Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter NASTOLATKOWĄ


12 literowe słowa:

nastolatkową20,

10 literowe słowa:

nastolatką18, otaklowaną17, stalkowaną17, stonkowatą17, otaksowaną16, nastolatko14, stalkowano13, stonkowata13,

9 literowe słowa:

kantatową16, klonowatą16, notatkową16, ostatkową16, taklowaną16, taktowaną16, talkowaną16, tantalową16, alokowaną15, kasowalną15, skalowaną15, skatowaną15, skawaloną15, solankową15, stalowaną15, taksowaną15, klonowata12, notatkowa12, ostatkowa12, taklowano12, taktowano12, talkowano12, skalowano11, skatowano11, skawalono11, solankowa11, stalowano11, taksowano11,

8 literowe słowa:

ataktową15, kotowatą15, lokatową15, lotowską15, natalską15, ottawską15, statkową15, taktowną15, akantową14, aklasową14, alkanową14, altanową14, astatową14, katowaną14, kolanową14, kostnawą14, kotowaną14, lakowaną14, lokowaną14, nalotową14, nastawką14, natowską14, notowską14, nowostką14, oktanową14, ostowatą14, sawantką14, talonową14, toastową14, wtaskaną14, aksonową13, kasowaną13, lasowaną13, losowaną13, salonową13, sonatową13, tasowaną13, katostwa11, katostwo11, kotowata11, lokatowa11, lotowska11, natalsko11, ottawska11, ottawsko11, statkowa11, taktowna11, katowano10, kolanowa10, kostnawa10, kotowana10, lakowano10, lokowana10, nalotowa10, nastawko10, natowska10, natowsko10, notowska10, nowostka10, oktanowa10, ostowata10, sawantko10, talonowa10, toastowa10, wtaskano10, aksonowa9, kasowano9, lasowano9, losowana9, ostawano9, salonowa9, sonatowa9, tasowano9,

7 literowe słowa:

altanką14, kantalą14, kantatą14, notatką14, oktalną14, taktową14, talkową14, totalną14, alowską13, astanką13, atolową13, kanastą13, kantową13, kastową13, klanową13, klasową13, klonową13, knotową13, konsolą13, kontową13, kowalną13, kwasotą13, laskową13, lnowatą13, lontową13, nawloką13, okalaną13, okostną13, salonką13, skalaną13, skalową13, skatową13, skawalą13, slotową13, solanką13, solonką13, stalową13, stokową13, taskaną13, tostową13, walonką13, wasalką13, wąsatka13, wąsatko13, wątlano13, wokalną13, nastawą12, noskową12, osowatą12, stanową12, swataną12, taonową12, wasalną12, wsoloną12, altanko10, kalatos10, kantalo10, kantato10, katostw10, kolonat10, notatka10, notatko10, oktalna10, oktanol10, ostatka10, saltato10, taktowa10, talkowa10, totalna10, alowska9, alowsko9, astanko9, atolowa9, kanasto9, kantowa9, kastowa9, kastowo9, klanowa9, klanowo9, klasowa9, klasowo9, klonowa9, knotowa9, konsola9, kontowa9, kowalan9, kowalna9, kwasota9, kwasoto9, laskowa9, lnowata9, lontowa9, okalano9, okostna9, oksalon9, salonka9, salonko9, skalano9, skalowa9, skalowo9, skatowa9, slotowa9, solanka9, solanko9, solonka9, stalowa9, stalowo9, stokowa9, taskano9, tostowa9, walonka9, walonko9, wasalko9, wokalna9, wolanta9, nastawo8, noskowa8, osowata8, stanowa8, stanowo8, stawano8, swatano8, taonowa8, wsolona8,

6 literowe słowa:

kalotą13, klątwa13, klątwo13, lokatą13, stalką13, aktową12, alaską12, alkową12, altaną12, altową12, anattą12, kalaną12, kasatą12, kataną12, kątowa12, kątowo12, klasną12, kolasą12, kostną12, lakową12, laoską12, latową12, lotową12, nastką12, oktawą12, owloką12, skalną12, sokolą12, stawką12, stonką12, swatką12, takową12, talową12, tatową12, tokową12, woalką12, wolską12, kasową11, kąsana11, kąsano11, lasową11, losową11, nasolą11, nawalą11, nosatą11, nowską11, olsową11, ostaną11, ostową11, owalną11, sakową11, salową11, sokową11, soloną11, solową11, sonatą11, stawną11, tonową11, walaną11, waloną11, wąsala11, wąsata11, wstaną11, nosową10, osnową10, atlant9, kalota9, kaloto9, kantal9, kantat9, katola9, lokata9, lokato9, oktant9, saltat9, skatol9, stalka9, stalko9, tantal9, akonta8, akonto8, aktowa8, alasko8, alkowa8, alkowo8, altano8, altowa8, anatto8, kalano8, kanast8, kasato8, katano8, katona8, klowna8, kolana8, kolano8, kolasa8, kolaso8, kolona8, kolosa8, konsol8, kostna8, kowala8, kwanta8, kwasot8, lakowa8, laoska8, laosko8, latano8, latowa8, lotowa8, nastka8, nastko8, oktawa8, oktawo8, skalan8, skalna8, skawal8, skonta8, skonto8, sokola8, solwat8, stanol8, stawka8, stawko8, stlono8, stolon8, stonka8, stonko8, swatka8, swatko8, takowa8, takson8, talowa8, tatowa8, tokowa8, woalka8, woalko8, wokala8, wolaka8, wolant8, wolska8, wolsko8, woskol8, wtaska8, kasowa7, kasowo7, kawona7, ksoana7, lasowa7, losowa7, nastaw7, nosala7, nosata7, nowska7, nowsko7, olsowa7, ostano7, ostowa7, owalna7, sakowa7, saloon7, salowa7, salowo7, sawant7, sokowa7, solana7, solano7, solona7, solowa7, sonata7, sonato7, stawna7, tonowa7, tswana7, wakans7, walano7, walona7, walono7, wolano7, wstano7, nosowa6, osnowa6,

5 literowe słowa:

kattą12, klatą12, klątw12, lotką12, taklą12, tatką12, kastą11, klasą11, klawą11, koalą11, kolną11, kotną11, kotwą11, kwotą11, lanką11, laską11, lotną11, natką11, notką11, okolą11, ostką11, saklą11, salką11, skalą11, sklną11, stalą11, stolą11, taksą11, tanką11, tkaną11, walką11, watką11, wloką11, woltą11, aloną10, kanwą10, lnową10, nastą10, okową10, olaną10, osoką10, osolą10, otawą10, owaką10, sakwą10, salwą10, skową10, solną10, staną10, stawą10, walną10, wantą10, wąsal10, wąska10, wąsko10, wlaną10, wolną10, wsolą10, asaną9, kalot8, katal8, katol8, katta8, katto8, klata8, klato8, latka8, latko8, lokat8, lotka8, lotko8, lotto8, takla8, taklo8, tatka8, tatko8, totka8, akant7, akont7, aksla7, alkan7, altan7, anatt7, antka7, astat7, atlas7, kasat7, kasta7, kasto7, katan7, katon7, klasa7, klaso7, klawa7, klawo7, klona7, klown7, knota7, koala7, koalo7, kolan7, kolas7, kolon7, kolos7, konta7, konto7, kotna7, kotwa7, kotwo7, kowal7, kwant7, kwota7, kwoto7, lanka7, lanko7, laska7, lasko7, lotna7, lotos7, nalot7, natka7, natko7, notka7, notko7, okala7, okola7, oktan7, oktaw7, ostka7, ostko7, otoka7, sakla7, saklo7, salak7, salat7, salka7, salko7, salta7, salto7, skala7, skalo7, skata7, skont7, slota7, stola7, stolo7, taksa7, takso7, talon7, tanka7, tanko7, tasak7, taska7, tkana7, tkano7, tlano7, tlono7, toast7, tolos7, tosta7, towot7, wakat7, walka7, walko7, watka7, watko7, watta7, wokal7, wolak7, wolta7, wolto7, akson6, alona6, alono6, kanwa6, kanwo6, kawas6, kawon6, knowa6, kwasa6, lnowa6, nasta6, nawal6, noksa6, nosal6, noska6, okowa6, okson6, olana6, olano6, onkos6, osoka6, ostan6, ostaw6, otawa6, otawo6, owaka6, sakwa6, sakwo6, salon6, salwa6, salwo6, skona6, skowa6, skowo6, solan6, solna6, sonat6, stano6, stawa6, stawo6, swata6, walna6, wanta6, wanto6, wasal6, wlana6, wlano6, wolna6, wolno6, asano5, awans5,

4 literowe słowa:

alką10, katą10, kąta10, klną10, kolą10, kotą10, laką10, stlą10, taką10, tatą10, tkną10, antą9, kaną9, kasą9, kawą9, kąsa9, kosą9, laną9, lasą9, lawą9, notą9, oską9, salą9, solą9, stoą9, toną9, walą9, watą9, wolą9, ansą8, nawą8, nową8, sową8, wąsa8, katt7, klat7, klot7, takt7, talk7, akta6, alka6, alko6, alta6, atak6, atol6, kala6, kalo6, kant6, kast6, kata6, kato6, klan6, klas6, klon6, knot6, kola6, kolo6, kont6, kota6, koto6, kotw6, kwot6, laka6, lako6, lata6, lato6, loka6, loko6, lont6, look6, lota6, okol6, otok6, salt6, skal6, skat6, skot6, slot6, stal6, stok6, taka6, tako6, taks6, tala6, tank6, tata6, tato6, tost6, toto6, walk6, watt6, wlot6, wolt6, wtok6, alon5, anta5, anto5, awal5, kana5, kano5, kanw5, kaon5, kasa5, kaso5, kawa5, kawo5, koan5, kona5, kosa5, koso5, kwas5, lana5, lano5, lans5, lasa5, laso5, lawa5, lawo5, nako5, nata5, noka5, noks5, nota5, noto5, okna5, okno5, oska5, osko5, osok5, otaw5, owak5, owal5, saka5, sakw5, sala5, salo5, salw5, skan5, skon5, sola5, solo5, stan5, staw5, stoa5, stoo5, swat5, taon5, tona5, tono5, wala5, want5, wata5, wato5, woal5, woka5, wola5, wolo5, wosk5, wota5, anoa4, ansa4, anso4, asan4, naos4, nawa4, nawo4, nosa4, nowa4, nowo4, owsa4, sona4, sowa4, sowo4, wana4, wona4,

3 literowe słowa:

kąt9, tlą9, alą8, tną8, twą8, oną7, osą7, ową7, sną7, swą7, wąs7, akt5, alk5, alt5, kat5, klo5, kol5, kot5, kto5, lak5, lat5, lok5, lot5, tak5, tal5, tka5, tok5, ala4, alo4, ant4, ata4, kan4, kas4, kaw4, kos4, kwa4, las4, law4, los4, lwa4, nat4, nok4, not4, oka4, oko4, ols4, oto4, sak4, sal4, ska4, sok4, sol4, sto4, tan4, tao4, tas4, ton4, twa4, wal4, wat4, wok4, ana3, ano3, ans3, asa3, nas3, naw3, nos3, ona3, ono3, osa3, oso3, owa3, owo3, son3, swa3, wan3, was3, won3,

2 literowe słowa:

7, 6, al3, at3, ka3, ko3, la3, ok3, ot3, ta3, to3, ts3, aa2, as2, na2, no2, on2, oo2, os2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności