eski5, esko5, etos5, idei5, ideo5, idis5, iski5, kies5, kisi5, kisz5, kizi5, kose5, kosi5, kosz5, kozi5, oksz5, opie5, opis5, osep5, oset5, osik5, oski5, peso5, pesz5, pies5, piez5, pisz5, psie5, seid5, seto5, siep5, siki5, sito5, skiz5, soki5, spoi5, stoi5, szok5, szop5, szot5, tezo5, zeki5, ziet5, osie4, ozie4, siei4,

3 literowe słowa:

dąć13, dęć13, kąp9, kąt9, kęp9, kić9, koć9, pąk9, pęd9, pęk9, pęt9, pić9, poć9, tąp9, tęp9, toć9, dąs8, etą8, etę8, idą8, idę8, keą8, keę8, kęs8, odą8, odę8, pąs8, pęz8, sąd8, sęk8, sęp8, ezą7, ezę7, ęsi7, osą7, osę7, sią7, się7, dek5, dip5, dok5, ikt5, ket5, kip5, kit5, kod5, kop5, kot5, kpi5, kto5, pet5, pik5, pit5, pod5, pot5, pst5, tek5, tik5, tip5, tok5, top5, des4, dis4, doi4, doz4, eko4, eks4, eto4, ido4, iks4, isk4, kei4, keo4, kie4, koi4, kos4, ksi4, ode4, oki4, osp4, poi4, psi4, sep4, set4, sit4, ski4, sok4, sto4, tez4, zek4, zet4, zip4, eis3, ezo3, oes3, osi3, sie3, sio3, soi3,

2 literowe słowa:

7, 7, 6, de3, do3, et3, id3, ki3, ko3, od3, ok3, op3, ot3, pe3, pi3, po3, te3, to3, ts3, es2, ez2, ii2, os2, oz2, se2, si2, ze2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności