Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘĆDZIESIĄTEGO


15 literowe słowa:

pięćdziesiątego33,

13 literowe słowa:

pięćdziesiąte29,

12 literowe słowa:

pięćdziesiąt28,

11 literowe słowa:

dziesiątego19,

10 literowe słowa:

posiedzieć17,

9 literowe słowa:

dziesiąte15, posiądzie15,

8 literowe słowa:

podgiętą21, dostąpić20, odstąpić20, dostąpię19, odstąpię19, posądzić19, dziesięć18, podgięte17, dziegieć16, spiętego16, tępszego16, despotią15, despotię15, dostępie15, odstępie15, sędziego15, posiedzą14, posiedzę14, siedzieć14, osiądzie13, despotie11, despotii11, geoidzie11, gestozie11, pieszego11, posiedzi10,

7 literowe słowa:

podgiąć20, podgięć20, dogiętą19, odgiętą19, pogiętą19, dopiętą18, giętszą18, odpiętą18, opędzić18, otępieć18, pięćset18, spędzić18, stępieć18, zstąpić18, osądzić17, osępieć17, piędzią17, posądzę17, posiądę17, zstąpię17, dogięte15, geodetą15, geodetę15, odgięte15, piątego15, pogięte15, despotą14, despotę14, dopięte14, dostąpi14, egestią14, egestię14, egoistą14, egoistę14, gestozą14, gestozę14, giętsze14, odpięte14, odstąpi14, podestą14, podestę14, podsieć14, potędze14, sępiego14, tęgosze14, depeszą13, depeszę13, dopiszą13, dopiszę13, odpiszą13, odpiszę13, ostępie13, otępisz13, piędzie13, posądzi13, spędzie13, tąpiesz13, zepsieć13, osądzie12, siądzie12, siedzią12, spitego11, egestii10, egestio10, egidzie10, geodzie10, szpiegi10, depeszo9, dipisie9, dopisze9, epodzie9, odpisie9, odpisze9, pitosie9, spidzie9, spodzie9, teidzie9, eidosie8, seidzie8, siedzie8,

6 literowe słowa:

dogiąć18, dogięć18, odgiąć18, odgięć18, pogiąć18, pogięć18, potęgą18, dopiąć17, dopięć17, gęsiąt17, odpiąć17, odpięć17, otępić17, pędzić17, stępić17, tępieć17, zgiętą17, opędzą16, opiętą16, otępią16, pęsetą16, sądzić16, sępotą16, siąpić16, spędzą16, spiętą16, stępią16, tępszą16, osądzę15, osiądę15, sędzią15, siąpię15, zsiądę15, dętego14, godzić14, potęgi14, tępego14, dopitą13, dostąp13, dostęp13, geoidą13, geoidę13, gestią13, gestię13, giętsi13, goistą13, goistę13, odpitą13, odstąp13, odstęp13, posągi13, stopić13, tęgosz13, zgięte13, zgięto13, deistą12, deistę12, dezetą12, dezetę12, idiotą12, idiotę12, opędzi12, opięte12, osiągi12, oszpeć12, pesetą12, pesetę12, pędzie12, pęseto12, piędzi12, spędzi12, spięte12, spięto12, stępie12, stopią12, stopię12, tępisz12, tępsze12, zstąpi12, opiszą11, opiszę11, osądzi11, piąsze11, pieszą11, sądzie11, sędzie11, sędzio11, siedzą11, siedzę11, siepią11, siepię11, pitego10, despot9, dopite9, epidot9, gestie9, gestii9, gestio9, gestoz9, gidzie9, gipsie9, odpite9, podest9, psiego9, szpieg9, sztegi9, deisto8, depesz8, dezeto8, dipisi8, dopisz8, editio8, epizod8, odpisz8, pedzie8, pedzio8, peseto8, stepie8, stopie8, tipsie8, topisz8, eposie7, etosie7, idisie7, opisie7, opisze7, osepie7, piesie7, piesio7, piesze7, pieszo7, piezie7, seidzi7, siedzi7, siepie7, siodzi7, sodzie7, szopie7,

5 literowe słowa:

gęstą16, giętą16, podąć16, podęć16, tępić16, zgiąć16, zgięć16, gąsię15, gęsią15, odętą15, opiąć15, opięć15, pędzą15, piętą15, sępić15, spiąć15, spięć15, stępą15, tąpię15, tępią15, sądzę14, sępią14, siądę14, potęg13, dopić12, egidą12, egidę12, geodą12, geodę12, gęste12, gęsto12, gidią12, gidię12, gięte12, gięto12, godzą12, godzę12, odpić12, otągi12, posąg12, potąd12, spągi12, tęgie12, topić12, zgodą12, zgodę12, zgoić12, dietą11, dietę11, dzetą11, dzetę11, epodą11, epodę11, gęsie11, odęte11, opitą11, osiąg11, ostęp11, otępi11, pędzi11, pęset11, piąte11, pietą11, pietę11, pięto11, pitią11, pitię11, pizdą11, pizdę11, poetą11, poetę11, psieć11, psotą11, psotę11, sępot11, siągi11, spitą11, spoić11, stępi11, stępo11, stopą11, stopę11, szpeć11, tąpie11, teidą11, teidę11, tępsi11, topią11, topię11, zstąp11, dąsie10, idisą10, idisę10, pąsie10, peszą10, peszę10, pęzie10, piezą10, piezę10, piszą10, piszę10, sądzi10, sepią10, sepię10, sędzi10, sępie10, siąpi10, szopą10, szopę10, zipią10, zipię10, godet9, egido8, egzot8, gdzie8, geoid8, gidie8, gidii8, gidio8, gidze8, gites8, godzi8, pedet8, piegi8, stogi8, szteg8, teges8, dezet7, dieto7, dipie7, dipis7, dzeto7, gezie7, goisz7, odpis7, opite7, peset7, pesto7, pieto7, pitie7, pitii7, pitio7, pitos7, pizdo7, sepet7, siego7, speed7, spite7, spito7, spode7, stopi7, szept7, teido7, tipie7, todze7, topie7, desie6, desze6, disie6, doisz6, dozie6, eidos6, idiso6, idzie6, odzie6, opisz6, ospie6, piesi6, piezo6, pisze6, poisz6, pozie6, sepie6, sepii6, sepio6, tezie6, zipie6, oesie5,

4 literowe słowa:

dęgą15, giąć15, gięć15, tęgą15, dętą14, odąć14, odęć14, piąć14, pięć14, tępą14, zięć13, dęgi11, dęgo11, goić11, gzić11, otąg11, spąg11, tęgi11, tęgo11, togą11, togę11, dęte10, dęto10, doić10, gezą10, gezę10, gęsi10, opić10, otęp10, pęto10, pięt10, pitą10, pitę10, poić10, psoć10, sągi10, siąg10, spęd10, spić10, spoć10, stąd10, stęp10, tępe10, tępi10, tępo10, desą9, desę9, disą9, disę9, dozą9, dozę9, ideą9, ideę9, osąd9, ospą9, ospę9, pozą9, pozę9, psią9, setą9, setę9, sępi9, siąp9, sieć9, sodą9, sodę9, stoą9, stoę9, tezą9, tezę9, osią8, dogi7, egid7, geod7, gest7, gips7, pieg7, tego7, togi7, depo6, diet6, dzet6, epod6, gees6, gezo6, giez6, gzie6, piet6, pite6, pito6, pizd6, pode6, post6, psot6, spid6, spod6, spot6, step6, stop6, teid6, tipi6, tips6, topi6, zgoi6, deso5, diso5, epos5, etos5, idee5, idei5, ideo5, idis5, opie5, opis5, osep5, oset5, peso5, pesz5, pies5, piez5, pisz5, psie5, seid5, seto5, siep5, sito5, spoi5, stoi5, szop5, szot5, tezo5, ziet5, esie4, ezie4, osie4, ozie4, siei4,

3 literowe słowa:

dąć13, dęć13, dęg10, gzą9, gzę9, pęd9, pęt9, pić9, poć9, sąg9, tąp9, tęp9, toć9, dąs8, etą8, etę8, idą8, idę8, odą8, odę8, pąs8, pęz8, sąd8, sęp8, ezą7, ezę7, ęsi7, osą7, osę7, sią7, się7, dog6, gid6, git6, tog6, dip5, ego5, ges5, gez5, gie5, gis5, goi5, gzi5, gzo5, ogi5, pet5, pit5, pod5, pot5, pst5, tip5, top5, des4, dis4, doi4, doz4, eto4, ido4, ode4, osp4, poi4, psi4, sep4, set4, sit4, sto4, tez4, zet4, zip4, eis3, ezo3, oes3, osi3, sie3, sio3, soi3,

2 literowe słowa:

8, 7, 7, 6, go4, de3, do3, et3, id3, od3, op3, ot3, pe3, pi3, po3, te3, to3, ts3, ee2, es2, ez2, ii2, os2, oz2, se2, si2, ze2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności