Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter NASTAWIAJĄCYCH


14 literowe słowa:

nastawiających26,

12 literowe słowa:

stawiających24, nawisających23, nastawiający21,

11 literowe słowa:

nastających23, swatających23, nastawiając19,

10 literowe słowa:

chwytająca22, witających22, wstających22, nachwytają21, stawiących20, chwastnicą19, nasycająca19, stawiający19, wycinająca19, cyjanitach18, nawisający18, stawiająca18, nastawiają17, nawisająca17, chwastnicy16, stajaniach16, chwastnica15, ciasnawych15, schwytania15, stawianych15, wystaniach15, wytachania15, stawaniach14, swataniach14,

9 literowe słowa:

chwytając21, stających21, tachający21, jawiących20, schwytają20, tachająca20, wytachają20, natachają19, tysiącach19, nastający18, nasycając18, schwytaną18, swatający18, wcinający18, wycinając18, wystająca18, wytachaną18, awiacyjną17, nastająca17, stawiając17, swatająca17, wcinająca17, nachwytaj16, nawisając16, stancjach16, awiacjach15, chajtania15, jasnawych15, nacystach15, niwacjach15, sanacjach15, stajniach15, tajaniach15, tajniaccy15, canastach14, chwastnic14, chwytania14, schwytana14, schwytani14, stanicach14, swatanych14, wacianych14, wiscynach14, wytachana14, wytachani14, awiacyjna13, nastawach13, sawantach13, stachania13, wstaniach13, wtachania13, nastawiaj12, nawiasach12, wyhasania12,

8 literowe słowa:

tających20, achający19, chwytają19, hycająca19, tachając19, wijących19, achająca18, ciachają18, hasający18, stachają18, wahający18, wtachają18, chwytaną17, hasająca17, jahwistą17, nawąchaj17, stacyjną17, tchawicą17, wahająca17, wąsatych17, witający17, wstający17, wyhasają17, wystając17, achatiną16, ciachaną16, nastając16, nasycają16, stachaną16, swatając16, wcinając16, witająca16, wstająca16, wtachaną16, wycinają16, achajscy15, cyjanach15, schwytaj15, stacjach15, stawiają15, stawiący15, wąchania15, wyhasaną15, wytachaj15, wytchnij15, hawajscy14, jahwisty14, natachaj14, nawisają14, stawiąca14, tajniach14, tchawicy14, wyschnij14, achatiny13, chwytana13, chwytani13, ciachany13, ciasnawą13, ciasnych13, ciastach13, cisawych13, hajtania13, hiacynta13, jahwista13, nachwyta13, nastawią13, sajanach13, satynach13, stachany13, stacyjna13, stacyjni13, stancach13, stawianą13, stawnych13, syciwach13, tajniacy13, tchawica13, witanych13, wtachany13, acaniach12, achatina12, ciachana12, nastiach12, sinawych12, stachana12, stachani12, staniach12, tachania12, wsianych12, wtachana12, wtachani12, asaniach11, awansach11, cwaniacy11, nastawaj11, nawisach11, stajania11, wyhasana11, wyhasani11, ciasnawy10, stawiany10, wystania10, ciasnawa9, nastawia9, stawania9, stawiana9, swatania9,

7 literowe słowa:

hycając18, achając17, chajtną17, cytacją17, tachają17, tchnący17, tnących17, chityną16, chwytną16, hasając16, schnący16, schwycą16, snących16, stający16, tchnąca16, wahając16, wytchną16, chcianą15, ciachną15, cichawą15, cycastą15, jawiący15, schnąca15, stająca15, stancją15, tachaną15, wąchany15, witając15, wstając15, wyschną15, wystają15, awiacją14, chijscy14, chwianą14, chwytaj14, cisnący14, jawiąca14, nacystą14, nastają14, nawącha14, niwacją14, sanacją14, sanhitą14, stajnią14, swatają14, tajnych14, tysiąca14, wąchana14, wąchani14, wcinają14, wyjcach14, ajatach13, canastą13, ciachaj13, cisnąca13, cystach13, cytacja13, cytacji13, jaciach13, jasnawą13, jasnych13, jawnych13, nacjach13, stachaj13, stajach13, stanicą13, stawiąc13, tyciach13, wiscyną13, wtachaj13, wycisną13, wystaną13, cantach12, chanaty12, chciany12, chityna12, chwasty12, chwytna12, chwytni12, cichawy12, cistach12, cwanych12, cyjanit12, cyniach12, hanaccy12, hiacynt12, istnych12, jasiach12, nachwyt12, nastawą12, nastych12, scatach12, schwyci12, schwyta12, stancyj12, swataną12, switchy12, tachany12, tchawic12, wacianą12, wyciach12, wyhasaj12, wysianą12, wytacha12, acanach11, achatin11, awiacyj11, chciana11, chwasta11, chwiany11, cichawa11, cycasta11, hycania11, naciach11, nasycaj11, natacha11, natiach11, niwacyj11, sanacyj11, sanhity11, sianych11, siatach11, sitwach11, stanach11, stancja11, stancji11, stawach11, swatach11, switcha11, tachana11, tachani11, wantach11, wianych11, wiatach11, wintach11, wistach11, wycinaj11, achania10, asanach10, awiacja10, canasty10, cantica10, chwiana10, iwanach10, jasnawy10, nacysta10, niwacja10, sanacja10, sanacji10, sanhita10, saniach10, sianach10, stajnia10, stanicy10, stawiaj10, tajania10, waniach10, wianach10, canasta9, hasania9, jasnawa9, jasnawi9, nastawy9, nawisaj9, sawanty9, stanica9, swatany9, waciany9, wahania9, wiscyna9, wystana9, wystani9, nastawa8, nastawi8, nawiasy8, sawanci8, sawanta8, swatana8, swatani8, waciana8, wstania8, wysiana8,

6 literowe słowa:

hycają16, achają15, chwycą15, hajtną15, tający15, tchnąc15, tyjąca15, wajchą15, wąchaj15, chciwą14, cichną14, cycatą14, hasają14, schnąc14, stacją14, stając14, tająca14, wachtą14, wahają14, wątach14, wiąchy14, wijący14, wyjąca14, jachty13, jawiąc13, sycąca13, tajnią13, tysiąc13, watahą13, wąsach13, wiącha13, wijąca13, witają13, wstają13, ahinsą12, cacaną12, chajta12, cisnąc12, cynawą12, hawaną12, hycnij12, jatach12, nasycą12, satyną12, stancą12, tachaj12, tchnij12, tycich12, wahaną12, wajchy12, wąsaty12, acanią11, chciwy11, chityn11, chwaty11, chwyci11, chwyta11, ciasną11, cisawą11, cynach11, ichtys11, jawach11, nastią11, schnij11, stacyj11, stawią11, stawną11, sytach11, tacach11, tajscy11, tynach11, wachty11, wajcha11, wąsaci11, wąsata11, wcisną11, wijach11, witaną11, witych11, wstaną11, antach10, asanią10, chanat10, chciwa10, chwast10, chwata10, ciacha10, cincha10, cisach10, cycata10, itaccy10, nahaja10, nastyj10, natach10, nicach10, nijacy10, nitach10, sinawą10, sinych10, sitach10, siwych10, stacha10, stacja10, stacji10, switch10, synach10, tanach10, tanich10, wachta10, wahnij10, watach10, watahy10, wicach10, wsianą10, wtacha10, wytnij10, ahinsy9, ansach9, cacany9, hanysa9, hanysi9, hawany9, nawach9, niwach9, sajany9, sanhit9, stajni9, stancy9, stawaj9, swataj9, tajnia9, wahany9, wanach9, wataha9, wcinaj9, winach9, wsiach9, wyhasa9, ahinsa8, cacana8, cacani8, canast8, ciasny8, ciasta8, cisawy8, cynawa8, cynawi8, hawana8, nasyca8, nasyci8, nawija8, sajana8, satyna8, stanca8, stanic8, stawny8, syciwa8, wahana8, wahani8, wiscyn8, witany8, wycina8, awansy7, awista7, ciasna7, cisawa7, nastaw7, nastia7, nawisy7, sawant7, sinawy7, stania7, stawia7, stawna7, stawni7, tswana7, witana7, wsiany7, nawias6, nawisa6, sinawa6, wsiana6,

5 literowe słowa:

tyjąc14, chatą13, cichą13, hycną13, tając13, tchną13, wyjąc13, chiną12, cystą12, hastą12, histą12, jacią12, nacją12, schną12, stają12, sycąc12, tajną12, tnący12, tycią12, wachą12, wącha12, wiąch12, wijąc12, cistą11, cynią11, hycaj11, jacht11, jasną11, jawią11, jawną11, snący11, sytną11, tnąca11, wahną11, wąscy11, wytną11, achaj10, chaty10, chwyt10, cichy10, cisną10, cnych10, cwaną10, hajsy10, hajta10, istną10, nacią10, nastą10, natią10, siatą10, sitwą10, snąca10, staną10, stawą10, tanią10, twych10, wajch10, wantą10, wiatą10, yacht10, ajaty9, anchy9, asaną9, atach9, chany9, chata9, chiny9, chwat9, ciach9, cicha9, cinch9, cyjan9, cynij9, hasaj9, hascy9, hasty9, hiaty9, histy9, jascy9, nacyj9, nahaj9, natyj9, sianą9, swych9, tacha9, tajny9, wacht9, wachy9, wahaj9, wanią9, wianą9, wyjca9, ancha8, asach8, chana8, china8, cisty8, cysta8, hanys8, hasta8, hista8, hysia8, iwach8, jasny8, jawny8, nacja8, nacji8, scaty8, snach8, staja8, tajna8, tajni8, tycia8, wacha8, watah8, wiccy8, witaj8, acany7, ahins7, canta7, ciast7, cista7, cwany7, cynia7, hawan7, istny7, jasia7, jasna7, jawna7, jawni7, nashi7, nasty7, niscy7, sajan7, satyn7, siacy7, siaty7, sitwy7, stanc7, stany7, stawy7, swaty7, syciw7, sytna7, sytni7, wanty7, wiaty7, winty7, wisty7, wycia7, acana6, acani6, asany6, cwana6, cwani6, istna6, iwany6, nasta6, natia6, siany6, siata6, sitwa6, stawa6, stawi6, swaci6, swata6, tania6, wanta6, wcina6, wiany6, wiata6, winta6, wista6, asana5, asani5, awans5, nawis5, siana5, wania5, wiana5,

4 literowe słowa:

chcą12, tyją12, chną11, jatą11, tają11, wyją11, cyną10, jawą10, sycą10, sytą10, tacą10, tnąc10, wąty10, wiją10, antą9, hajc9, nicą9, snąc9, tchy9, tych9, watą9, wąsy9, witą9, achy8, ansą8, chat8, chny8, hajs8, hity8, hyca8, jacy8, jaty8, nawą8, niwą8, siną8, siwą8, wąsa8, winą8, wsią8, acha7, ajat7, anch7, cacy7, chan7, chia7, chin7, chna7, city7, cyca7, cyst7, hany7, hast7, hasy7, hiat7, hist7, hiwy7, hysi7, jaci7, jata7, jawy7, nich7, sich7, staj7, tacy7, tnij7, tyci7, wach7, anty6, cant6, cist6, cisy6, cyna6, hasa6, jawa6, jawi6, naty6, nicy6, nity6, njai6, scat6, sity6, syci6, syta6, taca6, tany6, waha6, waty6, wija6, wity6, acai5, acan5, ansy5, anta5, cisa5, naci5, nata5, nawy5, nica5, nita5, niwy5, sati5, siat5, siny5, sita5, sitw5, siwy5, stai5, stan5, staw5, swat5, syna5, tani5, want5, wany5, wata5, wiat5, wica5, wint5, winy5, wist5, wita5, ansa4, asan4, iwan4, nasi4, nawa4, niwa4, sani4, sian4, sina4, siwa4, wana4, wani4, wasi4, wian4, wina4,

3 literowe słowa:

cną8, tną8, twą8, haj7, hyc7, iwą7, nią7, sią7, sną7, swą7, tyj7, wąs7, ach6, cha6, chi6, cyc6, cyt6, hit6, ich6, jat6, taj6, wyj6, aha5, aty5, cny5, cyn5, hai5, han5, has5, his5, hiw5, jaw5, jin5, naj5, syt5, tac5, tyn5, wij5, ant4, asy4, ata4, cis4, cna4, cni4, iwy4, nat4, nic4, nit4, sic4, sit4, sny4, syn4, tai4, tan4, tas4, twa4, wat4, wic4, yin4, ais3, ana3, ani3, ans3, asa3, iwa3, nas3, naw3, niw3, sia3, siw3, swa3, wan3, was3, win3, wsi3,

2 literowe słowa:

8, 7, 6, aj4, ha4, hi4, ja4, ty4, at3, ci3, ny3, ta3, ts3, wy3, aa2, as2, in2, iw2, na2, ni2, si2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności