Scrabble, szukaj wyrazów w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty


Słowa z liter DOŚWIADCZAJĄCEJ


15 literowe słowa:

doświadczającej31,

14 literowe słowa:

oświadczającej29, doświadczające28,

13 literowe słowa:

doświadczając27, oświadczające26,

12 literowe słowa:

doświadczają25, oświadczając25, odwiedzająca21,

11 literowe słowa:

świadczącej24, oświadczają23, oświecająca23, zaświecając23, odcedzająca21, doświadczaj20, odwiedzając20, odziewająca19,

10 literowe słowa:

oświecając22, dojadające21, doświadczą21, odjadające21, świadcząca21, świadczące21, zaświecają21, odcedzając20, odwijająca20, odwijające20, zdwajające20, wcedzająca19, zawijające19, zjawiające19, odwiedzają18, odziewając18, oświadczaj18, zającowaci18, dojadajcie17, doświadcza17, odjadajcie17, zdwajajcie16, dodawajcie15, oddawajcie15,

9 literowe słowa:

dodającej20, dojadając20, oddającej20, odjadając20, oświecają20, świadcząc20, zejściową20, odwijając19, oświadczą19, zadającej19, zdwajając19, zjadające19, adideacją18, odcedzają18, owijająca18, owijające18, wcedzając18, zawijając18, zjawiając18, zwijająca18, zwijające18, doświadcz16, odziewają16, zaświecaj16, zejściowa16, ziewająca16, oświadcza15, zjadajcie15, adideacjo14, dojadacie14, oddawczej14, odjadacie14, odwiedzaj13, zdawajcie13, zdwajacie13,

8 literowe słowa:

czającej18, dojadają18, dwojącej18, jadające18, jadzącej18, jojcząca18, jojczące18, odjadają18, świadczą18, świecąca18, wdającej18, zdającej18, zjadając18, dodająca17, dodające17, jawiącej17, oddająca17, oddające17, odwijają17, owijając17, zaświecą17, zdwajają17, ziającej17, zwijając17, dewiacją16, dziejąca16, odejścia16, wadzącej16, wcedzają16, widzącej16, wiodącej16, wodzącej16, zadające16, zawijają16, zjawiają16, awizacją15, dziejową15, dziewoją15, oddawczą15, oświecaj15, wiozącej15, wzejścia15, zającowi15, ziewając15, zowiącej15, cieczową14, dowiedzą14, jadajcie14, jojczcie14, odwiedzą14, oświadcz14, wiedząca14, dodajcie13, jadaczce13, jajowaci13, odcedzaj13, oddajcie13, zaświeca13, adwajcie12, czadowej12, daczowej12, dawajcie12, dewiacja12, dewiacjo12, jaziowej12, wojaczce12, zadajcie12, zjadacie12, awizacje11, awizacjo11, dziejowa11, dziewoja11, oddawcza11, oddawcze11, odziewaj11, owadziej11, owijacza11, owijacze11, zajadowi11, cewiacza10, cieczowa10, odwiedza10,

7 literowe słowa:

dającej17, dojącej17, jadając17, jadącej17, jojcząc17, ściądze17, świecąc17, dodając16, oddając16, oświecą16, wijącej16, zjadają16, czająca15, czające15, dewocją15, dojedzą15, dojścia15, dojście15, dwojąca15, dwojące15, dziejąc15, ideacją15, jadząca15, jadzące15, jadzicą15, jedząca15, jodzicą15, odjedzą15, owijają15, wdająca15, wdające15, zadając15, zdająca15, zdające15, zwijają15, awiacją14, cedząca14, jawiąca14, jawiące14, odcedzą14, oddawcą14, odwieją14, odzieją14, wdzieją14, wejścia14, wiejąca14, zajścia14, zajście14, zejścia14, ziająca14, ziające14, ziejąca14, cewiąca13, czadową13, daczową13, dojadaj13, dowidzą13, jaziową13, odjadaj13, odwidzą13, świadcz13, wadząca13, wadzące13, widząca13, widzące13, wiedząc13, wiodąca13, wiodące13, wodząca13, wodzące13, zawieją13, ziewają13, jadowej12, jawajce12, odwijaj12, oświeca12, owadzią12, wioząca12, wiozące12, zawiodą12, zdwajaj12, zowiąca12, zowiące12, czajcie11, dewocja11, dewocji11, dodawaj11, dojdzie11, ideacja11, ideacjo11, jadacie11, jadzica11, jadzice11, jadzico11, jazowej11, jodzica11, jodzice11, oddawaj11, wcedzaj11, wdajcie11, zawijaj11, zdajcie11, zjawiaj11, aojdzie10, awiacje10, awiacjo10, dociecz10, dodacie10, dziewoj10, odcedza10, odcedzi10, odciecz10, oddacie10, oddawca10, oddawce10, odezwij10, owijacz10, zajawce10, zawijce10, zjawcie10, cewiacz9, czadowa9, czadowe9, czadowi9, daczowa9, daczowe9, daczowi9, dowadze9, dowiedz9, ideowca9, jaziowa9, jaziowe9, odwadze9, zadacie9, zawieja9, zawiejo9, odziewa8, owadzia8, owadzie8,

6 literowe słowa:

wajśją18, ościcą16, jadają15, jojczą15, świecą15, waścią15, czając14, dająca14, dające14, dodają14, dojadą14, dojąca14, dojące14, dwojąc14, idącej14, jadąca14, jadące14, jadząc14, jajową14, jedząc14, oddają14, odejdą14, odjadą14, wajśja14, wajśje14, wajśji14, wajśjo14, wdając14, zdając14, cedząc13, dzieją13, jadową13, jawiąc13, owacją13, wiejąc13, wijąca13, wijące13, wzejdą13, zadają13, zajadą13, zająca13, zające13, zdwoją13, ziając13, ziejąc13, zwącej13, acedią12, cewiąc12, cieczą12, jazową12, ościca12, ościce12, owieją12, ścidze12, ściecz12, wadząc12, wcedzą12, wdadzą12, widząc12, wiodąc12, wodząc12, wściec12, zawiją12, zjawią12, zwieją12, cezową11, dewizą11, dowieś11, ideową11, odezwą11, odwieś11, świeca11, świeco11, waście11, wiązce11, wiedzą11, wioząc11, zawadą11, zjadaj11, zowiąc11, zwiodą11, czajce10, dajcie10, dodaje10, dojada10, dojazd10, dojedz10, jadzic10, jajowa10, jajowe10, jajowi10, jodzic10, oddaje10, odjada10, odjazd10, odjedz10, ojciec10, owijaj10, zawieś10, zwijaj10, ajacie9, caddie9, dejowi9, diodce9, dociec9, jadowa9, jadowe9, jadowi9, jadzie9, jawcie9, jodzie9, odciec9, odwiej9, odwija9, odziej9, owacja9, owacje9, owacji9, owczej9, owijce9, wdziej9, zadaje9, zdawaj9, zdwaja9, zwijce9, acedia8, acedio8, azowej8, codzie8, czacie8, dewoci8, dziada8, dziwce8, jazowa8, jazowe8, jazowi8, ociecz8, wcedza8, wcedzi8, wciecz8, wdacie8, widzce8, zaciec8, zawiej8, zawija8, zawije8, zawijo8, zawoje8, zdacie8, ziewaj8, zjawia8, zjawie8, azocie7, cezowa7, cezowi7, dewiza7, dewizo7, ideowa7, odezwa7, owadzi7, owdzie7, wadzie7, wiedza7, wiedzo7, wodzie7, zadowi7, zawado7,

5 literowe słowa:

ością14, świąd14, dając13, dojąc13, dojdą13, jadąc13, aojdą12, czają12, dwoją12, jacią12, jadzą12, jazdą12, jedzą12, wdają12, wejdą12, wijąc12, wjadą12, zając12, zajdą12, zdają12, zejdą12, zjadą12, cedzą11, czcią11, daczą11, dadzą11, dawcą11, diadą11, diodą11, dzidą11, idąca11, idące11, jawią11, ościc11, owiją11, ściec11, wieją11, wizją11, ziają11, zieją11, zjawą11, zwiją11, cewią10, dziwą10, jadaj10, jajca10, jajco10, jajec10, jojcz10, oście10, owczą10, świec10, wadzą10, waści10, widzą10, wiodą10, wodzą10, zośce10, zowąd10, zwadą10, zwąca10, zwące10, azową9, czcij9, dajce9, dodaj9, oddaj9, wiozą9, zowią9, zwieś9, aojda8, dawaj8, dwoje8, dziej8, jacie8, jadze8, jadzi8, jazda8, jazdo8, jocie8, jodze8, ojcze8, wdaje8, wjazd8, zadaj8, zajad8, zdaje8, zjada8, acida7, addio7, cedzi7, ciecz7, dacie7, dacza7, dacze7, daczo7, dadze7, dawca7, dawce7, dawco7, diada7, diado7, dioda7, dziad7, dzida7, dzido7, jawie7, jazia7, jazie7, occie7, ociec7, owiej7, owija7, owije7, ozwij7, wciec7, wizja7, wizje7, wizjo7, zawij7, ziaje7, zjawa7, zjawi7, zjawo7, zwiej7, zwija7, zwije7, zwoje7, dewiz6, dowie6, dozie6, dziwa6, dziwo6, odezw6, odzew6, odzie6, owada6, owcza6, owcze6, owiec6, wacie6, wadia6, wadze6, wadzi6, wazce6, widea6, wideo6, widza6, widze6, wiedz6, wodza6, wodze6, wodzi6, zawad6, zdwoi6, zwada6, zwado6, zwiad6, awiza5, awizo5, azowa5, azowe5, azowi5, oazie5, ozwie5, wazie5, wozie5, ziewa5, zowie5,

4 literowe słowa:

dają11, doją11, jadą11, codą10, idąc10, jawą10, wiją10, cewą9, cezą9, dewą9, diwą9, dozą9, dziś9, ideą9, ośca9, ośce9, ości9, owcą9, wadą9, wiąd9, wodą9, zwąc9, ajaj8, jaja8, jaje8, jajo8, jeja8, joja8, oazą8, ojej8, ozwą8, wazą8, wiąz8, wieś8, wizą8, czaj7, daje7, deja7, doje7, dwaj7, jace7, jaci7, jada7, jazd7, jedz7, odje7, ojca7, ojce7, wdaj7, zdaj7, cedi6, ciec6, coda6, czad6, czci6, dacz6, dada6, diad6, diod6, doda6, dzid6, jawa6, jawi6, jawo6, jazi6, jiao6, odda6, owej6, owij6, wiej6, wija6, wije6, woja6, woje6, ziaj6, ziej6, zjaw6, zwij6, acai5, acie5, adze5, cewa5, cewi5, cewo5, ceza5, cezo5, ciao5, czai5, dewa5, dewo5, diwa5, diwo5, doza5, dwie5, dwoi5, dziw5, idea5, ideo5, odia5, owad5, owca5, owce5, wada5, wadi5, wado5, wica5, wice5, widz5, wiec5, woda5, zada5, zwad5, zwid5, awiz4, oaza4, ozie4, waza4, wazo4, wiza4, wizo4, woza4, wozi4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

jaś9, coś8, idą8, odą8, ewą7, ezą7, iwą7, jaj7, jej7, joj7, ową7, wiś7, zaś7, zwą7, daj6, dej6, jad6, jod6, cod5, jaw5, jaz5, wij5, woj5, zje5, acz4, cew4, cez4, cie4, cze4, czi4, dao4, diw4, doi4, doz4, dwa4, ido4, oda4, ode4, wad4, wda4, wic4, wid4, zad4, zda4, ewa3, ewo3, eza3, ezo3, iwa3, iwo3, oaz3, owa3, owe3, owi3, waz3, wie3, wio3, wiz3, zew3,

2 literowe słowa:

8, 6, 6, aj4, ej4, ja4, je4, oj4, ad3, ce3, ci3, co3, da3, de3, do3, id3, od3, aa2, ew2, ez2, iw2, oz2, we2, za2, ze2,


Słownik Scrabble Przełącz na literaki Polityka prywatności