Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘĆDZIESIĄTAKI


15 literowe słowa:

pięćdziesiątaki32,

14 literowe słowa:

pięćdziesiątak31, pięćdziesiątka31, pięćdziesiątki31,

13 literowe słowa:

pięćdziesiąta29,

12 literowe słowa:

pięćdziesiąt28,

11 literowe słowa:

dziesiątaki18,

10 literowe słowa:

dziesiątkę21, dziesiątak17, dziesiątka17, dziesiątki17,

9 literowe słowa:

pięćsetką25, pięćsetka21, pięćsetki21, dziesiąta15,

8 literowe słowa:

kępiastą19, zastąpić19, dziesięć18, zastąpię18, kępiaste15, piędzika15, piędziki15, zakipieć15, epistazą14, epistazę14, zastępie14, pikadzie11,

7 literowe słowa:

pęsetką18, piąstkę18, pięćset18, spędzać18, spędzić18, stępiać18, stępieć18, zstąpić18, piędzią17, zakąsić17, zapiętą17, zasępić17, zstąpię17, zasępią16, zasiądę16, adeptką15, adeptkę15, zdeptać15, deistką14, deistkę14, kapistą14, kapistę14, pęsetka14, pęsetki14, piąstek14, piąstka14, piąstki14, piątaki14, piędzik14, piętaki14, pikietą14, pikietę14, psiątek14, psiątka14, skapieć14, skipieć14, spiekać14, stępaki14, szeptać14, szpadką14, szpadkę14, diasteą13, diasteę13, diatezą13, diatezę13, ekstazą13, ekstazę13, epitazą13, epitazę13, kaszetą13, kaszetę13, kąpiesz13, księdza13, księdze13, pasieką13, pasiekę13, piędzie13, spadzią13, spędzie13, tąpiesz13, zakipią13, zakipię13, zakisić13, zapieką13, zapiekę13, zapięte13, zapiską13, zapiskę13, zastąpi13, zesikać13, zsiekać13, siądzie12, siedzią12, zasieką12, zasiekę12, adeptki11, deptaki11, deistka10, deistki10, dziatek10, dziatki10, pikieta10, ptaszek10, ptaszki10, szpadek10, szpadki10, diastei9, dipisie9, epistaz9, kadisze9, kaidzie9, kapiesz9, kipisze9, pasieki9, piesaki9, spadzie9, spidzie9, stadzie9, szkapie9, zapisek9, zapiski9, saidzie8, siadzie8, zapisie8, zasieki8,

6 literowe słowa:

pędzać17, pędzić17, pękatą17, piątkę17, piętką17, skąpać17, skąpić17, spękać17, spętać17, stąpać17, stękać17, stępić17, stępką17, tępieć17, pęsetą16, sądzić16, sękatą16, siąkać16, siąpać16, siąpić16, skąpię16, spędzą16, spiętą16, stępią16, tępszą16, zadętą16, zapiąć16, zapięć16, sędzią15, siąpię15, zsiądę15, deptać14, apteką13, aptekę13, dietką13, dietkę13, kadzić13, kipieć13, pestką13, pestkę13, pękate13, pętaki13, piątak13, piątek13, piątka13, piątki13, piętak13, piętek13, piętka13, piętki13, pikadą13, pikadę13, psikać13, stępak13, stępek13, stępka13, stępki13, tępaki13, zakpić13, astiką12, astikę12, deistą12, deistę12, dzięki12, ektazą12, ektazę12, espadą12, espadę12, kadzią12, kasetą12, kasetę12, kasztą12, kasztę12, ksiądz12, paszką12, paszkę12, pędzie12, pękasz12, pęseta12, pętasz12, piastą12, piastę12, pieską12, piędzi12, ptasią12, ptaszę12, sadzić12, sękate12, siatką12, siatkę12, siekać12, siepać12, skazić12, skąpie12, skipią12, skipię12, spędza12, spędzi12, spieką12, spiekę12, spięta12, spięte12, stępia12, stępie12, szatką12, szatkę12, szkapą12, szkapę12, szpadą12, szpadę12, tępisz12, tępsza12, tępsze12, zadęte12, zakpią12, zakpię12, zapitą12, zastąp12, zastęp12, zsikać12, zstąpi12, piąsze11, pieszą11, sadzią11, sądzie11, sędzia11, sędzie11, siedzą11, siedzę11, siepią11, siepię11, zakąsi11, zasępi11, zsieką11, zsiekę11, deptak10, apteki9, aspekt9, dietka9, dietki9, ekspat9, pakiet9, pestka9, pestki9, pikiet9, spadek9, spadki9, stadek9, asdiki8, astiki8, daszek8, daszki8, deista8, diasek8, diaski8, diatez8, dipisa8, dipisi8, dzikie8, dziksi8, ekstaz8, epitaz8, kadisz8, kadzie8, kaidzi8, kapsie8, kaszet8, kidasz8, kipisz8, padzie8, pasiek8, pasiki8, paszek8, paszki8, paziki8, pedzia8, piasek8, piaski8, piesak8, pieska8, pieski8, pikasz8, pisaki8, piskie8, psiaki8, ptasie8, siakti8, siatek8, siatki8, sitaki8, skipie8, spadzi8, spieka8, spieki8, steaki8, szapit8, szatek8, szatki8, szpaki8, szpiki8, taksie8, tipsie8, zakipi8, zapite8, aidsie7, idisie7, piesia7, piesza7, sadzie7, saidzi7, seidzi7, siakie7, siedzi7, skazie7, skizie7, szapie7, zaiste7, zakisi7, zasiek7, zaspie7, zesika7, zsieka7,

5 literowe słowa:

dętką16, kąpać16, paćką16, paćkę16, pękać16, pętać16, tąpać16, tępić16, dąsać15, kąpię15, kąsać15, pędzą15, piętą15, sępić15, spiąć15, spięć15, stępą15, tąpię15, tępią15, zadąć15, zadęć15, sądzę14, sępią14, siądę14, dętek12, dętka12, dętki12, kapeć12, kidać12, paćki12, patką12, patkę12, pętak12, pętek12, pętka12, pikać12, tępak12, akitą11, akitę11, ćpasz11, deską11, deskę11, dietą11, dietę11, dzetą11, dzetę11, dziać11, dziką11, ekipą11, ekipę11, epiką11, epikę11, ikstą11, iskać11, kadzą11, kadzę11, kapią11, kapię11, kapsą11, kapsę11, kastą11, kastę11, kazić11, kąpie11, kępie11, kipią11, kipię11, kisić11, pastą11, pastę11, pędza11, pędzi11, pęset11, piąta11, piąte11, pieką11, piekę11, pietą11, pietę11, pięta11, pisać11, piską11, pitią11, pitię11, pizdą11, pizdę11, psieć11, sapką11, sapkę11, sądek11, sądka11, sądki11, sektą11, sektę11, setką11, setkę11, sikać11, skąpa11, skąpe11, skąpi11, spęka11, spęta11, spitą11, stąpa11, stęka11, stępa11, stępi11, szpeć11, taksą11, taksę11, tąpie11, teidą11, teidę11, tępsi11, zapęd11, zapić11, zetką11, zetkę11, zipać11, zstąp11, dąsie10, idisą10, idisę10, kaszą10, kaszę10, kęsie10, kiesą10, kiesę10, kiszą10, kiszę10, kizią10, kizię10, paszą10, paszę10, pąsie10, peszą10, peszę10, pęzie10, piezą10, piezę10, piszą10, piszę10, sadzą10, sadzę10, sapią10, sapię10, sądzi10, sepią10, sepię10, sędzi10, sępia10, sępie10, siaką10, siatą10, siatę10, siąka10, siąpa10, siąpi10, sieką10, siekę10, skazą10, skazę10, szapą10, szapę10, szatą10, szatę10, taszą10, taszę10, zasęp10, zaspą10, zaspę10, zipią10, zipię10, zasię9, adept8, aptek8, datek8, datki8, kadet8, patek8, patki8, pikad8, ptaki8, apeks7, apsik7, astik7, deska7, deski7, diaki7, dieta7, dipie7, dipis7, dzeta7, dzika7, dziki7, ekipa7, ektaz7, epika7, epiki7, iksta7, ikste7, kadie7, kadzi7, kapie7, kaset7, kaszt7, kiepa7, kipie7, kpisz7, pasek7, pasik7, paski7, pazik7, piast7, pieta7, pisak7, piska7, piski7, pitai7, pitia7, pitie7, pitii7, pizda7, psiak7, psika7, ptasi7, sadek7, sadki7, sapek7, sapki7, sekta7, setka7, setki7, sitak7, sitek7, sitka7, sitki7, skate7, skipi7, skita7, spida7, spiek7, spita7, spite7, steak7, steka7, steki7, stepa7, szept7, szkap7, szpad7, szpak7, szpat7, szpik7, takie7, taksi7, teaki7, teida7, teksa7, tipie7, tipsa7, tkasz7, zadek7, zadki7, zakip7, zakpi7, zetka7, zetki7, disie6, idisa6, idzie6, iksie6, kasie6, kasze6, kiesa6, kisza6, kisze6, kizia6, kizie6, pasie6, pasze6, pazie6, piesi6, pieza6, pisze6, sadze6, sadzi6, sapie6, seida6, sepia6, sepii6, siaki6, sieka6, skazi6, skiza6, taisz6, tasze6, zapis6, zipie6, zsika6, zasie5,

4 literowe słowa:

dętą14, kępą14, piąć14, pięć14, tępą14, zięć13, kpić11, tkać11, apką10, apkę10, datą10, datę10, deką10, dekę10, dęta10, dęte10, kapą10, kapę10, katą10, katę10, kąta10, ketą10, ketę10, kępa10, kipą10, kipę10, kitą10, kitę10, kpią10, kpię10, paką10, pakę10, pąka10, pąki10, pęka10, pęki10, pęta10, piać10, pięt10, piką10, pikę10, pitą10, pitę10, skąd10, skąp10, spać10, spęd10, spić10, stać10, stąd10, stęp10, taić10, taką10, takę10, teką10, tekę10, tępa10, tępe10, tępi10, zdać10, akią9, akię9, dąsa9, desą9, desę9, disą9, disę9, eską9, eskę9, ideą9, ideę9, kasą9, kasę9, kąsa9, kęsa9, pasą9, pasę9, pęza9, psią9, sapą9, sapę9, setą9, setę9, sęka9, sęki9, sępa9, sępi9, siać9, siąp9, sieć9, tezą9, tezę9, ziać9, pakt7, ptak7, akit6, apek6, apki6, deka6, deki6, diak6, diet6, dzet6, dzik6, ekip6, epik6, etap6, kadi6, kaid6, kaps6, kast6, kepi6, keta6, kiat6, kida6, kiep6, kipa6, kipi6, kita6, kpie6, paki6, past6, peta6, piet6, pika6, piki6, pisk6, pita6, pite6, pizd6, psik6, sekt6, skat6, skip6, skit6, spad6, spat6, spid6, stad6, stek6, step6, taki6, taks6, teak6, teid6, teka6, teki6, teks6, tiki6, tipa6, tipi6, tips6, adze5, aids5, akie5, akii5, dasz5, desa5, disa5, eska5, eski5, idea5, idei5, idis5, iksa5, iska5, iski5, kasz5, kazi5, kies5, kisi5, kisz5, kizi5, pasz5, pesz5, pias5, pies5, piez5, pisz5, psia5, psie5, sadz5, said5, sake5, saki5, sati5, seid5, seta5, siad5, siak5, siat5, siep5, sika5, siki5, sita5, skai5, skaz5, skiz5, stai5, szap5, szat5, tasz5, teza5, zasp5, zeka5, zeki5, zeta5, ziet5, zipa5, asie4, siei4,

3 literowe słowa:

dąć13, dęć13, ćpa9, dać9, kąp9, kąt9, kęp9, kić9, pać9, pąk9, pęd9, pęk9, pęt9, pić9, tąp9, tęp9, dąs8, etą8, etę8, idą8, idę8, keą8, keę8, kęs8, pąs8, pęz8, sąd8, sęk8, sęp8, ezą7, ezę7, ęsi7, sią7, się7, akt5, dat5, dek5, dip5, ikt5, kap5, kat5, ket5, kip5, kit5, kpa5, kpi5, pad5, pak5, pat5, pet5, pik5, pit5, pst5, tak5, tek5, tik5, tip5, tka5, des4, dis4, eks4, eta4, iks4, isk4, kas4, kea4, kei4, kie4, ksi4, pai4, pas4, pia4, psa4, psi4, sad4, sak4, sap4, sep4, set4, sit4, ska4, ski4, spa4, tai4, tas4, tez4, zad4, zda4, zek4, zet4, zip4, ais3, eis3, esa3, eza3, sia3, sie3, sza3,

2 literowe słowa:

7, 7, 6, ad3, at3, da3, de3, et3, id3, ka3, ki3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, ts3, as2, es2, ez2, ii2, se2, si2, za2, ze2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności