Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter PIĘĆDZIESIĄT


12 literowe słowa:

pięćdziesiąt28,

8 literowe słowa:

dziesięć18,

7 literowe słowa:

pięćset18, spędzić18, stępieć18, zstąpić18, piędzią17, zstąpię17, piędzie13, spędzie13, tąpiesz13, siądzie12, siedzią12, dipisie9, spidzie9,

6 literowe słowa:

pędzić17, stępić17, tępieć17, pęsetą16, sądzić16, siąpić16, spędzą16, spiętą16, stępią16, tępszą16, sędzią15, siąpię15, zsiądę15, deistą12, deistę12, pędzie12, piędzi12, spędzi12, spięte12, stępie12, tępisz12, tępsze12, zstąpi12, piąsze11, pieszą11, sądzie11, sędzie11, siedzą11, siedzę11, siepią11, siepię11, dipisi8, tipsie8, idisie7, seidzi7, siedzi7,

5 literowe słowa:

tępić16, pędzą15, piętą15, sępić15, spiąć15, spięć15, stępą15, tąpię15, tępią15, sądzę14, sępią14, siądę14, dietą11, dietę11, dzetą11, dzetę11, pędzi11, pęset11, piąte11, pietą11, pietę11, pitią11, pitię11, pizdą11, pizdę11, psieć11, spitą11, stępi11, szpeć11, tąpie11, teidą11, teidę11, tępsi11, zstąp11, dąsie10, idisą10, idisę10, pąsie10, peszą10, peszę10, pęzie10, piezą10, piezę10, piszą10, piszę10, sądzi10, sepią10, sepię10, sędzi10, sępie10, siąpi10, zipią10, zipię10, dipie7, dipis7, pitie7, pitii7, spite7, szept7, tipie7, disie6, idzie6, piesi6, pisze6, sepii6, zipie6,

4 literowe słowa:

dętą14, piąć14, pięć14, tępą14, zięć13, dęte10, pięt10, pitą10, pitę10, spęd10, spić10, stąd10, stęp10, tępe10, tępi10, desą9, desę9, disą9, disę9, ideą9, ideę9, psią9, setą9, setę9, sępi9, siąp9, sieć9, tezą9, tezę9, diet6, dzet6, piet6, pite6, pizd6, spid6, step6, teid6, tipi6, tips6, idei5, idis5, pesz5, pies5, piez5, pisz5, psie5, seid5, siep5, ziet5, siei4,

3 literowe słowa:

dąć13, dęć13, pęd9, pęt9, pić9, tąp9, tęp9, dąs8, etą8, etę8, idą8, idę8, pąs8, pęz8, sąd8, sęp8, ezą7, ezę7, ęsi7, sią7, się7, dip5, pet5, pit5, pst5, tip5, des4, dis4, psi4, sep4, set4, sit4, tez4, zet4, zip4, eis3, sie3,

2 literowe słowa:

7, 7, 6, de3, et3, id3, pe3, pi3, te3, ts3, es2, ez2, ii2, se2, si2, ze2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności