Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘĆDZIESIĄTA


13 literowe słowa:

pięćdziesiąta29,

12 literowe słowa:

pięćdziesiąt28,

9 literowe słowa:

dziesiąta15,

8 literowe słowa:

zastąpić19, dziesięć18, zastąpię18, epistazą14, epistazę14, zastępie14,

7 literowe słowa:

pięćset18, spędzać18, spędzić18, stępiać18, stępieć18, zstąpić18, piędzią17, zapiętą17, zasępić17, zstąpię17, zasępią16, zasiądę16, zdeptać15, szeptać14, diasteą13, diasteę13, diatezą13, diatezę13, epitazą13, epitazę13, piędzie13, spadzią13, spędzie13, tąpiesz13, zapięte13, zastąpi13, siądzie12, siedzią12, diastei9, dipisie9, epistaz9, spadzie9, spidzie9, stadzie9, saidzie8, siadzie8, zapisie8,

6 literowe słowa:

pędzać17, pędzić17, spętać17, stąpać17, stępić17, tępieć17, pęsetą16, sądzić16, siąpać16, siąpić16, spędzą16, spiętą16, stępią16, tępszą16, zadętą16, zapiąć16, zapięć16, sędzią15, siąpię15, zsiądę15, deptać14, deistą12, deistę12, espadą12, espadę12, pędzie12, pęseta12, pętasz12, piastą12, piastę12, piędzi12, ptasią12, ptaszę12, sadzić12, siepać12, spędza12, spędzi12, spięta12, spięte12, stępia12, stępie12, szpadą12, szpadę12, tępisz12, tępsza12, tępsze12, zadęte12, zapitą12, zastąp12, zastęp12, zstąpi12, piąsze11, pieszą11, sadzią11, sądzie11, sędzia11, sędzie11, siedzą11, siedzę11, siepią11, siepię11, zasępi11, deista8, diatez8, dipisa8, dipisi8, epitaz8, padzie8, pedzia8, ptasie8, spadzi8, szapit8, tipsie8, zapite8, aidsie7, idisie7, piesia7, piesza7, sadzie7, saidzi7, seidzi7, siedzi7, szapie7, zaiste7, zaspie7,

5 literowe słowa:

pętać16, tąpać16, tępić16, dąsać15, pędzą15, piętą15, sępić15, spiąć15, spięć15, stępą15, tąpię15, tępią15, zadąć15, zadęć15, sądzę14, sępią14, siądę14, ćpasz11, dietą11, dietę11, dzetą11, dzetę11, dziać11, pastą11, pastę11, pędza11, pędzi11, pęset11, piąta11, piąte11, pietą11, pietę11, pięta11, pisać11, pitią11, pitię11, pizdą11, pizdę11, psieć11, spęta11, spitą11, stąpa11, stępa11, stępi11, szpeć11, tąpie11, teidą11, teidę11, tępsi11, zapęd11, zapić11, zipać11, zstąp11, dąsie10, idisą10, idisę10, paszą10, paszę10, pąsie10, peszą10, peszę10, pęzie10, piezą10, piezę10, piszą10, piszę10, sadzą10, sadzę10, sapią10, sapię10, sądzi10, sepią10, sepię10, sędzi10, sępia10, sępie10, siatą10, siatę10, siąpa10, siąpi10, szapą10, szapę10, szatą10, szatę10, taszą10, taszę10, zasęp10, zaspą10, zaspę10, zipią10, zipię10, zasię9, adept8, dieta7, dipie7, dipis7, dzeta7, piast7, pieta7, pitai7, pitia7, pitie7, pitii7, pizda7, ptasi7, spida7, spita7, spite7, stepa7, szept7, szpad7, szpat7, teida7, tipie7, tipsa7, disie6, idisa6, idzie6, pasie6, pasze6, pazie6, piesi6, pieza6, pisze6, sadze6, sadzi6, sapie6, seida6, sepia6, sepii6, taisz6, tasze6, zapis6, zipie6, zasie5,

4 literowe słowa:

dętą14, piąć14, pięć14, tępą14, zięć13, datą10, datę10, dęta10, dęte10, pęta10, piać10, pięt10, pitą10, pitę10, spać10, spęd10, spić10, stać10, stąd10, stęp10, taić10, tępa10, tępe10, tępi10, zdać10, dąsa9, desą9, desę9, disą9, disę9, ideą9, ideę9, pasą9, pasę9, pęza9, psią9, sapą9, sapę9, setą9, setę9, sępa9, sępi9, siać9, siąp9, sieć9, tezą9, tezę9, ziać9, diet6, dzet6, etap6, past6, peta6, piet6, pita6, pite6, pizd6, spad6, spat6, spid6, stad6, step6, teid6, tipa6, tipi6, tips6, adze5, aids5, dasz5, desa5, disa5, idea5, idei5, idis5, pasz5, pesz5, pias5, pies5, piez5, pisz5, psia5, psie5, sadz5, said5, sati5, seid5, seta5, siad5, siat5, siep5, sita5, stai5, szap5, szat5, tasz5, teza5, zasp5, zeta5, ziet5, zipa5, asie4, siei4,

3 literowe słowa:

dąć13, dęć13, ćpa9, dać9, pać9, pęd9, pęt9, pić9, tąp9, tęp9, dąs8, etą8, etę8, idą8, idę8, pąs8, pęz8, sąd8, sęp8, ezą7, ezę7, ęsi7, sią7, się7, dat5, dip5, pad5, pat5, pet5, pit5, pst5, tip5, des4, dis4, eta4, pai4, pas4, pia4, psa4, psi4, sad4, sap4, sep4, set4, sit4, spa4, tai4, tas4, tez4, zad4, zda4, zet4, zip4, ais3, eis3, esa3, eza3, sia3, sie3, sza3,

2 literowe słowa:

7, 7, 6, ad3, at3, da3, de3, et3, id3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, ts3, as2, es2, ez2, ii2, se2, si2, za2, ze2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności